Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ηλεκτρονικά βιβλία από…. την πλευρά του λογιστή-φοροτεχνικούΣταματάκης Στέλιος
[email protected]
[email protected]
Λογιστής - φοροτεχνικός, aντιπρόσωπος της ΕΛΦΕΕ Ρόδου στην ΠΟΦΕΕ


Τις τελευταίες ημέρες εμείς οι λογιστές - φοροτεχνικοί, διαβάζουμε στον τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, για την επανάσταση που θα φέρουν στη ζωή μας τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Στην κεντρική ομιλία στο πλαίσιο του 10ου Tax Forum ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κος Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στην ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων.

Μιλώντας ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής, σε διάφορα οικονομικά forum, αναφέρει ότι, τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν σχεδιαστεί να δεχθούν πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε καταχωρητικά (όπως δηλαδή σήμερα αντί να καταχωρούμε τα βιβλία μας, να γίνεται μέσω της σελίδας της ΑΑΔΕ), είτε με μαζική μεταφορά δεδομένων ή με το ξεχωριστό κανάλι των ταμειακών μηχανών.

Μέχρι την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπου η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων θα γίνεται αυτόματα με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, σχεδιάζεται μια καινοτομία, τα τιμολόγια να καταχωρούνται στα συστήματα της ΑΑΔΕ μόνο από τον εκδότη. Με την καταχώρηση αυτή θα ενημερώνονται αυτόματα και τα βιβλία του λήπτη και η μερίδα του λήπτη. (Πρόταση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, από τότε που ακούσαμε για πρώτη φορά για τις ΜΥΦ). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται συνολικά το έργο καταχώρησης στα βιβλία και παύει να υπάρχει ανάγκη για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις.
(Η πρόταση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου)

Η ΠΟΦΕΕ με την σειρά της συμμετείχε στην διαβούλευση των ηλεκτρονικών βιβλίων και έθεσε κάποιες προϋποθέσεις:

α) την πιστοποίηση (certification) και διαπίστευση (accreditation) της διαδικασίας ενημέρωσης τους, από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή - φοροτεχνικό, συνδυαστικά με την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την υποβολή των κάθε είδους δηλώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την προς τούτο προσαρμογή τους. (Σχ. άρθρο 1 του Ν. 2515/1997, άρθρο 38 του Ν. 2873/2000, άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998, άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ),
β) την κατάργηση των ΜΥΦ και
γ) την απάλειψη της επιβολής προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων σε εμπρόθεσμη αρχική, κάθε είδους φορολογίας σε συνδυασμό και με την μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών προστίμων εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων.
Επίσης αναφέρει τις 18 προτάσεις της για την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας.

Είναι αποδεκτό ότι η ΑΑΔΕ, με την υλοποίηση του ηλεκτρονικού βιβλίου, θα έχει στη διάθεση της ένα υπερόπλο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μηνιαία πλέον, θα έχει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να εξάγει σενάρια ελέγχου μεταξύ αποκλίσεων ποσοστού Εσόδων και Εξόδων (συντελεστής EBITDA), ελέγχου αυξημένων Εξόδων από μήνα σε μήνα και πολλά άλλα. Με αυτά τα δεδομένα θα μπορεί άμεσα να αντιμετωπίσει φαινόμενα εικονικών και ανύπαρκτων συναλλαγών και ανάλογα θα προωθεί στοχευμένα τους φορολογικούς ελέγχους.

Ο φορολογικός έλεγχος θα επικεντρώνεται στις περιπτώσεις που παρατηρείται μέσω του Taxisnet ασυνήθιστη δραστηριότητα, είτε λόγω μειωμένων πωλήσεων είτε αυξημένων δαπανών της επιχείρησης.

Διαβάζουμε γενικά, ότι με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων το νέο σύστημα θα διευκολύνει τον επιχειρηματία. Ανά μήνα ή κάθε τρίμηνο, ανάλογα με το εάν τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, θα του υπολογίζεται αυτομάτως ο αναλογούν ΦΠΑ (???) και θα ενημερώνεται ο υπόχρεος ώστε να υποβάλει την περιοδική δήλωση, η οποία στη σχετική φόρμα θα είναι προ συμπληρωμένη.

Επίσης, διαβάζουμε ότι το ίδιο θα συμβαίνει και με τη δήλωση φόρου εισοδήματος (???), η οποία θα είναι προ συμπληρωμένη (???) (και έτοιμη προς υποβολή) με τα έσοδα, τις δαπάνες και το καθαρό κέρδος για το οποίο θα φορολογείται.

Σκεπτόμενος, με βάση αυτά που διαβάζουμε, θέτω κάποια πρώτα ζητήματα της καθημερινής εργασίας ενός λογιστικού - φοροτεχνικού γραφείου. Ποιες θα είναι οι διαφορές με το σήμερα. Τελικά θα είναι απαραίτητος (φορολογικά) ο λογιστής-φοροτεχνικός; Θα μειωθεί το προσωπικό των λογιστικών γραφείων; Θα μειωθεί η δουλειά μας; Το επάγγελμα τείνει προς εξαφάνιση;

Για να δούμε… θα υπάρξουν, τελικά, διαφορές με την σημερινή καθημερινότητα του λογιστή-φοροτεχνικού;

ΝΑΙ: Εργασίες που διενεργεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
ΟΧΙ: Εργασίες που δεν θα διενεργεί πλέον το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο


ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασίες Λ/Φ

ΣΗΜΕΡΑ

Εργασίες Λ/Φ με τα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα συνεχίσει να παραλαμβάνει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία από τις επιχειρήσεις είτε σε χειρόγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Τους λόγους θα τους εξηγήσουμε παρακάτω στην “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ».

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να ελέγξει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία άνω των 500 ευρώ, αν είναι μετρητοίς ή με πίστωση.  Σε περίπτωση μετρητοίς (χωρίς την χρήση Ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα πρέπει να ενημερωθεί για την Καθαρή Αξία ο λογαριασμός «μη εκπιπτόμενος στο Φόρο Εισοδήματος»). Σε περίπτωση «Με Πίστωση» θα πρέπει να ενημερωθεί ο επιχειρηματίας ότι σε περίπτωση εξόφλησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμής.

 ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να ενημερώσει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία με βάση την ανάλυση των ειδών-υπηρεσιών για τους εξής λόγους.

1. Τα είδη, ανάλογα την επιχείρηση που τα λαμβάνει, κατατάσσονται σε εμπορεύματα, προϊόντα, Α' ύλες, δαπάνες, πάγια. Το κάθε είδος δηλαδή, ανάλογα τον λήπτη του παραστατικού διαφέρει και ο τρόπος καταχώρησης του.

2. Τα είδη ή η υπηρεσία, ανάλογα την επιχείρηση που τα λαμβάνει, κατατάσσονται σε εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες Δαπάνες.

3. Τα είδη ή η υπηρεσία, ανάλογα την επιχείρηση που τα λαμβάνει κατατάσσονται σε εκπιπτόμενο και μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ.

4. Η υπηρεσία, ανάλογα την επιχείρηση που τυχόν τη λαμβάνει δύναται να αφορά «Παροχή σε είδος», άρα παρακολουθείται διαφορετικά.

5. Η υπηρεσία αν αφορά διαφήμιση, θα πρέπει να καταχωρηθεί σε διαφορετικό λογαριασμό ώστε να αποδοθεί το Τέλος Διαφήμισης και να δύναται να εκπέσει η δαπάνη.

6. Δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων και συναντήσεων συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών σίτισης και διαμονής πελατών ή εργαζομένων, για την ενημέρωσή τους σε εταιρικά θέματα, είτε οργανώνονται από την ίδια την επιχείρηση είτε από τρίτο, εφόσον υπερβαίνουν τα 300 € ανά συμμετέχοντα και η συνολική ετήσια σχετική δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων. Το όριο των 300 € εφαρμόζεται ανά άτομο, ανά εκδήλωση και ΔΕΝ περιλαμβάνει (για τον υπολογισμό του ορίου αυτού) τα έξοδα για την αίθουσα της εκδήλωσης, τη μεταφορά των συμμετεχόντων και τυχόν αμοιβές ομιλητών ενώ περιλαμβάνει και ενδεχόμενα τέλη που συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα διαμονής/εστίασης (π.χ. δημοτικά τέλη). Εν συνεχεία στο μέρος που η συνολική ετήσια δαπάνη της επιχείρησης υπερβαίνει το 0,5% του ακαθάριστου τζίρου της ΔΕΝ εκπίπτει.  Άρα θέλει ειδικό τρόπο παρακολούθησης.

7. Να ελέγξει αν τα πρωτότυπα παραστατικά αφορούν Δαπάνες ψυχαγωγίας και προσωπικών καταναλωτικών αναγκών

 

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να ελέγξει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία αν αναγράφει τυχόν Παρακράτηση Φόρου ώστε να ενημερώσει τους ανάλογους λογαριασμούς Φόρων προς απόδοση και να υποβάλει τον αναλογούντα παρακρατούμενο Φόρο.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ

Αφού και ο εκδότης καταγράφει τη συναλλαγή στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Βιβλίου, να δηλώνει αυτόματα και την παρακράτηση φόρου.  Στη συνέχεια, και εφόσον ο λήπτης αποδεχτεί τη συναλλαγή, να βεβαιώνεται ο αναλογούν φόρος για την περίοδο που αφορά  και με ημερομηνία πληρωμής το τέλος του επόμενου διμήνου.  Προϋπόθεση των παραπάνω είναι :

1. Να αποδεχτεί ο λήπτης τη συναλλαγή

2. Το πρόστιμο μη υποβολής της δήλωσης του παρακρατούμενου φόρου να είναι στον εκδότη του παραστατικού και όχι στον λήπτη αφού έτσι και αλλιώς βεβαιώνεται αυτόματα προς καταβολή για τον λήπτη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η περιοδική ΦΠΑ που ίσως προτείνεται από το Ηλεκτρονικό Βιβλίο θα είναι διαφορετική σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω σύμφωνα με την καταχώρηση των Παραστατικών.

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δήλωση Φόρου Διαμονής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η δήλωση φόρου Διαμονής στηρίζεται σε παραστατικά (γραμμάτιο Είσπραξης) που στα απλογραφικά βιβλία δεν είναι υποχρεωτική η ενημέρωση τους.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ

Να χρησιμοποιείται και να ενημερώνεται, (είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά), συγκεκριμένος λογαριασμός που όταν εμφανίζει υπόλοιπο, στο κλείσιμο του Μήνα ή Τριμήνου ανάλογα την κατηγορία βιβλίων το υπόλοιπο λογαριασμού να είναι και η βεβαίωση-Δήλωσης Φόρου Διαμονής.

Δήλωση Περιβαλλοντικού Τέλους

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η δήλωση Περιβαλλοντικού Τέλους στηρίζεται σε καταχώρηση ειδικού λογαριασμού που συμπεριλαμβάνεται στη συνολική αξία του παραστατικού, έχει ΦΠΑ και δεν συμπεριλαμβάνεται στα Έσοδα της επιχείρησης.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ

Να χρησιμοποιείται-ενημερώνεται συγκεκριμένος λογαριασμός που όταν εμφανίζει υπόλοιπο, στο κλείσιμο του Μήνα ή Τριμήνου ανάλογα την κατηγορία βιβλίων το υπόλοιπο λογαριασμού να είναι και η βεβαίωση-Δήλωση του Περιβαλλοντικού Τέλους.

Τέλη Παρεπιδημούντων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η Δήλωση Τελών Παρεπιδημούντων στηρίζεται σε καταχώρηση ειδικού λογαριασμού που ενώ η είσπραξη του από τον πελάτη έχει ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στα Έσοδα της επιχείρησης.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ

Να χρησιμοποιείται-ενημερώνεται συγκεκριμένος λογαριασμός που όταν εμφανίζει υπόλοιπο, στο κλείσιμο του Μήνα ή Τριμήνου ανάλογα την κατηγορία βιβλίων το υπόλοιπο λογαριασμού να είναι και η βεβαίωση-Δήλωση του Περιβαλλοντικού Τέλους όπου θα αποδίδεται στον Δήμο που ανήκει η επιχείρηση. Κατά την άποψη μου, αυτό δεν δύναται να λυθεί λόγω υποκαταστημάτων επιχειρήσεων σε πολλούς Δήμους.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα συνεχίσει να αποστέλλει το έντυπο Intrastat (Εφόσον ξεπεράσει το «κατώφλι») με βάση την κωδικοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα συνεχίσει να αποστέλλει τα έντυπα του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα στην ΓΓΠΣ

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

(Λόγω ότι ζητούνται επιπρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές)  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Πίνακας Ε εντύπου Ε3)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τις προσωρινές Διαφορές (Πίνακας Ε, εντύπου Ε3) λόγω του ότι το Ηλεκτρονικό Βιβλίο δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζει.

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τις μόνιμες Διαφορές λόγω του ότι το Ηλεκτρονικό Βιβλίο δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζει.

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα προσθέσει και άλλες υποβολές.

1. Θα τροποποιεί(?), με βάση την καταχώρηση των παραστατικών, τα δεδομένα του Προσωρινού Ηλεκτρονικού Βιβλίου…..

2. Θα αποστέλλει άμεσα τα χειρόγραφα παραστατικά των πελατών του

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΥΦ

Εργασίες Λ/Φ

ΣΗΜΕΡΑ

Εργασίες Λ/Φ με τα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός, λογικά, μέσω κάποιας διαδικασίας των λογιστικών προγραμμάτων, θα ελέγχει για παραστατικά που υπάρχουν αποκλίσεις ή για παραστατικά που δεν έχουν παραληφθεί. Τίθενται ζητήματα για συνεχόμενο έλεγχο αποκλίσεων για όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει το Λογιστικό Γραφείο να έχει μόνιμα ένα ή και περισσότερους υπαλλήλους για την συγκεκριμένη εργασία Αποκλίσεων ή χαμένων πρωτότυπων παραστατικών. Η κάθε επιχείρηση, (και κατά συνέπεια ο λογιστής Φοροτεχνικός της) θα έχει άμεσα την Καρτέλα Πελάτη των προμηθευτών της, ώστε να ελέγξει συναλλαγές που υπάρχουν αποκλίσεις.

Θέματα που πρέπει να λυθούν:

Καταγγελία της συναλλαγής (Είναι οι περιπτώσεις που συναντάμε κατά τις αποκλίσεις των ΜΥΦ και ουδέποτε υπήρξαν συγκεκριμένες συναλλαγές από τον λήπτη του παραστατικού)

ΑΡΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου θα γίνεται με την έκδοση των παραστατικών από τον Εκδότη. Τίθενται όμως ζητήματα του κόστους για την απαιτούμενη ηλεκτρονική υποδομή των επιχειρήσεων. Επίσης, θα υπάρξουν ζητήματα προθεσμίας της αποστολής των χειρόγραφων παραστατικών που αναγκαστικά θα το επωμισθεί ο Λογιστής Φοροτεχνικός.


Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως, ΚΑΙ η προτεινόμενη περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα είναι λάθος αλλά ΚΑΙ τα προτεινόμενα στοιχεία του εντύπου Ε3 θα είναι λάθος.  

Για να επιτευχθεί το ηλεκτρονικό βιβλίο (ως βιβλίο και όχι ως κατάσταση συναλλαγών), θα πρέπει να συμφωνεί με αυτά που ορίζει ο νόμος 4172/2013 περί της Φορολογίας Εισοδήματος, με το νόμο 2859/2000 περί του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αλλά και τις εκατοντάδες ερμηνευτικές αποφάσεις που εκδίδονται καθημερινά. Άρα, για την υλοποίηση του θα πρέπει να προστεθεί ακόμα μία ηλεκτρονική υποβολή…..  Αυτή της….. “Μηνιαίας (?) Τριμηνιαίας (?) Ετήσιας (?) υποβολής ηλεκτρονικού βιβλίου” όπου θα τροποποιεί (?) τα δεδομένα του προσωρινού ηλεκτρονικού βιβλίου. Αν όμως επιβληθεί ακόμα μια υποβολή, τότε θα δεν μιλάμε για ηλεκτρονική γραφειοκρατία αλλά για ηλεκτρονικό γραφειοκρατικό κακούργημα.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, η σωστή ονομασία του «Ηλεκτρονικού Βιβλίου» θα έπρεπε να είναι «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Συναλλαγών». Τίποτα παραπάνω.   

Ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι απαραίτητος, είτε το βιβλίο της επιχείρησης είναι χειρόγραφο, είτε είναι μηχανογραφημένο, είτε είναι ηλεκτρονικό της ΑΑΔΕ. Ο λογιστής θα συνεχίσει να είναι ελεγκτής αλλά και «καταχωρητής» παραστατικών. Απλά, θα μας παρέχεται η δυνατότητα του ελέγχου και της άμεσης διασταύρωσης μιας συναλλαγής.  

Τα τελευταία χρόνια της ηλεκτρονικής επανάστασης και της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης του κράτους εμείς οι «συνεργάτες» λογιστές-φοροτεχνικοί σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Ακόμα μια φορά θα τα καταφέρουμε. Θα «βγάλουμε το φίδι από την τρύπα» αμισθί και με την απειλή των προστίμων.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο