Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

Brexit: Το Συμβούλιο εγκρίνει σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνίαΤο Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα σειρά νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο προετοιμασίας έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που το Brexit πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία.

Στόχος των πράξεων αυτών είναι να περιοριστούν οι σημαντικότερες ζημίες ενός άτακτου Brexit σε συγκεκριμένους τομείς όπου θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε πολίτες και επιχειρήσεις. Έρχονται να προστεθούν σε άλλα μέτρα, που αφορούν για παράδειγμα τα δικαιώματα των πολιτών, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και εγκρίθηκαν μονομερώς από την ΕΕ. Στόχος των μέτρων δεν είναι σε καμία περίπτωση να προσφέρουν τα ίδια οφέλη με όσα απολαμβάνουν τα κράτη μέλη της Ένωσης, ούτε ίδιους όρους με εκείνους οποιασδήποτε ενδεχόμενης μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Σε ορισμένους τομείς, εξαρτώνται από την αμοιβαιότητα των ενεργειών του Ηνωμένου Βασιλείου.Συντονισμός των κοινωνικών ασφαλίσεων

Οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν έναν κανονισμό που στοχεύει να προστατεύσει, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 27 οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας πριν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Θα ισχύει για:
• υπηκόους κρατών μελών, ανιθαγενείς και πρόσφυγες, για τους οποίους ισχύει ή έχει ισχύσει κατά το παρελθόν η νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή οι οποίοι βρίσκονται ή έχουν βρεθεί σε κατάσταση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο πριν το Brexit, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους και τους επιζώντες τους·
• υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, για τους οποίους ισχύει ή έχει ισχύσει η νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών πριν το Brexit, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους και τους επιζώντες τους.

Προγράμματα Erasmus+ και PEACE

Η ΕΕ θέλει επίσης να διασφαλίσει ότι οι νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σχετική χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Ο κανονισμός για το Erasmus+ που εγκρίθηκε σήμερα καλύπτει τόσο τους συμμετέχοντες από τις 27 χώρες της ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τους συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι βρίσκονται στις 27 χώρες της ΕΕ κατά τη στιγμή της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άλλος κανονισμός διασφαλίζει τη συνέχιση της χρηματοδότησης, ως το 2020, των προγραμμάτων PEACE και INTERREG VA μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Αλιεία

Προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος ενός Brexit χωρίς συμφωνία στην αλιεία της ΕΕ, ένας νέος κανονισμός θα επιτρέπει στους αλιείς και στους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ να λάβουν αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων τους σε περίπτωση αιφνίδιου αποκλεισμού των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης από τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άλλος κανονισμός στοχεύει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ ως το τέλος του 2019, υπό την προϋπόθεση αμοιβαιότητας εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιλαμβάνει επίσης μια απλοποιημένη διαδικασία εξουσιοδότησης που ισχύει και για τα δύο μέρη.

Μεταφορές

Η ΕΕ έχει λάβει προσωρινά μέτρα για να διασφαλίσει βασική συνδεσιμότητα των αεροπορικών μεταφορών και βασική συνδεσιμότητα των οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία. Τα μέτρα αυτά προϋποθέτουν αμοιβαιότητα από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης θεσπίστηκαν κανόνες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει προσαρμόσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών της για να εξασφαλίσει τη συνέχεια όσον αφορά τις επενδύσεις υποδομής. Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τους οργανισμούς επιθεώρησης πλοίων θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους φορείς διαχείρισης πλοίων όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ.

Είδη διπλής χρήσης

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τροπολογία του κανονισμού για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης ώστε να περιληφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των τρίτων χωρών χαμηλού κινδύνου που καλύπτονται από τις γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ.

Τα είδη διπλής χρήσης είναι υλικά, εξοπλισμός και τεχνολογία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων ανάπτυξη και διάδοση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων. Στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, οι εξαγωγές τους προς τρίτες χώρες είναι ελεγχόμενες. Οι γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ επιτρέπουν την εξαγωγή αυτών των ειδών προς χώρες χαμηλού κινδύνου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα τεθούν σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται την επομένη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία.

Νομοθετικές πράξεις
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο