Ειδήσεις Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Tax Flash: Προσωρινή συμφωνία για την καλύτερη προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

20ο Tax Flash


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν στις 12 Μαρτίου 2019 σε προσωρινή συμφωνία όσον αφορά νέους κανόνες που θα εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ. Η προσωρινή συμφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Να υπενθυμισθεί ότι οι νέοι αυτοί κανόνες, που ορίζουν πρότυπα προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ, προτάθηκαν για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018. Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014 για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, στην οποία αναφέρεται ότι «τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα κανονιστικό, θεσμικό και δικαστικό πλαίσιο για την προστασία των ατόμων που, στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας τους, αναφέρουν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με απειλές ή ζημίες για το δημόσιο συμφέρον» και στην οποία καθορίζονται οι αρχές που καθοδηγούν τα κράτη κατά τη θέσπιση ή την αναθεώρηση των εν λόγω πλαισίων.

Στα συμπεράσματά του για τη φορολογική διαφάνεια, της 11ης Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο είχε παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα μελλοντικής δράσης της ΕΕ. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν επανειλημμένα ζητήσει να θεσπιστεί νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Στην συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, όπως οι δημοσιογραφικές πηγές, κατά το δεύτερο ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα τον Νοέμβριο του 2016, με θέμα «Πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία».Οι νέοι κανόνες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου της ΕΕ και συγκεκριμένα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογία εταιρειών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τους κανόνες αυτούς σε άλλους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένα συστήματα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με βάση τις ίδιες αρχές.

• Σαφείς διαδικασίες καταγγελίας και υποχρεώσεις για τους εργοδότες: οι νέοι κανόνες θα θεσπίσουν ένα σύστημα ασφαλών διαύλων για την υποβολή καταγγελιών τόσο εντός ενός οργανισμού όσο και στις δημόσιες αρχές.

• Ασφαλείς δίαυλοι για την υποβολή καταγγελιών: οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος καλούνται να υποβάλουν πρώτα την καταγγελία τους εσωτερικά, εάν η παράβαση που επιθυμούν να στηλιτεύσουν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά εντός του οργανισμού τους και δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν αντίποινα. Μπορούν, επίσης, να υποβάλουν την καταγγελία τους στις αρμόδιες αρχές, όπως κρίνουν σκόπιμο, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Επιπλέον, εάν δεν αναληφθεί δράση σε συνέχεια της καταγγελίας τους στις αρχές ή σε περίπτωση επικείμενου ή προφανούς κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον ή σε περίπτωση που η καταγγελία αναμένεται να αποβεί άκαρπη, για παράδειγμα επειδή οι αρχές συμπράττουν με τους υπαίτιους της αξιόποινης πράξης, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προβαίνουν στη δημοσιοποίηση της καταγγελίας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που ενεργούν ως πηγές της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

• Πρόληψη αντιποίνων και αποτελεσματική προστασία: Οι κανόνες θα προστατεύουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από απόλυση, υποβιβασμό και άλλες μορφές αντιποίνων. Θα απαιτούν επίσης από τις εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελίας και τη διαθέσιμη προστασία. Θα προστατεύονται επίσης σε δικαστικές διαδικασίες.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Οφείλουμε να προστατεύουμε τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος απο κυρώσεις, απόλυση, υποβιβασμό ή κίνηση δικαστικών διαδικασιών σε βάρος τους, επειδή έκαναν το χρέος τους απέναντι στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς διασφαλίζουμε με τους νέους κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο σύνολο της ΕΕ. Κατοχυρώνουμε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ασφαλή υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ σε πολυάριθμους τομείς. Έτσι, θα συμβάλουμε στην πάταξη της απάτης, της διαφθοράς, της εταιρικής φοροαποφυγής και της ζημίας στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Παροτρύνουμε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένα συστήματα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με βάση τις ίδιες αρχές».

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κα Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Οι αποκαλύψεις για το Dieselgate, τα Panama Papers και την Cambridge Analytica μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να συμβάλουν στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων που βλάπτουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και τη συλλογική ευημερία. Οφείλουμε να στηρίζουμε και να προστατεύουμε τους θαρραλέους συμπολίτες μας που αποκαλύπτουν παράνομες δραστηριότητες. Χαίρομαι που μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο σύστημα που, από τη μία, ενθαρρύνει τους εργοδότες να επιλύουν τυχόν προβλήματα εντός των επιχειρήσεών τους, και, από την άλλη, επιτρέπει στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να απευθύνονται στις δημόσιες αρχές χωρίς να φοβούνται τον κίνδυνο αντιποίνων».

Καταληκτικά, η ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος υλοποιεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο