Ειδήσεις Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Tax Flash: Επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίαςΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

18ο Tax Flash


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ενενήντα δύο (92) χώρες με βάση τρία κριτήρια και ειδικότερα την φορολογική διαφάνεια, την χρηστή διακυβέρνηση και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και έναν δείκτη, την ύπαρξη μηδενικού συντελεστή φορολογίας εταιρειών.

Σύμφωνα με το από 12 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επικαιροποίηση του καταλόγου των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας καταδεικνύει ότι η διαφανής και αξιόπιστη διαδικασία που ακολούθησε οδήγησε σε πραγματική αλλαγή, καθώς εξήντα (60) χώρες έλαβαν μέτρα κατόπιν των ανησυχιών που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ καταργήθηκαν περισσότερα από εκατό (100) επιζήμια καθεστώτα. Ο κατάλογος είχε, επίσης, θετική επίδραση στα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Με βάση τον αναλυτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ συμπεριέλαβαν στη «μαύρη λίστα» δέκα πέντε (15) χώρες. Από αυτές, οι πέντε (5) (και συγκεκριμένα Αμερικανική Σαμόα, Γκουάμ, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι), δεν έχουν αναλάβει καμία δέσμευση μετά τη θέσπιση της πρώτης μαύρης λίστας το 2017. Τρεις (3) άλλες χώρες (και συγκεκριμένα Μπαρμπάντος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Νήσοι Μάρσαλ), οι οποίες περιλαμβάνονταν στον κατάλογο του 2017 αλλά είχαν μεταφερθεί στον γκρίζο κατάλογο μετά τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει, πρέπει πλέον να συμπεριληφθούν και πάλι στη μαύρη λίστα επειδή δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους. Άλλες επτά (7) χώρες (και συγκεκριμένα Αρούμπα, Μπελίζε, Βερμούδες, Φίτζι, Ομάν, Βανουάτου και Ντομίνικα) μεταφέρθηκαν σήμερα από τον γκρίζο κατάλογο στη μαύρη λίστα για τον ίδιο λόγο. Άλλες τριάντα τέσσερις (34) χώρες θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται το 2019 («γκρίζος κατάλογος»), ενώ είκοσι πέντε (25) χώρες από την αρχική διαδικασία ελέγχου έχουν πλέον συμμορφωθεί.Ο κατάλογος της ΕΕ οδήγησε σε αλλαγές των παγκόσμιων φορολογικών πρακτικών που θα ήταν αδιανόητες μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα. Ο κατάλογος, ο οποίος σχεδιάστηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε πρώτη φορά από τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2017, αποτελεί ένα κοινό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαδικασία είναι δίκαιη, διότι οι βελτιώσεις αποτυπώνονται στον κατάλογο, ενώ συγχρόνως έχει ενισχύσει τη διαφάνεια χάρη στη δημοσίευση των επιστολών δέσμευσης των χωρών στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία κατάρτισης ενωσιακού καταλόγου δημιούργησε επίσης ένα πλαίσιο για διάλογο και συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με τα φορολογικά τους συστήματα και να συζητηθούν φορολογικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος πρόκειται στο εξής να ενισχυθεί με τη θέσπιση επιπλέον υποχρεωτικών κριτηρίων διαφάνειας και την προσθήκη τριών χωρών της G20 στον επόμενο αναλυτικό έλεγχο, της Ρωσίας, του Μεξικού και της Αργεντινής.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει ένα σύνολο αντιμέτρων που μπορούν να επιβάλλουν στις εν λόγω περιοχές, μεταξύ άλλων, αυξημένη παρακολούθηση και λογιστικούς ελέγχους, παρακράτηση φόρων, ειδικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης και διατάξεις για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την ανάπτυξη, εντός του 2019, μιας καλύτερα συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις κυρώσεις κατά των περιοχών που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο. Επιπλέον, νέες διατάξεις στη νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύουν τη διοχέτευση ή μεταφορά κονδυλίων της ΕΕ μέσω οντοτήτων σε χώρες που περιλαμβάνονται στη φορολογική «μαύρη λίστα».

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία κατάρτισης ενωσιακού καταλόγου είναι σήμερα μια δυναμική διαδικασία που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΕΕ θα αποσταλεί επιστολή, στην οποία θα επεξηγείται η απόφαση και τι μπορούν να κάνουν για να διαγραφούν από τον κατάλογο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη (Ομάδα «Κώδικας Δεοντολογίας») θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις περιοχές δικαιοδοσίας που πρέπει να λάβουν μέτρα μέχρι το τέλος του 2019/2020 και θα αξιολογήσουν αν και άλλες χώρες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τον ανοικτό διάλογο και τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες περιοχές δικαιοδοσίας, προκειμένου να παρέχει τεχνική υποστήριξη και διευκρινίσεις, όποτε χρειάζεται, και να συζητά τυχόν φορολογικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, κ. Πιερ Μοσκοβισί, «Ο ενωσιακός κατάλογος των φορολογικών παραδείσων είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία. Έχει επηρεάσει σημαντικά τη φορολογική διαφάνεια και τη δικαιοσύνη παγκοσμίως. Χάρη στη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου, δεκάδες χώρες έχουν ήδη καταργήσει επιζήμια φορολογικά καθεστώτα και έχουν εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα για τη διαφάνεια και τη δίκαιη φορολόγηση. Οι χώρες που δεν συμμορφώθηκαν έχουν συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Ανεβάζουμε τον πήχη της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο και περιορίζουμε τις ευκαιρίες για καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο