Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Επίκαιρα on line σεμινάρια από τον κόμβο τις επόμενες ημέρεςΟ κόμβος έχει προγραμματίσει, μέχρι στιγμής, τρία επίκαιρα webinars τις επόμενες ημέρες του Μαρτίου όπου καταξιωμένοι και έγκριτοι εισηγητές όπως και η Επιστημονική Ομάδα του Taxheaven θα αναλύσουν και θα δώσουν απαντήσεις σε φορολογικά θέματα.

Το σεμινάριο της 14ης Μαρτίου αφορά τις αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρίες από 1.1.2019.

Στο σεμινάριο της 19ης Μαρτίου θα γίνει ανάλυση επίκαιρων φορολογικών θεμάτων από την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου.

Το σεμινάριο της 21ης Μαρτίου αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές [(Transfer pricing) - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση Φακέλου - Συνοπτικός πίνακας]


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.
Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.


Αναλυτικά:

Το πρώτο σεμινάριο διοργανώνεται στις 14 Μαρτίου
με τις αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρίες από 1.1.2019 που αφορούν λογιστές - φοροτεχνικούς.

Θεματολογία του σεμιναρίου:

→ Περιεχόμενο και Χρόνος Εναρμόνισης των Καταστατικών των Α.Ε
→ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Αρμόδιο όργανο κατάρτισης, Υπογραφή, Έγκριση, Έλεγχος και Δημοσίευση
→ Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο και έλεγχος της επάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων.
→ Ανώνυμες Μετοχές: Υποχρεωτική Ονομαστικοποίηση έως 1/1/2020
→ Κανόνες Διανομής Κερδών. Παραδείγματα
→ Αποτίμηση των Εισφορών σε Είδος.
→ Καταβολή και Πιστοποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου
→ Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δυνατότητα και Επιστροφής σε Είδος
→ Διοικητικό Συμβούλιο: Καθήκοντα, Υποχρεώσεις, Αμοιβές.
→ Συναλλαγές της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Πρόσωπα.
→ Μονομελές Διοικητικό Όργανο («Μονοπρόσωπο Δ.Σ.»)
→ «Εκτελεστική Επιτροπή»
→ Γενική Συνέλευση
→ Δικαιώματα Μειοψηφίας – Ενώσεις μετοχών
→ Ποινικές Διατάξεις

Εισηγητές:

Νένα Διονυσοπούλου
Δικηγόρος
Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής


Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιείται στις 19 Μαρτίου
όπου η Επιστημονική Ομάδα του κόμβου θα αναλύσει επίκαιρα φορολογικά θέματα.

Θεματολογία του σεμιναρίου:

- Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματιών–αναλυτικά παραδείγματα
- Όλες οι περιπτώσεις έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων όλων των νομικών προσώπων–παραδείγματα
- Αμοιβές διαχείρισης Ε.Π.Ε. & Ο.Ε.–Τα νέα δεδομένα–Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α.
- Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας–ανάλυση & παραδείγματα
- Αμειβόμενοι με "μπλοκάκι"
- Τα νέα δεδομένα στους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης–ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα
- Χρόνος κτήσης εισοδήματος μερισμάτων–παραδείγματα–ανάλυση–παρακράτηση φόρου
- Άλλα πρακτικά ζητήματα για τις δηλώσεις Ε1

Εισηγητές:

Γραβιάς Κωνσταντίνος
Λογιστής-φοροτεχνικός, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Taxheaven
Καλόσακας Χαράλαμπος
Λογιστής-φοροτεχνικός, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Taxheaven
Κουλογιάννης Κωνσταντίνος
Λογιστής-φοροτεχνικός, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Taxheaven

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής


Το τρίτο σεμινάριο
διοργανώνεται στις 21 Μαρτίου
αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing) - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση Φακέλου - Συνοπτικός πίνακας

Θεματολογία σεμιναρίου:

1. Αρχή Των Ίσων Αποστάσεων

2. Έννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Προσώπων
- Κατηγορίες συνδεδεμένων
- Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων

3. Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
- Ποια είναι η κατηγοριοποίηση βάση κύκλου εργασιών
- Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
- Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών

4. Κατηγορίες Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση

- Είδη συναλλαγών

5. Προθεσμίες Κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης & Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

6. Πρόστιμα & κυρώσεις

7. Αλλαγές στα φορολογικά έντυπα (Ε3, Ν)

8. Περί ενδοομιλικών συναλλαγών & μη εκπιπτώμενων δαπανών

9. Παρουσίαση των περιεχομένων του Φακέλου Τεκμηρίωσης

- Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
- Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης

10. Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών

- Παρουσίαση Ενοτήτων
- Ανάλυση & Διευκρινίσεις

11. Συγκριτική ανάλυση

- Παράγοντες Συγκριτικής Ανάλυσης
- Εφαρμογή Συγκριτικής Ανάλυσης

12. Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

- Παρουσίαση Παραδοσιακών & Μη Παραδοσιακών Μεθόδων

Παραδοσιακές Μέθοδοι Τεκμηρίωσης

- Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής»
- Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης»
- Μέθοδος της «κόστους συν κέρδος»

Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι (Μέθοδοι του Συναλλακτικού Κέρδους)

- Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους»
- Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής»
- Πρακτικά Παραδείγματα ανά Μέθοδο

13. Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Τεχνητές Διευθετήσεις

14. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Agreements)

- Ανάλυση διαδικασίας
- Παρουσίαση Εντύπων – Διευκρινίσεις

15. Έκθεση ανά Χώρα (Country by Country Reporting)

Εισηγητές:

Ντρούκας Κων/νος
Οικονομολόγος - Ειδικός σύμβουλος ενδοομιλικών συναλλαγών
Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής


Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο