Ειδήσεις Απόψεις

Επιτέλους… ας μιλήσουμε για τα αυτονόηταΣταματάκης Στέλιος
[email protected]
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Αντιπρόσωπος της ΕΛΦΕΕ Ρόδου στην ΠΟΦΕΕ


Για άλλη μια χρονιά, εμείς οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες των εργασιών τέλους χρήσης. Για άλλη μια χρονιά, διαβάζουμε και ελέγχουμε τα τυποποιημένα βήματα για την ορθή διαδικασία κλεισίματος φορολογικού έτους. Ελέγχουμε τι άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ώστε να επιτελέσουμε με επιτυχία το έργο μας. 

Από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους, εκλείπουν κάποια αυτονόητα. Από την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος Taxisnet μέχρι και σήμερα, παρατηρούμε ότι η ηλεκτρονική γραφειοκρατία ανθεί. Αυτή η επανάσταση υποβολών, απλά μετέτρεψε τα χειρόγραφα έντυπα 3 αντιγράφων, που καταθέταμε στη Δ.Ο.Υ. σε μηχανογραφικά. Ευτυχώς, το μόνο αυτονόητο είναι ότι πλέον δεν αναζητούνται σε επιτόπιο έλεγχο, λόγω του αυτονόητου της φορολογικής διοίκησης να τα αναζητήσει ηλεκτρονικά από την υπηρεσία της. Μάλιστα, ήδη ο κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε στο Forum των Δελφών την προσπάθεια που καταβάλει η ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της Ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας. 

Αντίθετα, παρόλο την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ΕΦΚΑ και η επιθεώρηση εργασίας, παρόλο που όλη η διαδικασία πλέον είναι και αυτή ηλεκτρονική ζητάει το παράλογο της επίδειξης των ηλεκτρονικών (!) εντύπων.

Αυτά θα αναλύσω παρακάτω ελπίζοντας κάπου, κάπως, κάποτε, να επιλυθούν:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Υποβολή Προσωρινής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών μόνο της Αμοιβής και του Φόρου.

Να προστεθεί ποιο ΑΦΜ αφορά η αμοιβή και αντίστοιχα ο Φόρος.

Κατάργηση της Οριστικής Υποβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και βεβαιώσεων Αποδοχών.  Άμεση εικόνα στο ΑΦΜ του εργαζομένου οι καθαρές αμοιβές του κατά τη διάρκεια του έτους και ο φόρος που του έχει παρακρατηθεί.

Υποβολή Προσωρινής δήλωσης Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων μόνο της Αμοιβής και του Φόρου.

Να προστεθεί ποιο ΑΦΜ αφορά η αμοιβή και αντίστοιχα ο Φόρος. 

 

Κατάργηση της Οριστικής Υποβολής Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων.  Άμεση εικόνα στο ΑΦΜ του εκδότη (Επαγγελματία) σχετικά με το φόρο που του έχει παρακρατηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.  Άμεσος έλεγχος από τον εκδότη αν ορθά έχει αποδοθεί ο φόρος στο δημόσιο.

Σημείωση

Περιττή η υποβολή βεβαίωσης αποδοχών για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες κάτω από 300,00 ευρώ εφόσον δεν παρακρατήθηκε φόρος και αφού έτσι και αλλιώς δηλώνεται στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών.

Υποβολή Προσωρινής δήλωσης Φόρου Εργολάβων της Αμοιβής, του Φόρου, ΑΦΜ και Ονοματεπώνυμο που αφορά.

Να ΜΗΝ αγνοείται (!) το ΑΦΜ που έχει συμπληρωθεί κατά τη δήλωση και που αφορά την καθαρή αξία της εργολαβίας και αντίστοιχα ο Φόρος.

Κατάργηση της Οριστικής Υποβολής Εργολάβων και βεβαιώσεων Αμοιβής.  Άμεση εικόνα στο ΑΦΜ του εκδότη (Εργολάβου) σχετικά με τις καθαρές αμοιβές του κατά τη διάρκεια του έτους και ο φόρος που του έχει παρακρατηθεί.  Άμεσος έλεγχος από τον εκδότη αν ορθά έχει αποδοθεί ο φόρος στο δημόσιο.

Υποβολή ΦΠΑ χωρίς περαιτέρω στοιχεία Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών

Στην περίπτωση που συμπληρώνονται οι κωδικοί που αφορούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τότε ΑΥΤΟΜΑΤΑ να ζητείται να συμπληρωθεί άμεσα και ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.   Κατάργηση των μηνιαίων υποβολών και αντικατάσταση τους με την υποβολή ΦΠΑ ανάλογα την οντότητα (απλογραφικά διπλογραφικά)

Δώδεκα υποβολές λιγότερες στο taxis net.  Δώδεκα υποβολές λιγότερες για την ηλεκτρονική γραφειοκρατία και για τον ήδη βεβαρημένο χρόνο των λογιστών φοροτεχνικών.  

Υποβολή ΦΠΑ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο φόρος Διαμονής (ή ταυτόχρονη υποβολή με ξεχωριστή ταυτότητα οφειλής)

Η υποβολή του φόρου διαμονής να είναι ταυτόχρονη με την υποβολή της περιοδικής ΦΠΑ (Ανάλογα σε Απλογραφικά και  Διπλογραφικά) σε ευδιάκριτο σημείο με τις απαραίτητες 5 (μόνο) γραμμές που χρειάζονται για να δηλωθεί και να βεβαιωθεί.

Δώδεκα υποβολές λιγότερες στο taxis net.  Δώδεκα υποβολές λιγότερες για την ηλεκτρονική γραφειοκρατία και για τον ήδη βεβαρημένο χρόνο των λογιστών φοροτεχνικών.  

Υποβολή ΦΠΑ χωρίς το Περιβαλλοντικό Τέλος (ή ταυτόχρονη υποβολή με ξεχωριστή ταυτότητα οφειλής)

Η υποβολή του φόρου διαμονής να είναι ταυτόχρονος με την υποβολή της περιοδικής ΦΠΑ (Ανάλογα σε Απλογραφικά και  Διπλογραφικά) σε ευδιάκριτο σημείο με τις απαραίτητη 1 (μόνο) γραμμή που χρειάζονται για να δηλωθεί και να βεβαιωθεί

Τέσσερις υποβολές λιγότερες στο taxis net.  Τέσσερις υποβολές λιγότερες για την ηλεκτρονική γραφειοκρατία και για τον ήδη βεβαρημένο χρόνο των λογιστών φοροτεχνικών.

 

 

Ενώ το τμήμα ΦΠΑ της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. έχει πρόσβαση σε πλατφόρμα VIES για διασταύρωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών ο δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από τις επιχειρήσεις

Δυνατότητα προβολής και ελέγχου των Ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τις επιχειρήσεις.

 

Στην παύση εργασιών αναζητούνται οι συναλλαγές VIES.  O φορολογούμενος αγνοεί το ποσό που έχει δηλώσει ο αντισυμβαλλόμενος.  Τέτοιες περιπτώσεις είναι να έχει γίνει λάθος από οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο μέλος κράτους της Ε.Ε.

(π.χ. Υπήρξε αναντιστοιχία  σε μεγάλη εταιρία διαχείρισης κρατήσεων, μεταξύ της καρτέλας συναλλαγών σε σχέση με αυτά που δηλώθηκαν στο VIES της)

Με την ύπαρξη αυτής της πλατφόρμας (που ήδη υπάρχει και την διαχειρίζεται μόνο η ΔΟΥ) τα προβλήματα θα λύνονται «επί τη εμφανίσει»

 

Υποβολή δήλωσης μερισμάτων Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία

Να λαμβάνει αυτόματα τα στοιχεία από το Έντυπο Ν που προηγείται της υποβολής… (!!)

Η δήλωση αποτελεί αντιγραφή του Πίνακα που αναφέρονται οι εταίροι της Νομικής Οντότητας.  Μία δήλωση λιγότερη για την Ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

Δήλωση Επαγγελματικών Λογαριασμών

Δεν χρειάζεται να δηλωθούν αφού ήδη τους γνωρίζει η ΑΑΔΕ (εμφανίζονται αυτόματα στο έντυπο Ε3 έτσι και αλλιώς)

Το παράλογο σε μια δήλωση είναι να γνωρίζει μια υπηρεσία ήδη τους επαγγελματικούς λογαριασμούς (αφού εμφανίζονται αυτόματα στο Ε3) και μετά ζητά την επιβεβαίωση μέσω δήλωσης από τον επιχειρηματία με ταυτόχρονες προθεσμίες και επιβολή προστίμων.

Application φορολογουμένων της ΑΑΔΕ…. Δεν υπάρχει

Στην εποχή των smartphones δεν έχει υλοποιηθεί μια εφαρμογή για τα κινητά ώστε ο φορολογούμενος θα μπορεί να προβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις, να υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση, να ενημερώνεται για τις τυχόν οφειλές του, κλπ.

Οι φορολογούμενοι και η ΑΑΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης σχέσης για οποιαδήποτε συναλλαγή.  Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να ενημερώνει άμεσα το φορολογούμενο , μέσω των ειδοποιήσεων για καθυστερημένες οφειλές και οι φορολογούμενοι θα έχουν στην τσέπη τους οποιαδήποτε δικαιολογητικά χρειάζονται (pdf) όπου θα δύναται να αποστέλλονται  ηλεκτρονικά μέσω του e-mail του κινητού τους σε οποιονδήποτε τρίτο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Απαραίτητα έγγραφα σε περίπτωση Επιτόπιου Ελέγχου είναι ο Πίνακας Εργασίας.

Αφού έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα Εργάνη είναι περιττή η αναζήτηση του.  Ο Έλεγχος μπορεί να καταγράψει τα στοιχεία του εργαζομένου  την ώρα ελέγχου, ώστε να ελεγχθεί η  αληθή δήλωση του στην υπηρεσία.

Κατάργηση του Λογιστή «Ντελιβερά» εντύπων και εκτυπώσεων» για κάθε πρόσληψη ή αλλαγή ωρών εργασίας. Δυστυχώς το «σκέψου οικολογικά πριν εκτυπώσεις» δεν ισχύει για το δημόσιο που επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στα λογιστικά γραφεία. 

Απαραίτητα έγγραφα σε περίπτωση επιτόπιου Ελέγχου είναι τα έντυπα ορών ατομικής σύμβασης Εργασίας.

Αφού έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα Εργάνη είναι περιττή η αναζήτηση του.  Ο Έλεγχος μπορεί να καταγράψει τα στοιχεία του εργαζομένου και την ώρα ελέγχου ώστε να ελεγχθεί  αληθή δήλωση στην υπηρεσία του.  Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης το έντυπο να αναζητείται σε δεύτερο χρόνο και να αποστέλλεται μέσω e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Κατάργηση του Λογιστή «Ντελιβερά» εντύπων και εκτυπώσεων» για κάθε πρόσληψη ή αλλαγή ωρών εργασίας. Δυστυχώς το «σκέψου οικολογικά πριν εκτυπώσεις» δεν ισχύει για το δημόσιο που επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στα λογιστικά γραφεία.

Εκκαθαριστικές σημειώσεις αποδοχών προσωπικού τελευταίου τριμήνου.

Να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τα  προγράμματα μισθοδοσίας στον εργαζόμενο, μέσω της βάσης του Εργάνη.

Αφού θα έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα Εργάνη για να ενημερωθεί ο ασφαλισμένος θα είναι περιττή η αναζήτηση τους. 

Ενημερωμένο αρχείο για τον εργαζόμενο περί συμβάσεων και τροποποιήσεων, Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών, προσλήψεων, Αδειών κλπ.  Δεν τίθεται πλέον θέμα πλαστογραφίας υπογραφών αφού απαραίτητα θα χρειάζονται οι κωδικοί taxisnet του εργαζομένου για την αποδοχή, στο σύστημα Εργάνη.

Κατάργηση του Λογιστή «Ντελιβερά» εντύπων και εκτυπώσεων» για κάθε πρόσληψη ή αλλαγή ωρών εργασίας. Δυστυχώς το «σκέψου οικολογικά πριν εκτυπώσεις» δεν ισχύει για το δημόσιο που επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στα λογιστικά γραφεία.

Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Ε4

Περιττή η υποβολή του.  Λογική ήταν η χειρόγραφη υποβολή του ετήσιου πίνακα στα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας για να συμμαζέψει όλους τους πίνακες του έτους σε έναν ώστε να είναι πιο εύκολος ο έλεγχος. 

Σήμερα το έτος 2019 λύνεται το θέμα με το φίλτρο «Ενεργοί» ή την «τρέχουσα κατάσταση» που ήδη υπάρχει και σήμερα λόγω των αποστολών εντύπων προσλήψεων-απολύσεων

Κατάργηση του Λογιστή «Ντελιβερά εντύπων και εκτυπώσεων» για κάθε πρόσληψη ή αλλαγή ωρών εργασίας. Δυστυχώς το «σκέψου οικολογικά πριν εκτυπώσεις» δεν ισχύει για το δημόσιο που επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στα λογιστικά γραφεία.

 

 

 

Χειρόγραφες υπογραφές Εργοδοτών - Εργαζομένων

Ηλεκτρονική υπογραφή εργαζομένων των εντύπων

 1. Σύμβαση εργασίας
 2. Οικειοθελή Αποχώρηση
 3. Καταγγελία σύμβασης
 4. Τροποποιήσεων όρων

Κλπ. Μέσω ειδικού συστήματος ΑΠΟΔΟΧΗΣ από τον εργαζόμενο

Η σημερινή διαδικασία είναι σε 6 χρονοβόρα βήματα.

 1. Η  δημιουργία του εντύπου,
 2. Αποστολή-μεταφορά στην επιχείρηση,
 3. Υπογραφή του εργαζομένου,
 4. Επιστροφή-μεταφορά του εντύπου στο λογιστήριο,
 5. Σκανάρισμα εντύπου
 6. Αποστολή στο Εργάνη

Ενημερωμένο αρχείο για τον εργαζόμενο περί συμβάσεων και τροποποιήσεων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών, Αδειών κλπ.  Δεν τίθεται πλέον θέμα πλαστογραφίας υπογραφών αφού απαραίτητα θα χρειάζονται οι κωδικοί taxisnet του εργαζομένου για την αποδοχή, στο σύστημα Εργάνη.

Κατάργηση του Λογιστή «Ντελιβερά» εντύπων και εκτυπώσεων» για κάθε πρόσληψη ή αλλαγή ωρών εργασίας. Δυστυχώς το «σκέψου οικολογικά πριν εκτυπώσεις» δεν ισχύει για το δημόσιο που επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στα λογιστικά γραφεία.

Application Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ…. Δεν υπάρχει

Στην εποχή των smartphones δεν έχει υλοποιηθεί μια εφαρμογή για τα κινητά ώστε ο ασφαλισμένος θα μπορεί να προβάλει την ασφαλιστική ιστορικότητα του), να υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση., κλπ.

Οι Ασφαλισμένοι και το ΕΦΚΑ θα έχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης σχέσης για οποιαδήποτε συναλλαγή.  Το ΕΦΚΑ μπορεί να ενημερώνει άμεσα τον ασφαλισμένο, μέσω των ειδοποιήσεων αλλά και οι ασφαλισμένοι θα έχουν στην τσέπη τους οποιαδήποτε δικαιολογητικά χρειάζονται όπου θα δύναται να αποστέλλονται  ηλεκτρονικά (pdf) σε οποιονδήποτε τρίτο.

Application Εργοδοτών του ΕΦΚΑ…. Δεν υπάρχει

Στην εποχή των smartphones δεν έχει υλοποιηθεί μια εφαρμογή για τα κινητά ώστε ο εργοδότης θα μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε ΑΠΔ, τις οφειλές του, κλπ.

Οι Εργοδότες και το ΕΦΚΑ θα έχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης σχέσης για οποιαδήποτε συναλλαγή.  Το ΕΦΚΑ μπορεί να ενημερώνει άμεσα τον εργοδότη, μέσω των ειδοποιήσεων, για τις καθυστερημένες οφειλές του, αλλά και οι εργοδότες θα έχουν στην τσέπη τους οποιαδήποτε δικαιολογητικά χρειάζονται όπου θα δύναται να αποστέλλονται  ηλεκτρονικά (pdf) σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

Application Εργοδοτών και ασφαλισμένων του ΕΡΓΑΝΗ…. Δεν υπάρχει

Στην εποχή των smartphones δεν έχει υλοποιηθεί μια εφαρμογή για τα κινητά ώστε ο εργοδότης θα μπορεί να προβάλει και να επιδείξει σε οποιοδήποτε έλεγχο, τα έντυπα που έχουν υποβληθεί στο Εργάνη, να υποβάλει έκτακτη απασχόληση, κλπ.

Ο εργαζόμενος με τη σειρά του θα μπορεί να αποδεχτεί τις τυχόν τροποποιήσεις ωρών εργασίας, την έκτακτη απασχόληση του, να ειδοποιηθεί και να αποδεχτεί την οικειοθελή αποχώρηση του, κ.α. (όπως έχουν εξηγηθεί εκτενέστερα παραπάνω)

Οι Εργοδότες και το σύστημα Εργάνη θα έχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης σχέσης για οποιαδήποτε συναλλαγή.  Οι εργοδότες θα έχουν στην τσέπη τους και άμεσα οποιοδήποτε έντυπο μπορεί να ζητηθεί σε έλεγχο (αφού όπως είπαμε παραπάνω έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά), να δηλώσουν μια έκτακτη απασχόληση (χωρίς να χαθεί στην μετάφραση των sms ή να ενοχλήσουν τον λογιστή τους). Επίσης θα δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά έντυπα τους Εργάνη (pdf) σε οποιονδήποτε τρίτο.Αυτές οι δύο λίστες, φορολογικών και ασφαλιστικών-εργατικών θεμάτων μπορούν να συμπληρωθούν και με άλλα «αυτονόητα» που ίσως μου διαφεύγουν. Φυσικά όλα τα παραπάνω «αυτονόητα» είναι με βάση τη δική μου λογική, αλλά νομίζω όλοι οι συνάδελφοι κατανοούν πως λύνουν σε μεγάλο βαθμό τη ηλεκτρονική γραφειοκρατία που έχουμε και ζούμε καθημερινά…
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο