Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας - Η «πλατφόρμα» των αγροτών και το «ξέπλυμα» χρήματος
Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα.

 
 

( Πηγή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 14-2-1980 )

 

Εδώ στο Ριόλο στο καφενείο, οι συγχωριανοί μου Αγρότες, θέλαν να τους «εξηγήσω » τι γίνεται με την «πλατφόρμα», που θα «αναγκάζει » τον έμπορο να τους πληρώνει μέσα σε εξήντα ( 60 ) ημέρες.


-          Καταρχήν πρέπει να πληρώσετε επιπλέον τον Λογιστή σας, να καταχωρεί στην «πλατφόρμα» τα στοιχεία των τιμολογίων. Είναι μια άλλη δουλειά από την καταχώρηση, στα βιβλία, που γίνεται για να «βγει» ο Φόρος και ο Φ.Π.Α.


-          Και πόσο πάει αυτό ;


-          Ανάλογα με τα τιμολόγια που έχεις, μπάρμπα-Θανάση.


-          Αν εγώ δεν θέλω να τα καταχωρώ ;


-          Θα έχεις πρόστιμο 5%, επί της αξίας των τιμολογίων, που δεν καταχώρησες.


-          Εντάξει, ας πούμε ότι καταχωρώ όλα τα τιμολόγια. Πως η  «πλατφόρμα», θα αναγκάζει το Έμπορο να με πληρώσει εντός 60 ημερών ;


-          Θα τον «καταγγέλλεις» εσύ μπάρμπα-Μήτσο, με επισήμανση του τιμολογίου ως «μη εξοφλημένο» ……

Κάπου εκεί σταμάτησε η κουβέντα μας, μόνο ψίθυροι ακούστηκαν και ειρωνικά χαμόγελα. Ήλθαν και άλλα τσίπουρα ( από αυτά των δίμηνων αποσταγματοποιών ) και συνεχίσαμε την κουβέντα μας, για την τρίτη σε σειρά  ισχυρή  (σήμερα) ποδοσφαιρική ομάδα της Αχαΐας, τον Πανμοβριακό Ριόλου….

 

⥢⥤

 1) Η «πλατφόρμα» των Αγροτών και της Γραφειοκρατίας.

 

 

 

 

Εμπεριστατωμένη ανάλυση επί του θέματος δείτε :  Υποχρεώσεις αγροτών & εμπόρων - «Ψηφιακή πλατφόρμα» (Ν. 4492/2017) – 12 επισημάνσεις ( Εύα Λιλιοπούλου Λογίστρια Φοροτεχνικός )

Συνοπτικό Χρονολόγιο υποχρεώσεων


Προθεσμίες

Ενέργειες Παραγωγού

Ενέργειες Εμπόρου

15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών

Απώτατος χρόνος έκδοσης του Τιμολογίου

 

Καταχώρηση στην ''Πλατφόρμα '' έως 25η ημέρα από την έκδοσή των τιμολογίων

Χωρίς επιβολή προστίμου

Ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των απαιτήσεων των «Παραγωγών» που απορρέουν από τα τιμολόγια

Καταχώρηση στην ''Πλατφόρμα '' από την 26η έως 50η ημέρα από την έκδοσή των τιμολογίων

Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5%, της αξίας του τιμολογίου.

Ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί

Πέραν της 51ης ημέρας από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων. καταχωρηθεί.

 

 

Προθεσμία : από την 61η μέχρι την 70η ημέρα

Ο «Παραγωγός» μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο».

Δίνεται η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα.

Σε περίπτωση μη άρσης των αμφισβητήσεων. επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία.

Καλούνται εγγράφως να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

Καλούνται εγγράφως να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

 


Στο άρθρο μεταξύ άλλων επισημαίνονται και τα εξής :

 

-          Πρέπει να διευκρινιστεί αν αφορά και τους αγρότες του «Ειδικού» καθεστώτος Φ.Π.Α.


-          Πρέπει να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις, σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου, στην περίπτωση των «εκκαθαρίσεων».


-          Διευκρινίσεις πρέπει να δοθούν για τις περιπτώσεις που  οι πελάτες των μεταποιητικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Εμπόρων».


-          Δεδομένης της ισχυρής θέσης των εμπόρων, πρέπει να υπάρξει προβληματισμός, για την ουσιαστική υλοποίηση εκ μέρους των παραγωγών, της σήμανσης «μη εξοφλημένο».


-          Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι, δύσκολα θα έχουμε επιτυχημένη υπέρ των Αγροτών εφαρμογή του μέτρου αυτού, συνεκτιμώντας το κόστος ενημέρωσης και τον κίνδυνο δημιουργίας «ολιγοψωνίου» (Δηλ. Λίγοι αγοραστές ζητούν από πολλούς πωλητές ένα προϊόν).


-          Σε κάθε περίπτωση όμως, η τροφοδότηση με στοιχεία, της νέας αυτής πλατφόρμας, και μάλιστα στον βαθμό που δεν γίνει αυτοματοποιημένα (αυτόματη μεταφορά των δεδομένων των λογιστικών προγραμμάτων στην «πλατφόρμα»)  είναι μια νέα εργασία, που θα απαιτήσει αρκετές ανθρωποώρες και εφόσον (το πιθανότερο) ανατεθεί στον λογιστή, πρέπει να αμειφθεί αναλόγως.


Επισημάνσεις ( πέραν αυτών της αρθρογράφου ) :

 

1)      Πρόκειται για μια « άχρηστη » στην ουσία «πλατφόρμα», αφού δεν χρειάζεται η καταχώρηση των όλων των τιμολογίων . Αρκεί να καταχωρηθούν, μόνο τα «μη εξοφληθέντα», εντός της προθεσμίας τιμολόγια. Η εφαρμογή απαιτεί την « καταγγελία» περί μη πληρωμής, από τον Αγρότη. Τέτοια « καταγγελία», μπορούσε να γίνει με βάση τον ίδιο νόμο από 1/1/2018.


2)     
Η ενημέρωση της πλατφόρμας θα είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα, χωρίς εμφανή χρησιμότητα των πληροφοριών που εισάγονται σε αυτή.


3)     
Η προθεσμία δέκα ημερών ( 61η μέχρι την 70η ημέρα ) μόνο που δίνεται στον Αγρότη, για να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο», είναι πολύ σύντομη  και δεν κατανοεί κάποιος το λόγο ύπαρξης μιας τέτοιας προθεσμίας.


4)     
Είναι μια «πρωτοτυπία» να εκδίδεις την απόφαση για την λειτουργία της  «πλατφόρμας», η οποία ισχύει από 15/2/2019 ( άρα και οι προθεσμίες ) και να λες ότι : Η «εφαρμογή» θα ανοίξει το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2019…


5)     
Αυτό που έγραψε ο Κουλογιάννης στο προηγούμενο «Σχόλιο της Δευτέρας» :

«Σημειώστε ότι στην υπηρεσία θα μπαίνουν οι υπόχρεοι με κωδικούς του Taxisnet, για την ακρίβεια με "την χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων". Κάποιος θα πρέπει να ενημερώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η ΓΓΔΕ λέγεται πλέον Α.Α.Δ.Ε..», ίσως και να είναι ένα δείγμα σχετικά με την γνώση τους, στα λογιστικά και φορολογικά θέματα.

 

ΥΓ : ( υπόψη των Λογιστών ) : «Δουλειά χωρίς ανταμοιβή λέγεται τιμωρία» (Ελληνική παροιμία).

 

⥢⥤

2) Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων

 

Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως 2018 - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα»  (Φώτης Λώλας Ορκωτός ελεγκτής λογιστής. Partner της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»).

 

Ενδιαφέρουν για μείωση των φορολογητέων Κερδών

14. Υπολογισμός απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων (λογ. 44.11)

[ Έχετε ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ; προβήκατε στις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης; ]

22. Έλεγχος ορθής καταχώρησης Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων

[ Μήπως καταχωρήσατε «προσθήκες- βελτιώσεις», ενώ ήταν  «Επισκευές – Συντηρήσεις» ; ].

23. Αποσβέσεις - απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων (λογ. 10 – 16 )

[ α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Μήπως έχετε τέτοιες περιπτώσεις ;;;

β) Μήπως δεν αποσβένεται εφάπαξ τα πάγια αξίας έως 1.500 ευρώ ;;; ]

30. Κοστολόγηση και αποτίμηση αποθεμάτων

[ Μήπως έχετε « απαξιωμένα» αποθέματα, τα οποία αναγνωρίζονται και φορολογικά ;;; ]

43. Υποβολή αίτησης για αναγνώριση των «Δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»

[ Μήπως έχετε τέτοια περίπτωση ;;; ]

 

Ενδιαφέρουν για μείωση των Λογιστικών Ζημιών

23. Αποσβέσεις - απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων (λογ. 10 – 16 )

[ α)  Εξέταση του δικαιώματος χρησιμοποίησης συντελεστών αποσβέσεων με βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων

β) Μήπως αποσβένεται εφάπαξ, τα πάγια αξίας έως 1.500 ευρώ ;;; ]

22. Έλεγχος ορθής καταχώρησης Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων

[ Μήπως καταχωρήσατε Επισκευές – Συντηρήσεις», ενώ ήταν  «προσθήκες- βελτιώσεις» ; ].

 

Επικίνδυνα σημεία

10. Έλεγχος και συμφωνία των διάφορων δοσοληπτικών λογαριασμών

[ Έλεγχος περιπτώσεων ύπαρξης παροχών σε είδος ]

21. Λογιστική απεικόνιση των περιπτώσεων «Χρηματοδοτικής μίσθωσης» (leasing).

[ Μήπως τα απεικονίζετε με τον « παλιό τρόπο» ;;; Τότε έχετε τον κίνδυνο μη φορολογικής αναγνώρισης των δαπανών ]

38. Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Υποβολή Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

[ Έλεγχος  ύπαρξης καταρχήν «συνδεδεμένων επιχειρήσεων» και έπειτα  τέτοιων συναλλαγών, οι οποίες ξεπερνούν το όριο των 100.000 ή 200.000 ευρώ ( ανάλογα με την περίπτωση ) ]

32. Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

[ Όσο η «Φορολογική Διοίκηση», επιμένει σε « ανούσιες πρακτικές», όταν δεν υπάρχει στα Βιβλία η σωστή από άποψη αξίας εγγραφή  ( δηλαδή να αναγνωρίζει το «έσοδο» και όχι το «έξοδο» ), τότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ….]

35. Ένταξη σε κατηγορία και προσδιορισμός των απαιτούμενων υποχρεώσεων

[ Μήπως πρέπει λόγω των «μεγεθών», που είχατε τα δύο προηγούμενα χρόνια, να αλλάξετε «κατηγορία» ;;; ]

39. Υπολογισμός δαπανών που δεν εξοφλήθηκαν με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

[ Έλεγχος μέσω του λογαριασμού 38.00 «Ταμείο». Λογικά το «Ταμείο», μιας επιχείρησης σήμερα πρέπει να έχει λίγες σε αριθμό και μικρές σε ύψος ποσού κινήσεις…. ]

41. Κατάρτιση πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης.

[ Μήπως έχετε καμιά « σοβαρή » περίπτωση αναμόρφωσης ;;; όπως α)  Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών, β) Μισθοί που πληρώθηκαν με μετρητά, κ.λπ …… ]

42. Υπολογισμός του ποσού της φορολογικής ζημιάς που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.

[ Μήπως χάσατε το δικαίωμα μεταφοράς, λόγω παρέλευσης της πενταετίας ;;; ]

 

⥢⥤

 

Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών - παραδείγματα, κυρώσεις (Upd) ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς )

Δείτε μερικά σημεία

VII. Κυρώσεις ΣΕΠΕ

Από 1.6.2017 και μετά, εάν δεν καταβληθούν οι αποδοχές του προσωπικού αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, επιβάλλονται κυρώσεις από το Σ.ΕΠ.Ε, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/20112

Σχετική είναι η  Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 22528/430/18.5.2017

 

VIΙI. Χρηστικός πίνακας τρόπου εξόφλησης δαπάνης μισθοδοσίας και κυρώσεων

 

Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας, αλλά και δαπανών στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης των επαγγελματιών/επιχειρήσεων

Είδος δαπάνης

Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης

Σχετικές  διατάξεις

Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης

Κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε.

 

Από 1.6.2017

Μόνο για δαπάνη μισθοδοσίας, ανεξαρτήτως ποσού   (όχι για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ)

α. Με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
β. Μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής

περ. ιδ' άρθ. 23 ν.4172/2013
ΠΟΛ.1061/2017

Δεν εκπίπτει η δαπάνη (αφορά δαπάνες μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά)(*)

Εάν δεν καταβληθούν οι αποδοχές αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, επιβάλλονται κυρώσεις από το Σ.ΕΠ.Ε, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011(**)

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 22528/430/18.5.2017

Λοιπές περιπτώσεις εργασιακής σχέσης της παρ. 2 του  άρθρου 12 ΚΦΕ, (ανεξαρτήτως ποσού)

α. Με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
β. Μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής

περ. ιδ' άρθ. 23 ν.4172/2013
ΠΟΛ.1061/2017

Δεν εκπίπτει η δαπάνη (αφορά αμοιβές μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά)(***)

Δεν υπάρχουν κυρώσεις

 

 

⥢⥤

3) Βεβαιώσεις αποδοχών

 

Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2018  

( Τα πάντα όλα )

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις 2018 για τις βεβαιώσεις αποδοχών (πατήστε εδώ)

 Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής αρχείων βεβαίωσης αποδοχών - Εφαρμογές για την υποβολή των αρχείων

Έντυπα βεβαιώσεων

 

⥢⥤

 

4) Αμοιβές διαχείρισης ΟΕ και ΕΕ – Ασφαλιστικές εισφορές

 

Αμοιβές διαχείρισης ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ - Τα νέα δεδομένα ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς  )

 

[ Όσοι περιμένουν τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές των  αμοιβών εταίρων ΟΕ και ΕΕ …… ]


Προσοχή: Τα οριζόμενα για τις Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. εφαρμόζονται από 1/6/2018 (αναμένουμε την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με τις λεπτομέρειες εφαρμογής) ** Αναμένουμε την έκδοση της  σχετικής εγκύκλιου από τον Ε.Φ.Κ.Α. που θα περιγράφει τη διαδικασία, τα πακέτα κάλυψης, κ.λπ. *** Βλ. και εγκ. ΕΦΚΑ 4/2017


Αν μέχρι την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, κοινοποιηθεί η εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. με όσα αναφέραμε ανωτέρω και δίνονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες, τότε εφόσον πρέπει να παρακρατηθούν ασφαλιστικές εισφορές από 1.6.2018 για τους εν λόγω φορολογούμενους πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί αναφορικά με το αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών:

Δείτε επίσης

Ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών - Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας


Για το θέμα της ασφάλισης των διαχειριστών εταίρων σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. ισχύουν τα επιμέρους αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018.
Όσον αφορά στην καταβολή εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., αυτές δεν θα πρέπει να καταβάλλονται για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεδομένου ότι η άσκηση καθηκόντων διαχειριστή, με εξαίρεση την περίπτωση πρόσληψης τρίτου προς τούτο προσώπου, δεν έχει χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας, καθώς η αμοιβή διαχείρισης δεν απορρέει από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.

 

⥢⥤

5) Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

 

Χωριστές δηλώσεις συζύγων - Πλήρης οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Δεν συμφέρει, τελικά….

 

Όμως οι πραγματικοί λόγοι όλων αυτών, αναφέρονται στο δημοσίευμα που ακολουθεί :


 

( Πηγή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 30-11-1975 )

⥢⥤

 

6) Το ξέπλυμα του Χρήματος ( Η θεία Όλγα ( Νένα )  ξέρει )

 

[ Δείτε καταρχήν αυτή την διαφήμιση

https://www.youtube.com/watch?v=WennUbGHOSU ]

 

Πλήρης Πρακτικός Οδηγός :  Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών ( ΝΕΝΑ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ )

 

Για τις Υποχρεώσεις και τις Ευθύνες των εξωτερικών λογιστών- φοροτεχνικών (φυσικών και νομικών προσώπων) που προκύπτουν από τον Νόμο 4557/2018 αναφορικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στάθηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄ (κωδ. 900) του εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με αριθμό Ε.2026/2019 υπόχρεοι στην συμπλήρωσή του είναι : 1. Οι εξωτερικοί λογιστές - φοροτεχνικοί, καθώς και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών 2. Οι ιδιώτες ελεγκτές, 3. Οι μεσίτες ακινήτων, 4. Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

Στο πρώτο στάδιο
και πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης (ή της διενέργειας περιστασιακής συναλλαγής) παρέχεται στους πελάτες πληροφόρηση και γενική ενημέρωση αναφορικά με τις νομικές υποχρεώσεις επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που απορρέουν από το Ν 4557/2018

Στο δεύτερο στάδιο εντάσσεται η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση των πληροφοριών που έχει ορίσει η ΑΑΔΕ στην ΠΟΛ.1200/2018 κι έχουν περιέλθει σε γνώση τους στο πλαίσιο των συναλλακτικών τους σχέσεων με παλαιούς και νέους πελάτες κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως και 19 μέτρα επιμέλειας του Ν 4557/2018.

Στο τρίτο στάδιο
εντάσσεται η εφαρμογή κατάλληλων κι αποτελεσματικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

 Στο τέταρτο στάδιο εντάσσεται η χωρίς καθυστέρηση διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω διαύλων που εξασφαλίζουν το απόρρητο των ερευνών, σε αίτημα της Αρχής ως προς το αν ο υπόχρεως διατηρεί ή είχε συνάψει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών επιχειρηματική σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα ως προς το είδος της επιχειρηματικής σχέσης, καθώς και για κάθε σχετική συναλλαγή.

Σύμφωνα με την πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (NRA)21 το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού συγκαταλέγεται στα επαγγέλματα – του μη χρηματοπιστωτικού τομέα – που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο επίπεδο κίνδυνου (Υψηλό)22.

ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

- Εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.
- Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα καταπιστεύματα ή άλλα νομικά μορφώματα λαμβάνονται εύλογα μέτρα για να γίνει γνωστή η διάρθρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας και ελέγχου του πελάτη. .
- Όταν ο πελάτης ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, εξακριβώνεται κι επαληθεύεται και την ταυτότητα του προσώπου αυτού, όπως και τα στοιχεία νομιμοποίησής του. …………..

 

ΥΓ : Πολλοί μπήκαν φυλακή, επειδή δεν διάβασαν τα « ψιλά γράμματα».


 


( Πηγή : http://cosmopoliti.com/θυμαστετηθειαολγα/ )

Επίσης δείτε :

Tax Flash: Νέος κατάλογος «τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου» αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

⥢⥤

 

  

  

7) Φορολογικά Θέματα και Αποφάσεις.

Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1258/2013

Δείτε την Α.1055/2019 και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1258/2013 «Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

ΔΕΔ 1784/2018. Αποδοχή: Συμπλοιοκτησία με σκάφος κάτω των 12 μέτρων και υπαγωγή σε βιβλία 1-1-2015 - Μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος για 5 έτη


Απόκτηση μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013


⥢⥤

8) Εργατικά - Ασφαλιστικά.

 

Οι επιδράσεις της αύξησης του κατώτατου μισθού.

►  Σημείωμα ΔΕΝ: «Θέματα σχετικά με την εγκύκλιο εφαρμογής της αύξησης του κατώτατου μισθού»

► Μόνο ισχύον κατώτατο όριο μισθού και ημερομισθίου είναι το νομοθετημένο ποσόν των 650 € για υπαλλήλους και των 29,04 € για τους εργατοτεχνίτες.

► Για όσους έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται μετά την 14.2.2012, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία, τα ποσά αυτά ισχύουν χωρίς καμία προσαύξηση, ενώ

► Για όσους έχουν υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει διανυθή σε οποιονδήποτε εργοδότη και οποιαδήποτε καθήκοντα μέχρι 14.2.2012, στα ποσά αυτά προστίθενται μέχρι 3 τριετίες από 10% για τους υπαλλήλους και μέχρι 6 τριετίες από 5% για τους εργατοτεχνίτες. Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους υπαλλήλους, μέχρι 3 τριετίες από 5%.

Δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

► Η υποχρέωση καταβολής των νέων μισθών-ημερομισθίων μετά .... τριετιών ή μη, αρχίζει από 1.2.2019 (ΥΑ
4241/127/2019).

► Απαιτείται η υποβολή Ε4 με την στήλη των νέων αποδοχών μέχρι 28.2.2019 (ΥΑ
4595/Δ1.1613/2019).

► Απαιτείται κατά το
Π.Δ. 156/1994 Γνωστοποίηση όρων, ολόκληρη ή τροποποιητική, αν δε αντί Γνωστοποιήσεως έχει συνταχθή σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει όλους τους όρους του ΠΔ 156/1994, απαιτείται τροποποιητική ως προς τις αποδοχές σύμβαση.

►Σε περίπτωση Μερικής απασχολήσεως δεν απαιτείται για την μεταβολή των αποδοχών επανυποβολή του Ε9.


 

Εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού - Εγκύκλιος με οδηγίες από το Υπ. Εργασίας

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 650 € και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € και ισχύουν χωρίς ηλικιακή διάκριση.
Ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Έτη Προϋπηρεσίας

Βασικός Μισθός

Προσαύξηση Προϋπηρεσίας

Σύνολο

0-3

650,00

-

650,00

3-6

650,00

65,00

715,00

6-9

650,00

130,00

780,00

9 και άνω

650,00

195,00

845,00


Το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες.


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Έτη Προϋπηρεσίας

Βασικό Ημερομίσθιο

Προσαύξηση Προϋπηρεσίας

Σύνολο

0-3

29,04

-

29,04

3-6

29,04

1,45

30,49

6-9

29,04

2,90

31,94

9-12

29,04

4,36

33,40

12-15

29,04

5,81

34,85

15-18

29,04

7,26

36,30

18 και άνω

29,04

8,71

37,75

 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τη μεταβολή αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, υποβάλλοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 28/02/2019 το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.

Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανωτέρω νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο.
Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρος και στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν.
3996/2011, όπως ισχύει.

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 7/2019. Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών

Με την εγκύκλιο 7/2019 του ΕΦΚΑ δίνονται οδηγίες σχετικά με την μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

►  Δ.ΑΣΦ./1/215048/2019Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης

Η Υπηρεσία μας ήδη εργάζεται στην κατεύθυνση της έκδοσης νεότερων οδηγιών.

Αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 8/2019. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες

► ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ : Αχτσιόγλου: Τον Μάρτιο θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα νέο σχήμα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία το οποίο θα περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής

⥢⥤

9) Σ.ΛΟ.Τ – Ε.Λ.Τ.Ε  

Προσοχή [ Δείτε τον διαχωρισμό ]  :

Πηγή :  http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=227&Itemid=197&lang=el

 

ΣΛΟΤ 212/2019 - Διανομή μερίσματος


Ύστερα από τα προαναφερόμενα, καταλήγουμε στο ακόλουθο συμπέρασμα:
Η καθαρή θέση που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (φορολογική βάση) δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διάθεση των αποτελεσμάτων και, κατά συνέπεια, για τη διανομή μερίσματος. …

Η διάθεση των αποτελεσμάτων και ειδικότερα η διανομή μερίσματος γίνεται από τα λογιστικά κέρδη τα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 160 του ν. 4548/2018, «απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας». Από τα κέρδη αυτά δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν τα κονδύλια που αναφέρονται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του ν. 4548/2018, μη πραγματοποιημένα (υπολογιστικά) έσοδα και κέρδη, τα οποία, συνήθως, προκύπτουν από την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους.

⥢⥤

 

10) Αρθρογραφία  


 Τα νέα δεδομένα στην ανάλωση κεφαλαίου και τα τεκμήρια διαβίωσης (Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα )

 

Συμπερασματικώς, όπως αναφέραμε και ανωτέρω πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η ΑΑΔΕ να πάρει επίσημη θέση σε σχέση με τα ζητήματα που προκύπτουν και γιαυτό είναι επιβεβλημένη η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

 
Παρά το γεγονός ότι, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 315/1999, δεν απαιτείται να σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής δήμου σε δημοτική επιχείρηση, όταν η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στο προσάρτημα και αν η διαφορά είναι σημαντική, να περιλαμβάνεται και σε θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή - ΣΟΛ Crowe


Οι αμοιβές που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τη χρήση πλατφόρμας λογισμικού για καταχώριση διαφημίσεων περιλαμβάνεται στην έννοια των δικαιωμάτων, κατά την έννοια του σχετικού περί δικαιωμάτων άρθρου 12 της οικείας σύμβασης - ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2019 της ΣΟΛ Crowe
www.solcrowe.gr

 

 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe, αποδεικνύει ότι είναι σήμερα, η σημαντικότερη συλλογική δύναμη στην ανάλυση των Φορολογικών  ζητημάτων

 

⥢⥤

11) Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

 

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «περί εταιρικών μετασχηματισμών», είναι κοντά στην ψήφιση.

ΠΟΦΕΕ: «Οι θέσεις του κλάδου των λογιστών-φοροτεχνικών για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς»


Κ. Κόλλιας: Τέσσερις παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς


 ⥢⥤

12) Οι προθεσμίες στη ζωή μας...

 

Καταρχήν δείτε :  (Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2019

Έως 28-2-2019- Μια πολύ δύσκολη ημέρα, είναι και Τσικνοπέμπτη • έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., μετά την αλλαγή της προθεσμίας που πραγματοποιήθηκε με την με αρ. Α.1033/2019 Κ.Υ.Α.

 • έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2018,

 • έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. ορισμένων υπόχρεων, όπως προβλέπεται από τις  ΠΟΛ.1077/26.3.2012, ΠΟΛ.1033/28.1.2014 και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1122/16.6.2015 (δείτε παρακάτω αναλυτικά),

 • έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα «Εργάνη» του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), μετά την παράταση που δόθηκε με την με αρ. 2428/Δ1.853/2019 Υ.Α.

 •  έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους λογιστές - φοροτεχνικούς στο Ο.Ε.Ε.,

 • έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων,

 • έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και

 • Δείτε το : Ενημερωτικό σημείωμα προς τους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων

 • έως τις 28.2.2019 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) συμπληρωμένο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, μετά την παράταση που δόθηκε, σύμφωνα με το από 31.1.2019 δελτίο τύπου του υπ. Εργασίας.


Επίσης :

ΕΔΟΕΑΠ: Έως το πρωί της Δευτέρας ανοικτή η «Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένου»

⥢⥤

13) « ῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν ».

 

Η τήρηση των εμπορικών - λογιστικών βιβλίων από το 1835 έως το 1948 - Ο εμπορικός νόμος και το χαρτόσημο ( Κώστας Κουλογιάννης ) .

Στην συγκεκριμένη στήλη έχουμε ασχοληθεί στο πρόσφατο παρελθόν με

·         τα πρώτα λογιστικά βιβλία από το 1793 [Τα πρώτα βιβλία Λογιστικής (Καταστιχογραφίας): [Λογαριασμοί, Λογιστικές Εγγραφές, Τηρούμενα βιβλία, Τιμολόγια (1793) - Ιδιαίτερα μαθήματα «Λογιστικής» στην Κρήτη (1551)]] ,

·         όπως επίσης και με την πρώτη ουσιαστικά υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων [[1948-1949 ] : Υποχρέωση τήρησης «Λογιστικών Βιβλίων» (πρώτη φορά ), οι πρώτες « Μ.Υ.Φ» , οι αντιδράσεις Εμπόρων και Επαγγελματιών και η «επανάληψη της Ιστορίας»].

⥢⥤

 Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής  ( « Το Σακάκι που Βελάζει» )

 

« ΚΟΥΡΕΑΣ. Τί να κάνω;  ΙΒΑΝ ΑΝΤΟΝΩΦ. Να μου κουρέψετε το σακάκι. Και πολύ κοντά.  ΚΟΥΡΕΑΣ. Να κουρέψω το σακάκι;! Κοντά;!...»

[ Δείτε το ολόκληρο το έργο http://www.stanislavstratiev.org/_pdf/Stanislav%20Stratiev.%20The%20Suede%20Jacket.%20Greek.pdf ]

« Μία παράσταση που τόσο ωραία παρουσιάζει τη δυσκαμψία της γραφειοκρατίας, την απρόσωπη εξουσία του κράτους που εκφράζεται μέσα από τους φορείς του και εν τέλει το παραλογισμό του..»

( Πηγή : http://www.toperiodiko.gr/το-σακάκι-που-βελάζει-μια-παράσταση/#.XHJds_ZuI2w )


 


 «Όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις σαν το σκυλί, οι διατριβές, οι σωροί από βιβλία, η ευαισθησία, οι αρχές, όλη σου η ζωή δεν έχει κανένα νόημα· μπορεί ν’ ακυρωθεί με μια μολυβιά. Επειδή κάπου γράφτηκαν μερικές λέξεις! Και αποδεικνύεται πως αυτές οι λέξεις, μπορούν να αναιρέσουν ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Και τι γίνεται με την αλήθεια; Στέκουμε απροστάτευτοι δίχως να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Όχι, αρνούμαι να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Διαφορετικά, αύριο, καθώς θα κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, ίσως ακούσουμε ξαφνικά τους εαυτούς μας να βελάζουν.»

Πόσα άραγε άλλαξαν προς το καλύτερο; Ποιο το τελικό όφελος του πολίτη από τις αναρίθμητες αναδιαρθρώσεις, αναδιοργανώσεις, εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις μέσα στους Κρατικούς Οργανισμούς; «Το Σακάκι που Βελάζει» του Στανισλάβ Στρατίεβ [(1941 – 2000) Βούλγαρος θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και συγγραφέας ] παραμένει ανησυχητικά επίκαιρο, ….

 [ Πηγή : https://ekdoseis.vakxikon.gr/shop/ekdoseis/vakxikon-peza/sakaki-pou-velazei/ ]

 

Καλή Δύναμη και Καλή συνέχεια.

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο