Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το Υπ. Οικονομικών Δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας εντόκων Γραμματίων

Το Υπ. Οικονομικών Δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας εντόκων Γραμματίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 · ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ.: 210 370 1821· FAX: 210 370 1855 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009
   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

    

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,67%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 3,235 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 12μ.μ.


Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων 13 Ιανουαρίου 2009 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου 2008 (ποσά σε εκ. Ευρώ)

    1.- Δημοπρατούμενο ποσό 500 70

    2.- Ύψος προσφορών 3.235 187

    3.- Συντελεστής κάλυψης (2:1) 6,47 2,67

    4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό 600 84

    5.- Απόδοση 2,67% 5,09%

    6.- Τιμή Δημοπρασίας 97,376 95,109

    7.- Cut - off ratio 45,00% 57,14%

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 · ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ.: 210 370 1821· FAX: 210 370 1855 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009

    

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

    Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 600 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,46%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 4,137 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,90 φορές.

    Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

    Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 180 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 12μ.μ.

    Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

    

    

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    

    Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη

    Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 13 Ιανουαρίου 2009 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου 2008 (ποσά σε εκ. Ευρώ)

    1.- Δημοπρατούμενο ποσό 600 120

    2.- Ύψος προσφορών 4.137 267

    3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1) 6,90 2,23

    4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό 780 144

    5.- Απόδοση 2,46% 5,09%

    6.- Τιμή Δημοπρασίας 98,773 97,493

    7.- Cut - off ratio 40,00% 16,67%

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 · ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ.: 010 370 1821· FAX: 010 370 1855 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

    

    

    Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 900 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,40%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 5,836 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού κά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,48 φορές.

    Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

    Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 270 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 12μ.μ.

    Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

    

    

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    

    Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη

    Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 13 Ιανουαρίου 2009 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου 2008 (ποσά σε εκ. Ευρώ)

    1.-Δημοπρατούμενο ποσό 900 150

    2.-Ύψος προσφορών 5.836 440

    3.- Συντελεστής κάλυψης(2:1) 6,48 2,93

    4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.170 180

    5.- Απόδοση 2,40% 4,46%

    6.- Τιμή Δημοπρασίας 99,370 98,886

    7.- Cut - off ratio 11,00% 86,67%

    
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο