Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συμμετοχή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚΤροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»


Με την υπόψη τροπολογία, συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)) και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Ε.Σ.Κ., εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις. Το επιλεγέν προσωπικό μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας και παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση, η οποία καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού.

Αιτιολογική Έκθεση
Άρθρο...


Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες (άρθρο ι ν.4440/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) μπορούν να μετέχουν- παράλληλα με μόνιμους υπάλληλους - υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του άρθρου 3 παρ. ι του ν. 4440/2016 και έχουν τα απαιτούμενα από τις οικείες οργανικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι υπάλληλοι αυτοί δύναται να επιλεγούν μόνο εφόσον: α) για την προκηρυσσόμενη θέση δεν υποβληθούν αιτήσεις από μονίμους υπαλλήλους ή οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αιτήσεις δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, β) κριθούν κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης από το αρμόδιο τριμελές όργανο αξιολόγησης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρο η του ν. 4440/2016. Ο επιλεγείς υπάλληλος μετατάσσεται- τηρουμένης της γενικής αρχής του εδαφίου β' της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 - με την ίδια σχέση εργασίας, ήτοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση και με παράλληλη δέσμευση της προκηρυσσόμενης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις προσωπικού και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και άλλων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου προς όφελος των διοικούμενων.

Άρθρο...

Στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016 (Α' 224) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μετέχουν στην διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚ. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο της παρ. ι. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο