Ενεργειακοί έλεγχοι: Μέχρι 31 Μαΐου η καταχώριση αποτελεσμάτων για υπόχρεες επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί εντός του 2018
Με την απόφαση 97536/326/18 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται η οικ.175275/2018 και ορίζεται ότι οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί εντός του έτους 2018, καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της οικ.175275/2018 ή/και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της οικ.175275/2018, στοιχεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, έως την 31η Μαΐου 2019. Η αμέσως επόμενη καταχώριση έκθεσης αποτελεσμάτων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων από τις ανωτέρω επιχειρήσεις γίνεται εντός του έτους 2022.

Δείτε την 97536/326/28-12-2018 και την κωδικοποιημένη οικ. 175275/2018 από το αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr