Το Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και τη διάρθρωση των υπηρεσιών τουΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 σχετικά με τον οργανισμό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Στο Π.Δ. αναφέρονται μεταξύ άλλων, η αποστολή του ΕΦΚΑ, η διάρθρωση των υπηρεσιών και αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι όλων των διευθύνσεων του οργανισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα από εδώ.O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


https://www.taxheaven.gr