Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εξαιρείται προσωρινά από την κινητικότητα το προσωπικό του ΝΣΚ και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημ. ΔιοίκησηςΜε τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) εξαιρείται από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Κατά το διάστημα αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προσωπικού.
Ομοίως, εξαιρείται από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), μέχρι την έκδοση του οργανογράμματος της εν λόγω Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31-7-2019. Για το διάστημα αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές περί απόσπασης προσωπικού στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διατάξεις.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο...


Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η εξαίρεση των υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) περί ενιαίου συστήματος κινητικότητας για ένα έτος. Η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., κατ' επιταγή του άρθρου 100Α του Συντάγματος, διέπεται από ειδικές διατάξεις που εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες και δεν δύνανται να ενταχθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στην κινητικότητα. Με την προτεινόμενη διάταξη λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του Ν.Σ.Κ., έως ότου αυτό προσαρμόσει τις ειδικές του διατάξεις προς το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο του ενιαίου συστήματος κινητικότητας.

Άρθρο...

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζονται η εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) του ν. 2477/1997 (Α' 59), καθώς και η απρόσκοπτη στελέχωσή της με υπαλλήλους αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Η παρούσα ρύθμιση επιδιώκει την ακώλυτη διοικητική υποστήριξη του ελεγκτικού έργου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση του επικαιροποιημένου οργανογράμματος του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο...

1. Το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Στο χρονικό διάστημα της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α' 324), όπως ισχύουν, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (Α' 31), όπως ισχύουν.

Άρθρο...

1. Το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας μέχρι την έκδοση του νέου οργανογράμματος του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2019.

2. Στο χρονικό διάστημα της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α' 296).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο