Η απόφαση για την παράταση των τελών κυκλοφορίας έως 31-1-2019


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019.

.... αποφασίζουμε:

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31-1-2019.

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της παράτασης θα γίνεται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr