Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών των πυρόπληκτων της Αττικής με τροπολογίαΤροπολογία του υπουργείου οικονομικών στο σχέδιο νόμου του υπουργείου παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων με τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία:

1. α) Παρατείνονται έως και την 31.12.2019 (λήγουν 23.1.2019) οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων, στις ΔΟΥ ή σε Ελεγκτικά Κέντρα, οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 23.7.2018 έως 31.12.2019 αντί από 23.7.2018 έως 23.1.2019 που ισχύει, των φορολογουμένων, οι οποίοι εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, κ.λπ.

Αναστέλλεται μέχρι και την 31.12.2019, αντί μέχρι 23.1.2019 που ισχύει, η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23.7.2018 οφειλών των προαναφερομένων προσώπων.

β) Αίρονται μέχρι και την 31.12.2019, αντί μέχρι και την 23.1.2019 που ισχύει, κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των ανωτέρω προσώπων. Μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις.

γ) Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά από 23.7.2018 μέχρι και 31.12.2019, αντί από 23.7.2018 μέχρι 23.1.2019 επιστρέφονται στους δικαιούχους, δεν συμψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την καταβολή τους.

2. Ορίζεται νέα προθεσμία η 28.2.2019 αντί 27.9.2018 ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των Δελτίων Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η κατοχή του οποίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ του έτους 2018.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο ...

Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι προβλεπόμενες προθεσμίες των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 6 της από 26.07.2018 ΠΝΠ (Α' 138), που κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α' 196) παρατείνονται από 23.1.2019 έως τις 31.12.2019. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να στηριχτούν οι πληγέντες και να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές ανάγκες που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Άρθρο ...

Η διάταξη του άρθρου αυτού κρίνεται αναγκαία για την ανακούφιση των πληγέντων πολιτών από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, που έπληξε τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, με την επέκταση της προθεσμίας έκδοσης των Δελτίων Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να περιλαμβάνονται και τα ακίνητα για τα οποία δεν είχε εκδοθεί Δελτίο Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018, αλλά εκδόθηκε ή θα εκδοθεί μεταγενέστερα μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Άρθρο...

Τροποποίηση των παραγράφων 2,3,4 του άρθρου έκτου της ΠΝΠ της από 26 Ιουλίου 2018 (Α'138) όπως κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α' 196)

Οι παράγραφοι. 2, 3, 4 του άρθρου 6 της ΠΝΠ της από 26 Ιουλίου 2018 (Α' 138), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α' 196), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή σε Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 23.7.2018 έως και 31.12.2019. Έως την ίδια ημερομηνία, για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η Ιουλίου 2018 οφειλών των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.

3. Κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φυσικών προσώπων της παρ. 1 αίρονται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος τους.

4. Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά σε εκτέλεση της παρ. 3 από 23.7.2018 έως και 31.12.2019, επιστρέφονται στους δικαιούχους, δεν συμψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την καταβολή τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.»

Άρθρο ....

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α'287), η φράση «μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 3 της ΠΝΠ αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019».


Το δελτίο τύπου από το Υπ. Οικονομικών:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ           

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019
    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή τροπολογία δύο άρθρων, αρμοδιότητας της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, με στόχο τη στήριξη και τη διευκόλυνση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας, παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών και αναστέλλεται η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πληγέντων, έως και την 31.12.2019. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα πρόσωπα που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή οι συγγενείς τους έως β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο ή και συγγενή μέχρι β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους.

Επίσης, έως την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών και αίρονται τυχόν επιβληθείσες.

Με το δεύτερο άρθρο, ορίζεται ότι την απαλλαγή από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ έτους 2018, δικαιούνται όσοι πληγέντες έχουν Δελτία Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι και τις 28.2.2019 και όχι μέχρι 27.9.2018 όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο