Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Tax Flash: Διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Δημόσιας Ακρόασης με θέμα «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση»


Διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Δημόσιας Ακρόασης με θέμα «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση»

ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εφεξής ΕΟΚΕ), η φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Πλέον όλο και περισσότερο πωλούνται αγαθά και παρέχονται υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Επίσης, χρησιμοποιούνται νέα μοντέλα και η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης σε συγκεκριμένο τόπο είναι λιγότερο αναγκαία σε σχέση με το παρελθόν. Η ΕΟΚΕ ασχολείται με την θεματική αυτή τα τελευταία χρόνια και σχεδιάζει την έκδοση μιας Γνώμης (μετά από δική της πρωτοβουλία) με τίτλο «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία». Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ διοργανώνει δημόσια ακρόαση με τίτλο «Φορολογία στην ψηφιοποιημένη οικονομία: η προτιμώμενη προσέγγιση» ("Taxation in the digitalized economy - which way forward"), στην οποία οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών λύσεων στις προκλήσεις που ανακύπτουν σε σχέση με την φορολογία, καθώς και στην μεταρρύθμιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων φορολόγησης σε διεθνές επίπεδο. Η δημόσια ακρόαση θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, στις 29/01/2019 (Rue Van Maerland 2).


Τα αποτελέσματα της ακρόασης θα τροφοδοτήσουν την προαναφερόμενη Γνώμη που θα εκδοθεί από την ΕΟΚΕ αργότερα εντός του 2019. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Σημείωμα (Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) με θέμα «Η φορολόγηση στην ψηφιοποιημένη οικονομία» (27.11.2018 σε εξέλιξη), η γνωμοδότηση θα πρέπει να προσδιορίσει τα κύρια ζητήματα σχετικά με τη στροφή από μια φορολόγηση βάσει εισοδήματος των επιχειρήσεων που στηρίζεται στην αρχή της κατοικίας, σε μια φορολόγηση που βασίζεται στην κατανάλωση και στη χώρα προορισμού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ΜΜΕ και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην ΕΕ. Η διεθνής αποδοχή και η πιθανή λήψη αντίμετρων από άλλες χώρες σχετικά με την αλλαγή των φορολογικών αρχών πρέπει να εντοπιστούν. Στα πλαίσια της γνωμοδότησης θα τεθεί επίσης το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο αντίκτυπος αυτής στα μικρά κράτη μέλη, τα οποία, εν αντιθέσει με τα μεγάλα κράτη μέλη, διαθέτουν διαφορετικές επιχειρηματικές δομές (νεοσύστατες επιχειρήσεις κ.λπ.). Χρειάζονται διεθνείς φορολογικοί κανόνες όχι μόνο για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των πλέον ανεπτυγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε διάφορες χώρες και σε επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών. Οι φορολογικοί κανόνες δεν επηρεάζουν μόνο τα έσοδα, αλλά και τις εμπορικές ροές.


Τέλος, να υπενθυμισθεί ότι η ΕΟΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ. Θεσπίστηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης, για να συμβουλεύει τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να μεριμνά, ώστε οι απλοί πολίτες από όλη την Ευρώπη να έχουν λόγο στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Στόχος της ΕΟΚΕ είναι να συμβάλλει, ώστε η χάραξη πολιτικών και η νομοθεσία της ΕΕ να είναι πιο δημοκρατικές, πιο αποτελεσματικές και να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ έχει τρία βασικά καθήκοντα: α) να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) να μεριμνά ώστε οι απόψεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να ακούγονται στις Βρυξέλλες και να ενισχύει την ευαισθητοποίηση των οργανώσεων αυτών ως προς τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στη ζωή των πολιτών της και γ) να στηρίζει και να ενισχύει την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν τη νομική υποχρέωση να διαβουλεύονται με την ΕΟΚΕ όταν υποβάλλουν νέους νόμους για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η ΕΟΚΕ εξετάζει τις προτάσεις και καταρτίζει γνωμοδοτήσεις βάσει συμφωνίας μεταξύ των μελών της. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υιοθετεί γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας για ζητήματα που τα μέλη κρίνουν σημαντικά για τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ. Καταρτίζει επίσης διερευνητικές γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος των νομοθετών της ΕΕ, όταν αυτοί επιθυμούν μια γενική επισκόπηση των θέσεων της κοινωνίας των πολιτών, και δημοσιεύει ενημερωτικές εκθέσεις για θέματα επικαιρότητας. Η ΕΟΚΕ αναπτύσσει, επίσης, ιδέες που αντανακλούν τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών για τα διάφορα εγχειρήματα και διενεργεί αξιολογήσεις αντικτύπου για τον έλεγχο των συνεπειών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η ΕΟΚΕ είναι ένα μοναδικό βήμα διαβούλευσης, διαλόγου και συναίνεσης μεταξύ εκπροσώπων από όλους τους διαφορετικούς τομείς της «οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών», συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικάτων και ομάδων όπως οι επαγγελματικές ενώσεις, οι κοινωνικές οργανώσεις, οι οργανώσεις νέων, οι ομάδες γυναικών, οι καταναλωτές, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολλές άλλες.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο