Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδας 23-12-2018 έως 30-12-2018


Καλημέρα και χρόνια πολλά.


Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει μια μικρή διακοπή για τις γιορτές και θα είναι μαζί σας πάλι τον νέο χρόνο. Διακοπή όμως δεν υπάρχει στην ενημέρωσή σας, γι' αυτό και σήμερα αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

 

  S.O.S  

  Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018

  ΑΑΔΕ - Ανακοίνωση για τη διαθεσιμότητα Εφαρμογών [Δείτε ποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ κλείνουν στις 31.12.2018 και πότε θα ανοίξουν με το νέο έτος]

  Ολόκληρη η απόφαση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης  [H απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 2018-2019 - ΠΟΛ.1236/2018]

  Τίτλοι κτήσης (ΕΦΚΑ) - Υπεγράφη η απόφαση - Τα κυριότερα σημεία [
- Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών - πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.
- Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού. ]

  Μετάβαση στο νέο νόμο περί Ανωνύμων - Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ [Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών, μετά την ψήφιση του ν.4548/2018 και την κατάργηση πολλών διατάξεων του ν.2190/1920, επιφέρει σημαντικές αλλαγές αναφορικά με το εύρος των αρμοδιοτήτων τόσο των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας όσο των Υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.). Ως εκ τούτου πρέπει να διευκρινιστούν θέματα που θα προκύψουν κατά το μεταβατικό στάδιο και αφορούν πράξεις, στοιχεία και διαδικασίες που εκκινούν μέχρι την 31/12/2018, αλλά θα περατωθούν μετά την 01/01/2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4548/2018.] [Η απόφαση : 141372/2018]

  Επισήμανση : Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στα 9 λεπτά του ευρώ από 1.1.2019

  ΠΟΛ.1217/2018 : ΜΥΦ: Μέχρι τέλος Μαρτίου, σε ετήσια βάση και όχι ανά τρίμηνο οι συγκεντρωτικές καταστάσεις [Η υποβολή των συναλλαγών (ΜΥΦ) στο εξής θα γίνεται με μια κατάσταση σε ετήσια βάση και όχι με 4 καταστάσεις (μια ανά τρίμηνο) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ΠΟΛ. Αντίστοιχα, εφόσον θα υπάρχει μια κατάσταση (ετήσια) αναπροσαρμόζεται και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής το οποίο πλέον θα είναι 100,00 ευρώ για την ετήσια κατάσταση και όχι 400,00 ευρώ για τέσσερις τριμηνιαίες καταστάσεις.]

  Στο ΣτΕ οι φορολογούμενοι για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας [Η απόφαση : ΠΟΛ.1234/2018]

  Συμπληρωματικές φορ. δηλώσεις αγροτών: Τρόπος χειρισμού - Διαδικασία και χρόνος υποβολής (Ενημερωμένο)

  

 Λιγότερο SOS ...

Οι τελευταίες τροποποιήσεις στον ΚΦΕ και στον ΚΦΔ [Η απόφαση : ΠΟΛ.1241/2018 ]

Παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας έως το τέλος Φεβρουαρίου

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφές των κατοίκων όλης της νησιωτικής Ελλάδας

Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο - Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων [Η απόφαση : ΠΟΛ.1238/2018]

ΑΑΔΕ: Αλλαγή ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης - Καταργείται το πρόθεμα «ΠΟΛ» στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις [Η απόφαση : 1191333 ΕΞ 2018]

Διευκρινίσεις για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

 


 
 Νομοθεσία
 

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4587/2018 με πλήθος αλλαγών σε φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4585/2018 - Δείτε αναλυτικά όλες τις μεταβολές και τους νόμους που κωδικοποιήθηκαν στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
 

 

 


 Εργατικά - Ασφαλιστικά

Τεχνικοί ασφαλείας για το έτος 2019 - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Εφαρμογή της απόφασης 39278/1823/2018

Ειδικό Τεύχος «ΕΡΓΑΝΗ» 2018 - Αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε σε σύγκριση με το 2017

ΣτΠ: Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου εργαζόμενης

Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων: Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας

 

 

 Λοιπές ειδήσεις


ΣτΕ 2457/2018 - Περί υποχρέωσης των δικηγόρων να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα

Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

 

 

 Λοιπές αποφάσεις.... 

 

  ΠΟΛ.1235/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199)

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 52/2018 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31-12-2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες


1171461/2018 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997104531 και των πελατών της στην παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας


0003883 ΕΞ 2018 Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008


1000.0/93971/2018 Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού


139383/2018 Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016


ΔΕΔ 1464/2018 Πρόστιμο μη καταχώρησης τιμολογίων πώλησης στα βιβλία επιχείρησης κατά ΚΦΑΣ

 

 

 

 ⥢⥤

 

ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ 3032/2018 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταϊκό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ

ΣΛΟΤ 2929/2018 Διαγραφή Παγίου

ΣΛΟΤ 2706/2018 Λογιστική αντιμετώπιση διαγραφής υποχρεώσεων Α.Ε., λόγω πλειστηριασμού ακινήτου μετόχου της

 

 ⥢⥤


 Φορολογικές Υποχρεώσεις


Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εβδομάδας, δηλαδή της τελευταίας ημέρας του χρόνου, ουσιαστικά είναι μόνο αυτές..... :

 

Μην ξεχάσετε την  Μεγάλη εορταστική προσφορά από τον κόμβο η οποία ισχύει μέχρι 31.1.2019.


Καλή χρονιά σε όλους.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο