Ειδήσεις Επισημάνσεις

(Upd) Οδηγίες για την από 1.1.2019, κατάργηση της μείωσης κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο


Προσοχή: Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κος Δημ. Βίτσας, σε σημερινή του παρέμβαση (σ.σ. 21.12.2018) από το βήμα της Βουλής ανέφερε τα κάτωθι για το εν λόγω θέμα:

«Σχετικά με την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας, θα έρθει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πριν το τέλος του χρόνου ο τρόπος, που θα παραταθεί στα 5 νησιά το χαμηλό ΦΠΑ. Δεν μπορώ να την πω, γιατί είμαστε σε μία διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή».

Κατόπιν, με δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών στις 31.12.2018 ανακοινώθηκε πως:
«Υπογράφηκε σήμερα υπουργική απόφαση από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία προβλέπει την παράταση ισχύος του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις προσφυγικές ροές (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος)».


Το παρόν άρθρο συντάχθηκε πριν την παραπάνω τοποθέτηση του Υπουργού και το δελτίο τύπου.


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους, την κατάργηση από 1.1.2019 των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, ώστε να προβούν εγκαίρως στην ενημέρωση των πελατών τους για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτήν (προσαρμογή ταμειακών μηχανών, μηχανογραφικών συστημάτων κ.λπ.).

Με το άρθρο πρώτο της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4576/2018, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), βάσει της οποίας, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

Από 1.1.2019 και για τα πέντε αυτά νησιά (σε όλα τα νησιά πλέον) θα ισχύουν οι ίδιοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα.


Οι συντελεστές που θα ισχύσουν από 1.1.2019 και για τα ανωτέρω νησιά αυτά είναι οι εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής, ποσοστού 24%,
β) ο μειωμένος συντελεστής1 που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, ποσοστού 13%,
γ) ο υπερμειωμένος2 συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, ποσοστού 6%. 


Επιπλέον των ανωτέρω, για τα νησιά στα οποία από 1.1.2019 καταργείται η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά 30%, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Βάσει της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 18 του ίδιου Κώδικα, σε φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από 1.1.2019 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα ή υπηρεσίες που η παροχή τους ξεκίνησε πριν την 1.1.2019, αλλά ολοκληρώνεται μετά την ημερομηνία αυτή.

β) Αντίστοιχα σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1.1.2019 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής (π.χ. λογιστικού σημειώματος κ.λπ.), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής Φ.Π.Α. που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της. Σε περίπτωση εκ παραδρομής εφαρμογής μεγαλύτερου συντελεστή Φ.Π.Α., π.χ. 24% αντί 13%, σε χονδρική πώληση αγαθών, υπάρχει δυνατότητα (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4308/2014 και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014) να εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα μόνο για τη διόρθωση του Φ.Π.Α. (σχετ. ΠΟΛ.1061/24.5.2016 και  ΠΟΛ.1224/12.10.2015).

Σχετικά με την προσαρμογή μηχανογραφικών συστημάτων και ταμειακών μηχανών, δείτε και την παράγραφο 20 της ΠΟΛ.1160/17.7.2015.

Πρόσθετες διευκρινίσεις σε σχέση με τους συντελεστές έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ.1160/17.7.2015, ΠΟΛ.1168/29.7.2015, ΠΟΛ.1188/26.8.2015, ΔΕΕΦ Α 1133188 ΕΞ 2015/13.10.2015, ΠΟΛ.1244/3.11.2015, ΠΟΛ.1058/20.4.2016 και ΠΟΛ.1061/24.5.2016.

Ειδικά, για τα τουριστικά πακέτα που συμφωνούνται σε χρόνο προγενέστερο της εκτέλεσής τους έναντι ενιαίας τιμής δείτε την ΠΟΛ.1161/21.7.2015.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α'74 /19.5.2017) έγινε αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) με ισχύ από 1.7.2017 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις των νόμων 4484/2017, 4509/2017 και 4583/2018.

 

 

1 Ο μειωμένος συντελεστής (13%) ισχύει για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Τη διαμονή σε ξενοδοχεία, σε χώρους κατασκήνωσης ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα (έως και 30.09.2015 υπαγόταν στον υπερμειωμένο συντελεστή).
β) Την παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
γ) Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.(άρθρο 70 ν.4472/2017)
δ) Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22.(άρθρο 74 του ν, 4509/2017)

2 Ο υπερμειωμένος συντελεστής (6%) ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες:
α) τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004, καθώς και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002,
β) τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τα βιβλία για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903,
γ) τις εφημερίδες και τα περιοδικά της δασμολογικής κλάσης 4902,
δ) τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για θεατρικές παραστάσεις.

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο