Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα τον Οκτώβριο: Έκθεση της ΑΑΔΕ για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-ΟκτωβρίουΠρόσθετες διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ την 17η/12/2018:

Αύξηση των συνολικών νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο κατά 996 εκατ. €, εκ των οποίων τα 972 εκατ. € οφείλεται στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα.
Πιο αναλυτικά, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν κατά 507,3 εκατ. €, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 173,6 εκατ. €, οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 203,1 εκατ. €. και οι οφειλές από πρόστιμα Κ.Β.Σ κατά 47 εκατ. €
Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο το 2017, τα συνολικά νέα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν κατά 1.187 εκατ. €, εκ των οποίων τα 1.152 εκατ. € οφείλονταν στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα.
Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν κατά 568,8 εκατ. €, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 250,9 εκατ. €,  οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 174,7 εκατ. € και οι οφειλές από πρόστιμα Κ.Β.Σ κατά 132 εκατ. €.
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων


Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Σεπτέμβριο του 2018. Μεταξύ άλλων,
κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Αποτίμηση Εσόδων Σεπτεμβρίου 2018

Τα συνολικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους διαμορφώνονται σε 5,18 δις € και εμφανίζονται μειωμένα κατά 2,04% τον Σεπτέμβριο του 2018 συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2017, και χαμηλότερα σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο κατά 2,42%.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 4,77% τον Σεπτέμβριο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς και παρουσίασαν απόκλιση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 5,18%.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Σεπτεμβρίου των τελευταίων δύο ετών, καθοδική τάση σημειώνεται τον Σεπτέμβριο του 2018 σε όλες τις μείζονες κατηγορίες άμεσων φόρων, ενώ υπεραπόδοση έναντι του μηνιαίου στόχου εντοπίζεται στα έσοδα από άμεσους φόρους Π.Ο.Ε.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, θετική εικόνα παρουσιάζουν τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων, ενώ οι ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων παρουσιάζουν απόκλιση μεν από το στόχο αν και η μεταβολή των εσόδων για το μήνα αναφοράς μεταξύ των ετών 2017 και 2018 καταγράφεται θετική.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 2,09% τον Σεπτέμβριο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ παρουσίασαν υπεραπόδοση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,75%.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Σεπτεμβρίου των τελευταίων δύο ετών, παρατηρείται αυξητική μεταβολή εσόδων στις μείζονες κατηγορίες εσόδων από Φ.Π.Α., από έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. και λοιπούς έμμεσους φόρους, αλλά και επίτευξη έναντι του αντίστοιχου μηνιαίου στόχου. Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών και φόρους κατανάλωσης.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, κρίνεται θετική η αποτίμηση των εσόδων από Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και σε σχέση με τον στόχο. Τέλος, παρατηρείται απόκλιση από το στόχο και υστέρηση σε σύγκριση με πέρυσι στα έσοδα από φόρους στον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. και στον Φ.Π.Α. καπνού.


Δείτε την έκθεση για τον Σεπτέμβριο ή κατεβάστε την από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Οκτώβριο του 2018. Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Αποτίμηση Εσόδων Οκτωβρίου 2018

Τα συνολικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους διαμορφώνονται σε 4,89 δις € και εμφανίζονται αυξημένα κατά 7,47% τον Οκτώβριο του 2018 συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2017, και υψηλότερα σε σχέση με τον αναθεωρημένο μηνιαίο στόχο κατά 6,89%.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 13,73% τον Οκτώβριο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς και παρουσίασαν υπερεπίτευξη έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 11,01%.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Οκτωβρίου των τελευταίων δύο ετών, ανοδική τάση σημειώνεται τον Οκτώβριο του 2018 στις μείζονες κατηγορίες φόρου εισοδήματος και λοιπών άμεσων φόρων, και επιπλέον παρατηρείται επίτευξη έναντι του αντίστοιχου μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία και άμεσους φόρους από ΠΟΕ εμφανίζονται μειωμένα τόσο σε σχέση με πέρυσι, όσο και με τον στόχο.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, θετική εικόνα παρουσιάζουν τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και σε σχέση με τον στόχο. Αντίθετα, οι ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων παρουσιάζουν απόκλιση από το στόχο και υστέρηση συγκριτικά με το 2017.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 2,54% τον Οκτώβριο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ παρουσίασαν υπεραπόδοση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3,54%.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Οκτωβρίου των τελευταίων δύο ετών, παρατηρείται αυξητική μεταβολή εσόδων στις μείζονες κατηγορίες εσόδων από Φ.Π.Α., λοιπούς φόρους συναλλαγών, έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε., και λοιπούς έμμεσους φόρους, αλλά και επίτευξη έναντι του αντίστοιχου μηνιαίου στόχου. Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης τόσο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017, όσο και σε σχέση με τον στόχο.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, κρίνεται θετική η αποτίμηση των εσόδων από Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και σε σχέση με τον στόχο.

Αντίθετα, παρατηρείται απόκλιση από το στόχο και υστέρηση σε σύγκριση με πέρυσι στα έσοδα από φόρους στον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, και στους λοιπούς Ε.Φ.Κ.. Τα έσοδα από Φ.Π.Α. καπνού κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αλλά δεν κάλυψαν τον μηνιαίο στόχο.Δείτε την έκθεση για τον Οκτώβριο ή κατεβάστε την από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο