Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Ανώτατο όριο υπερωριών για το πρώτο εξάμηνο 2019 - Σημείωση ΔΕΝΔημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ η απόφαση 65374/1428/2018 «Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019».

Δείτε παρακάτω τη σχετική σημείωση από την Επιστημονική ομάδα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας:

1. Ως υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες, θεωρείται για όσους μεν εργαζομένους απασχολούνται με σύστημα 6ημέρου εβδομαδιαίας εργασίας, η εργασία πέρα των 48 ωρών την εβδομάδα και των 8 ωρών ημερησίως, ενώ για όσους απασχολούνται με σύστημα 5θημέρου, η απασχόληση πέρα των 45 ωρών την εβδομάδα και των 9 ωρών ημερησίως.

Για την υπερωριακή απασχόληση γίνονται από το άρθρο 1 παρ. 3 και 4 του N. 3385/2005, όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 74 του N. 3863/2010, οι εξής διακρίσεις:

α) Για την πραγματοποίηση νομίμου υπερωρίας οι μισθωτοί δικαιούνται για κάθε ώρα και μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσηυξημένο κατά 40%.

β) Για κάθε ώρα υπερωρίας για την οποία δεν ετηρήθησαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις (κατ’ εξαίρεσιν, δηλαδή παράνομη υπερωρία), ο μισθωτός δικαιούται αποζημιώσεως ίσης με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσηυξημένο κατά 80%.

γ) Σε περίπτωση λήψεως αδείας πραγματοποιήσεως επί πλέον υπερωριών κατά NΔ 264/1973, το ωρομίσθιο καταβάλλεται ηυξημένο κατά 60% (αντί 75%), κατά τον N. 3863/2010 άρθρο 74 παρ. 11.

ΠPOΣOXH: Υπερωρία συνιστά η υπέρβαση του ημερησίου ωραρίου.


2. Βάσει του Ν. 4093/2012 ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ 13 περ. 2 (ΔΕΝ 2012 σ. 1393 (1439), όπως η διάταξη διαμορφώθηκε τελικώς με τον Ν. 4111/2013 άρθρο 35 παρ. 9 (ΔΕΝ 2013 σ. 185 (196), η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για όλες τις περιπτώσεις (πλην βιομηχανίας - βιοτεχνίας, υπαγομένων στο άρθρο 3 του ΝΔ 515/1970) επιτρέπεται για δύο ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι ώρες το έτος.

3. Με το άρθρο 36 του Νόμου 4488/2017 (ΔΕΝ 2017 σελ. 1057) ορίζεται ότι κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργανώσεως του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης και της υπερεργασίας και της νομίμου υπερωρίας, πρέπει να αναγγέλλεται με το έντυπο Ε8 στο «ΕΡΓΑΝΗ» πριν από την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη πραγματοποιήσεώς της.

Σχετικά έχει εκδοθή η ΥΑ 32143/Δ1.11288 (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1736 ελ. 858) και η Εγκύκλιος 40090/Δ1.14024/2018 (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1738 σελ. 996). Βλ. και Πρακτικές Οδηγίες στο ΔΕΝ 2018, τεύχος 1737 σελ. 936.

Ο αριθμός των ωρών υπερωρίας για τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθορίζεται ανά 6μηνο. Για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019, με την αμέσως ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ως ανώτατο όριο οι 30 ώρες. Κατά τον Ν. 515/1970, άρθρο 1 παρ. 2, ανώτατο όριο της ημερησίας απασχολήσεως είναι γενικώς οι τρεις (3) ώρες.

Στις βιομηχανίες - βιοτεχνίες ανήκουν από πλευράς ωραρίου και οι Τεχνικές επιχ/σεις (κατ᾽ άρθρο 1 της Διεθνούς Συμβάσεως - κυρωθείσης με τον Ν. 2990/22 - βλ. στο ΔΕΝ 2010, τεύχος 1559 σ. Π89).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

α) Στο Ε8 δηλώνονται οι νόμιμες υπερωρίες. Όχι οι παράνομες.

β) Η απασχόληση κατά την Κυριακή, καθώς και κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου δεν συνιστά υπερωρία, εφ᾽ όσον δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες. Τι οφείλεται βλ. ΔΕΝ 2017, τεύχος 1711 σελ. 558 τεύχος 1713 σελ. 701.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο