Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέο σύστημα ΦΠΑ για τους πωλητές στο διαδίκτυο - Η Επιτροπή παρουσίασε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριοΦΠΑ: Παρουσιάστηκαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου ρόλου για τις ηλεκτρονικές αγορές στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2018

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα νέα λεπτομερή μέτρα που θα ανοίξουν το δρόμο για μια ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.

Οι σημερινοί κανόνες προβλέπουν τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να μειώσουν το διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα online.

Οι νέες δράσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα και θα αποτελέσουν μέρος της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη βελτίωση της είσπραξης ΦΠΑ στις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ των φορολογικών εσόδων που χάνονται στον τομέα κάθε χρόνο - έως 7 δισ. ευρώ έως το 2020.

Ο κ. Pierre Moscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: "Η ΕΕ επιδιώκει ένα ολοκαίνουργιο σύστημα ΦΠΑ το 2021 για να διευκολύνει τις εταιρείες να πωλούν προϊόντα online και για τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τα έσοδα από το ΦΠΑ. Οι σημερινές προτάσεις θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο να ευδοκιμήσουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις ή οι απατεώνες δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Για να συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να διαδραματίσουν το ρόλο τους οι διαδικτυακές αγορές».

Ένα νέο σύστημα ΦΠΑ για τους πωλητές στο διαδίκτυο

Οι κανόνες εφαρμογής που προτείνονται σήμερα θα εξασφαλίσουν ότι ένα ολοκαίνουργιο σύστημα ΦΠΑ είναι έτοιμο για επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου μόλις το συμφωνηθέν νέο πλαίσιο τεθεί σε ισχύ το 2021. Οι κανόνες εισάγουν νέες δομικές μονάδες για το σύστημα που θα χρειαστούν για τις ηλεκτρονικές εταιρείες να λάβουν πλήρως πλεονέκτημα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Η ηλεκτρονική δικτυακή πύλη για τον ΦΠΑ ή το «One-Stop Shop» που τίθεται σε εφαρμογή με τα μέτρα αυτά θα επιτρέψει σε εταιρείες που πωλούν προϊόντα online στους πελάτες τους να ασχολούνται με τις υποχρεώσεις τους στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ μέσω μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής πύλης στη δική τους Γλώσσα.

Χωρίς την πύλη, θα απαιτείται καταχώριση ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο επιθυμούν να πουληθούν - μια κατάσταση που αναφέρουν οι εταιρείες ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις που διεξάγουν διασυνοριακές συναλλαγές. Το σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο για τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 2015 και λειτουργεί καλά.Εξασφάλιση ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται όταν τα αγαθά πωλούνται μέσω διαδικτυακών αγορών από ανεξάρτητους πωλητές

Από το 2021, οι μεγάλες διαδικτυακές αγορές θα είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση του ότι ο ΦΠΑ εισπράττεται για τις πωλήσεις αγαθών από εταιρείες που δεν ανήκουν στην ΕΕ στους καταναλωτές της ΕΕ που λαμβάνουν χώρα στις πλατφόρμες τους. Οι σημερινές προτάσεις διασαφηνίζουν τις καταστάσεις στις οποίες οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες θεωρούνται ότι διευκόλυναν την πώληση μεταξύ χρηστών και αναφέρουν λεπτομερώς τα αρχεία που πρέπει να τηρούν στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της διεπαφής τους. Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αγορές θα είναι υπεύθυνες για τον ελλιπή ΦΠΑ, οι αρχές θα είναι σίγουροι ότι μπορούν να διεκδικήσουν τον οφειλόμενο φόρο όταν οι πωλητές από χώρες εκτός της ΕΕ δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες.

Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι τα εμπορεύματα που πωλούνται από εγκαταστάσεις αποθήκευσης εντός της ΕΕ θα έχουν το σωστό ποσό ΦΠΑ, ακόμη και όταν τα εμπορεύματα πωλούνται τεχνικά από καταναλωτές από επιχειρήσεις εκτός ΕΕ. Επί του παρόντος, μπορεί να είναι δύσκολο για τα κράτη μέλη να αποκτήσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για εμπορεύματα που πωλούνται από τα αποκαλούμενα «κέντρα πληρώσεως».

Τα νέα τεχνικά μέτρα αναπτύχθηκαν σε συνεννόηση με τις ίδιες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις αρχές των κρατών μελών. Συμπληρώνονται με απλουστεύσεις του ΦΠΑ για να εξασφαλιστεί ότι οι αγορές δεν επιβαρύνονται υπερβολικά και μπορούν να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επόμενα βήματα

Οι σημερινοί προτεινόμενοι κανόνες εφαρμογής θα σταλούν τώρα στα κράτη μέλη στο Συμβούλιο για συμφωνία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση. Η Επιτροπή ζητά μια γρήγορη συμφωνία το 2019, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσβλέπουν στην ομαλή μετάβαση στο ευρύτερο σύστημα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2021.

Ιστορικό

Οι προτεινόμενοι εκτελεστικοί κανονισμοί που παρουσιάστηκαν σήμερα είναι οι λεπτομερείς κανόνες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του νέου ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο από τα κράτη μέλη που συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.

Τα μέτρα ακολουθούν τις προτάσεις της Επιτροπής για μια βαθιά μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και το Σχέδιο Δράσης ΦΠΑ για ένα ενιαίο χώρο ΦΠΑ της ΕΕ που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ο ΦΠΑ αποτελεί μείζονα και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην ΕΕ, αυξάνοντας πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας από τους ίδιους πόρους της ΕΕ βασίζεται επίσης στον ΦΠΑ.

DG TAXUD page on VAT for e-commerce including legal texts

Press release on the December 2017 deal on VAT for e-commerce

Q&A on VAT for e-commerce 

Commission proposal for EU VAT reform

Action Plan on VAT – Towards a single EU VAT area

Digital Single Market strategy

Digital Single Market - Modernising VAT for cross border e-Commerce
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο