Ειδήσεις Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

FATF - Βελτίωση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης της τρομοκρατίας (CSL / CFT): Διαδικασία εν εξελίξει


Βελτίωση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης της τρομοκρατίας (CSL / CFT): Διαδικασία εν εξελίξει

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επανεξέτασης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της τρομοκρατίας, η FATF προσδιορίζει τις ακόλουθες δικαιοδοσίες που έχουν στρατηγικές ανεπάρκειες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης φορτίων / CFT για τις οποίες έχουν αναπτύξει σχέδιο δράσης με τη FATF. Ενώ οι καταστάσεις διαφέρουν μεταξύ κάθε δικαιοδοσίας, κάθε δικαιοδοσία έχει παράσχει γραπτή πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ελλείψεων. Η FATF χαιρετίζει αυτές τις δεσμεύσεις.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί από τη FATF. Η FATF εξακολουθεί να εντοπίζει επιπρόσθετες δικαιοδοσίες, σε συνεχή βάση, που θέτουν σε κίνδυνο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα περιφερειακά όργανα της FATF και της FATF (FSRB) θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις δικαιοδοσίες που αναφέρονται παρακάτω και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων. Η FATF καλεί τις εν λόγω δικαιοδοσίες να ολοκληρώσουν την εφαρμογή των σχεδίων δράσης ταχέως και εντός των προτεινόμενων προθεσμιών. Η FATF θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης και θα ενθαρρύνει τα μέλη της να εξετάσουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω.

Δικαιοδοσίες  με στρατηγικές ελλείψεις

Οι Μπαχάμες
Μποτσουάνα
Αιθιοπία
Γκάνα
Πακιστάν
Σερβία
Σρι Λάνκα
Συρία
Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Τυνησία
Γέμενη
 

Οι Μπαχάμες

Τον Οκτώβριο του 2018, οι Μπαχάμες ανέλαβαν πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για να συνεργαστούν με τη FATF και την CFATF για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση τυχόν σχετικών τεχνικών ελλείψεων.
Οι Μπαχάμες θα εργαστούν για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης τους για την επίτευξη των στόχων αυτών, μεταξύ άλλων με:
(1) την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων για τη διεθνή συνεργασία,
(2) επίδειξη εποπτείας βάσει κινδύνου από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ·
(3) εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης σε επαρκείς, ακριβείς και τρέχουσες βασικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία ·
(4) αύξηση της ποιότητας των προϊόντων των ΜΧΠ για την υποστήριξη των LEAs κατά την διεξαγωγή ερευνών ML / TF, ιδιαίτερα πολύπλοκων ML / TF και ανεξάρτητων ερευνών ML ·


Μποτσουάνα

Τον Οκτώβριο του 2018, η Μποτσουάνα προέβη σε πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για τη συνεργασία με τη FATF και την ESAAMLG για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης κυνηγιού και της αντιμετώπισης τυχόν σχετικών τεχνικών ελλείψεων.
Η Μποτσουάνα θα εργαστεί για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της για την επίτευξη των στόχων αυτών, μεταξύ άλλων με:
(1) την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τα νομικά πρόσωπα, τις νομικές διευθετήσεις και τους ΟΜΚΑ και την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας περιεκτικής εθνικής στρατηγικής καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
(2) ανάπτυξη και εφαρμογή εγχειριδίων εποπτείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της τρομοκρατίας · (3) βελτίωση της ανάλυσης και της διάδοσης των οικονομικών πληροφοριών από τις ΜΧΠ και ενίσχυση της χρήσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών επιβολής του νόμου ·
(4) ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής για τα CFT και διασφάλιση της ικανότητας διερεύνησης των ΦΔ από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ·
(5) εξασφάλιση της άμεσης υλοποίησης στοχοθετημένων μέτρων χρηματοοικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης και
(6) εφαρμογή προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για την παρακολούθηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Αιθιοπία

Από τον Φεβρουάριο του 2017, όταν η Αιθιοπία ανέλαβε πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για συνεργασία με τη FATF και την ESAAMLG για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της και την αντιμετώπιση τυχόν σχετικών τεχνικών ελλείψεων, η Αιθιοπία έλαβε μέτρα για τη βελτίωση του καθεστώτος καταπολέμησης της ΚΑΠ / CFT, για DNFBPs και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (NPOs) και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Η Αιθιοπία θα πρέπει να εξακολουθήσει να εργάζεται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεών της, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση και την εφαρμογή στοχοθετημένων οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης.

Γκάνα

Τον Οκτώβριο του 2018, η Γκάνα προέβη σε πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για να συνεργαστεί με τη FATF και τη GIABA για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος καταπολέμησης της τρομοκρατίας και να αντιμετωπίσει τυχόν σχετικές τεχνικές ελλείψεις.
Η Γκάνα θα εργαστεί για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της για την επίτευξη των στόχων αυτών, μεταξύ άλλων με:
(1) την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας συνολικής εθνικής πολιτικής καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της τρομοκρατίας (CFL) με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται στην ΕΡΑ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων ML / TF πρόσωπα ·
(2) τη βελτίωση της εποπτείας βάσει κινδύνου, με την ενίσχυση της ικανότητας των ρυθμιστικών αρχών και της ευαισθητοποίησης του ιδιωτικού τομέα ·
(3) εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης σε επαρκείς, ακριβείς και τρέχουσες βασικές και ωφέλιμες πληροφορίες ιδιοκτησίας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο