Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Υπ. Εργασίας: Βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών


Συγκεκριμένα παραδείγματα για τα νέα μέτρα των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες δημοσίευσε η κυβέρνηση στην ιστοσελίδα government.gov.gr:

"Στο πλαίσιο της ψήφισης και υλοποίησης των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα παραδείγματα της ουσιαστικής στήριξης, ενίσχυσης και προοπτικής που τα προβλεπόμενα μέτρα σημαίνουν για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες:
 
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς (άρθρο 1 – Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016)
Από 1/1/2017 με την ίδρυση του ΕΦΚΑ η πλειονότητα των μη μισθωτών (1,25 εκ.ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχολούμενοι και αγρότες) πληρώνει μικρότερες εισφορές.

· Πιο συγκεκριμένα, το 2016 με το παλαιό καθεστώς, μόλις το 27% των μη μισθωτών πλήρωνε μηνιαία εισφορά μικρότερη των 200€.

· Το 2018 με το νέο καθεστώς, το 88% των μη μισθωτών πληρώνει μηνιαία εισφορά μικρότερη των 200€.

Το νομοσχέδιο μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 250.000 μη μισθωτούς.

Η επιπλέον ελάφρυνση το 2019 είναι 230 εκατ. ευρώ και συνολικά άνω των 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016.

Η συνολική ελάφρυνση για τους μη μισθωτούς από 1/1/2017 έως 31-12-2019 είναι άνω του 1,7 δισ. ευρώ.

Η μείωση των εισφορών, με διατήρηση της ελάχιστης εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν.4387/16, γίνεται ως εξής:

· Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων με ετήσιο εισόδημα άνω των 7.032€, μειώνεται κατά 33,3% (από 20% σε 13,33%).

Διατηρείται η ελάχιστη μηνιαία εισφορά των 117,2€ (με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό) για εισοδήματα από 7.032€ έως 10.550€.

· Σημειώνεται πως οι κλιμακωτές εκπτώσεις έως 50% στις εισφορές ΕΦΚΑ –ΕΟΠΥΥ για τους αυταπασχολούμενους, για όσους έχουν εισόδημα 7.032 -58.000 ευρώ, θα συνεχίζουν να ισχύουν για το 2019 και για το 2020.

Προκειμένου να δικαιωθούν μεγαλύτερης σύνταξης οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά εισφοράς.

Παραδείγματα ελεύθερων επαγγελματιών

· Σε ετήσιο μεικτό εισόδημα 9.000€ η μείωση των εισφορών είναι 22,14% και το όφελος 400€ τον χρόνο (151€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 117 € μετά την 1/1/19).
· Για εισοδήματα 12.000€, αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 33,35% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 803€, (201, € τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 134€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
· Για εισοδήματα 20.000 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 33,35% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 1.336 € (334€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 223€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
· Για εισοδήματα 30.000 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 33,35% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 2.003 € αντίστοιχα (501€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 334€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).
 

Δικηγόροι, μηχανικοί και γιατροί


Οι ελαφρύνσεις για τους δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς είναι κατά τι μικρότερες έως τις 31-12-2020 καθώς έως τότε ίσχυαν και εξακολουθούν να  ισχύουν οι μεταβατικές εκπτώσεις του άρθρου 98.

· Για εισοδήματα 20.032 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 24,8% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 684€ (230€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 173€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).

· Για εισοδήματα 30.032 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 27,5% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 1.104€ αντίστοιχα (334€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 242€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).

· Για εισοδήματα 40.032 € αντίστοιχα, η μείωση των εισφορών είναι 29% σε όλες τις κλίμακες και το ετήσιο όφελος 1.584€ αντίστοιχα (455€ τον μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα και 323€ μετά την 1/1/19 και αντιστοίχως).

Όμως οι ωφέλειές τους είναι μεγαλύτερες σε συνδυασμό με τις μειώσεις των εισφορών στην επικουρική και το εφάπαξ.

Εισόδημα €

Μείωση στο σύνολο των Εισφορών

Ετήσιο Όφελος

9.000

17,11%

450€

20.000

32,96%

1.401€

30.000

40,35%

2491€

40.000

44,67%

3.755€

60.000

60,56%

10.734€
Νέοι επιστήμονες κάτω της 5ετίας

Τι ισχύει σήμερα:
· 0-2 χρόνια ασφάλισης ->14% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€
· 2-5 χρόνια ασφάλισης ->17% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€, με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό.
Τι θα ισχύσει από 1/1/2019:
· 0-5 χρόνια ασφάλισης -> 13,33% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€ (70%του ισχύοντα κατώτατου μισθού).
Δηλαδή:
· Μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη : 54,6€
· Μηνιαία εισφορά για επικουρική σύνταξη : 27,6€
· Μηνιαία εισφορά για εφάπαξ : 16,4€Ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών (άρθρο 3 – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016)


Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών με ετήσιο εισόδημα άνω των 4.922€, μειώνεται κατά 33,3% (από 18% που θα ίσχυε το 2019 σε 12%).


Διατηρείται η ελάχιστη μηνιαία εισφορά των 74€ (με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό) για εισοδήματα από 4.922€ έως 7.400€.

Παραδείγματα:

1. Αγρότης με ετήσιο μεικτό εισόδημα 10.022€ θα πλήρωνε το 2019 μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη 150€, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 100€ (-33,3%). Ετήσιο όφελος : 601€

2. Αγρότης με ετήσιο μεικτό εισόδημα 27.022€ θα πλήρωνε το 2019 μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη 405€, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 270€ (-33,3%). Ετήσιο όφελος : 1.621€


Νέο μεταβατικό καθεστώς:
       
→ 2020  εισφορά  12,66% αντί 19%
→ 2021 εισφορά  13% αντί 19,5%
→ 2022  εισφορά  13,33% αντί για 20%

Προκειμένου να δικαιωθούν μεγαλύτερης σύνταξης οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά εισφοράς.
 
Ασφάλιστρα για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ (άρθρο 4-5 – Τροποποίηση του άρθρου 97 και 35 του ν. 4387/2016)

Για μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται στην ελάχιστη βάση υπολογισμού.

Ανεξαρτήτως εισοδήματος η εισφορά δεν θα ξεπερνά το ελάχιστο που ισχύει σήμερα των 64,5€ (41€ για επικουρική και 23,5€ για εφάπαξ, με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό).

Η ρύθμιση για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ ισχύει από 01-01-2017. Για την αποπληρωμή των εισφορών αυτών σε δόσεις θα υπάρξει υπουργική απόφαση. Προβλέπεται πάντα επίσης και η δυνατότητα καταβολής επιπλέον εισφορών για τη λήψη μεγαλύτερου ποσού επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ.

Ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του τ. ΟΑΕΕ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ η νομοθετική ρύθμιση ισχύει από 1.12.2012 και από 1.1.2015 αντίστοιχα. Για τις κατηγορίες αυτές δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν οι εισφορές βάσει του προηγούμενου καθεστώτος και έμενε ως εκκρεμότητα η οποία επιλύεται με το νομοσχέδιο αυτό με τον πιο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους τρόπο.
 
Παράδειγμα:
Δικηγόρος ή Μηχανικός με ετήσιο εισόδημα 25.032€ θα πλήρωνε μηνιαία εισφορά για επικουρική και εφάπαξ 151€, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 64,5€ (-57,3%). Ετήσιο όφελος : 1.038€
Δικηγόρος ή Μηχανικός με ετήσιο εισόδημα 40.032€ θα πλήρωνε μηνιαία εισφορά για επικουρική και εφάπαξ 245, ενώ με την ελάφρυνση θα πληρώνει 64,5€ (-73,7%). Ετήσιο όφελος : 2.166€"
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο