Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος για δήλωση φιλοξενίας


Μια πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.Δ. έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες άλλες οι οποίες δικαιώνουν τους φορολογούμενους και ακυρώνουν τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τις Δ.Ο.Υ.,  για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων με τις οποίες έχουν τροποποιηθεί στοιχεία τα οποία δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα και δεν συνιστούν μεταβολή στην δηλούμενη φορολογητέα ύλη, ούτε δήλωση νέας φορολογητέας ύλης, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση ουσιαστικών στοιχείων της δήλωσης.

Ιστορικό

Με την υπ' αριθμ. .. /14-02-2018 απόφαση επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο για το φορολογικό έτος 2015 ποσού 100,00 ευρώ. Το ως άνω ποσό αφορά πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015, καθώς από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων την 20/09/2016 υπέβαλε εκπρόθεσμα μέσω taxisnet την υπ' αριθμ τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρο 67 παρ. 3 του ν.4172/2013, γεγονός το οποίο επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Ο προσφεύγων υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή με την οποία ζήτησε τη διαγραφή του προστίμου

Η Δ.Ε.Δ. δικαίωσε το φορολογούμενο και διέγραψε το πρόστιμο.

......
Επειδή ο προσφεύγων υπέβαλε την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 εμπρόθεσμα, από την οποία δεν προέκυψε φόρος για καταβολή. Στη συνέχεια υπέβαλε μεν εκπρόθεσμα στις 20/09/2016 τη με αριθμ.... /2016 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, σε αυτήν ωστόσο δεν περιλαμβάνεται φορολογητέα ύλη καθόσον δηλώθηκε μόνο ότι για ..............  ο προσφεύγων κατοικούσε ως φιλοξενούμενος στον ............ Η παραπάνω τροποποιητική δήλωση δε μετέβαλε τη δηλούμενη φορολογητέα ύλη και ως εκ τούτου εκδόθηκε η υπ' αριθμ ./2016 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με μηδενικό ποσό.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, δεν πρόκειται για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την έννοια της επαύξησης ή μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης του προσφεύγοντος, καθώς ο προσφεύγων προέβη στην τροποποιητική δήλωση προκειμένου να διορθώσει το στοιχείο της κατοικίας στην αρχική του δήλωση, χωρίς να έχει παραβεί κάποια φορολογική διάταξη. Η εν λόγω τροποποιητική δήλωση υποβλήθηκε μεν εκπρόθεσμα ωστόσο σε αυτή δεν περιλαμβάνεται φορολογητέα ύλη, καθόσον δηλώθηκε μόνο η φιλοξενία, γεγονός που δεν παράγει τεκμαρτό εισόδημα ή δαπάνη για τον προσφεύγοντα και δεν αποτελεί φορολογητέα ύλη. Κατά συνέπεια θεωρείται ότι συμπληρώθηκε ένα πληροφοριακό στοιχείο, το οποίο για λόγους χρηστής διοίκησης δε δύναται να παράξει κυρώσεις.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 18/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου.......


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο