Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότηταςΣτο πλαίσιο απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης έστειλε επικαιροποιημένο έγγραφο με τα προγράμματα και τις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», από το ξεκίνημα της ενεργοποίησης του μέχρι και σήμερα έχουν προκηρυχθεί έργα συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 4,019 δισ. €, με το περίπου 70% αυτής να αντιστοιχεί σε προσκλήσεις που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά μέσα και στη σύνδεση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» μαζί με την Θεσσαλία, την ΑΜΘ, την Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα, στις οποίες κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κονδυλίων του Προγράμματος σε ποσοστό της τάξης του 65%.

Μέχρι στιγμής συνολικά έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 3,064 δισ. € (62% του συνόλου) και έχουν εκταμιευτεί 457 εκ. €, εκ των οποίων τα 150 εκ € αφορούν σε εκταμιεύσεις πόρων για τη σύσταση Ταμείων επιχειρηματικότητας.

Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1,578 δισ. €, στο πλαίσιο των οποίων θα υλοποιούνται επιχειρηματικά σχέδια εντός του 2018:

• Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α' και Β' κύκλος), 155 εκ. €: Έχουν ενταχθεί 2.738 σχέδια προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) 68,17 εκ. €. Από αυτές 723 νέες επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΓΙΚΜ). Οι πληρωμές των έργων έχουν ξεκινήσει και έχουν δοθεί έως τώρα 13,48 εκ €.

Εκτός αυτών, ξεκίνησαν οι εντάξεις νέων επιχειρηματικών σχεδίων πτυχιούχων στο πλαίσιο του Β' κύκλου της δράσης. Συνολικά, και από τις 3 περιόδους υποβολής, προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης 5.461 σχέδια με προϋπολογισμό ΔΔ 140,8 εκ € και έχουν ενταχθεί τα 519 σχέδια νέων επιχειρήσεων (13,56 εκ. €).

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα συνολικού προϋπολογισμού 116 εκ. €: Έχουν ολοκληρωθεί οι εντάξεις με την έκδοση οριστικού καταλόγου ενταγμένων που περιλαμβάνει 1.170 έργα δημόσιας δαπάνης 66,63 εκ. € εκ των οποίων 258 προέρχονται από την Κεντρική Μακεδονία. Οι πληρωμές των έργων έχουν ξεκινήσει και έχουν δοθεί έως τώρα 3,82 εκ €.

• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές προϋπολογισμού 310 εκ. €. Έχουν ήδη ενταχθεί 3.828 σχέδια επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 226,98 εκ. € ενώ πρόκειται να γίνουν νέες εντάξεις στο επόμενο διάστημα. Από αυτές, 1.256 επιχειρήσεις βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία. Οι πληρωμές των έργων έχουν ξεκινήσει και έχουν δοθεί έως τώρα 11,73 εκ €.

• Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προϋπολογισμού 110 εκ: Έχουν ενταχθεί συνολικά 1.699 σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 95,54 εκ € (189 επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία).

• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ προϋπολογισμού 120 εκ. € στην οποία υποβλήθηκαν 7.297 σχέδια συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1,12 δις €, εκ των οποίων τα 895 προέρχονται από την Κεντρική Μακεδονία (με αιτούμενη δημόσια δαπάνη πάνω από 133 εκ. €). Αναμένεται σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο προϋπολογισμό της δράσης προκειμένου να καλυφθεί η μέγιστη δυνατή ζήτηση.

• Επιχειρούμε Έξω, προϋπολογισμού 50 εκ. € Στις 18.01.2018 ξεκίνησαν οι υποβολές και γίνονται σταδιακά οι εντάξεις. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 379 σχέδια ύψους δημόσιας δαπάνης περίπου 16,75 εκ. €. Από αυτά τα 105 αφορούν σε επιχειρήσεις που προέρχονται από την Κεντρική Μακεδονία. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή.

• Ερευνώ- Καινοτομώ- Δημιουργώ, πρρϋπολογισμού 410 εκ. €: Τα ενταγμένα έργα και στις 3 παρεμβάσεις της δράσεις έχουν φτάσει τα 576, συνολικής δημόσιας δαπάνης 360,57 εκ. € με 1.808 συμμετέχοντες φορείς. Από αυτούς, 485 φορείς προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχοντας σε έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 83,15 εκ. €.

• Ψηφιακό Βήμα-ψηφιακό Άλμα, προϋπολογισμού 100 εκ. €: Οι δράσεις στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στις 11/6 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής η οποία αναμένεται να παραμείνει ανοικτή έως 15/11.

• Ποιοτικός εκσυνχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150 εκ. € Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 77 μεσαίες επιχειρήσεις με επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 13,5 εκ. € δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων οι 15 προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με δημόσια δαπάνη επενδύσεων 2,5 εκ. €. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή.

• Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Malls) προϋπολογισμού 50 εκ. €. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή.

Χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της αστικής ανάπτυξης

- Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) για την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 200 εκ. € και με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Τα επιλεγμένα 9 επενδυτικά σχήματα (Fund Managers) που ανέλαβαν τη διαχείριση των επιμέρους ταμείων του EquiFund επενδύουν στις επιχειρήσεις με μόχλευση και ιδιωτικών κεφαλαίων. Μέσω της μόχλευσης αυτή αναμένεται συνολικά να διοχετευτούν σε νεοφυείς, καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις πόροι άνω των 450 εκ. ευρώ. Ήδη, έχουν επιλεγεί οι πρώτες επιχειρηματικές ιδέες προς χρηματοδότηση, μέσω των επενδυτικών σχημάτων, εκ των οποίων η μια πρόταση προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη.

- Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) για την παροχή δανείων και εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 400 εκ. € και με διαχειριστή το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ): Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση προς τις τράπεζες που θα συνεπενδύσουν και θα υλοποιήσουν τις σχετικές δράσεις. Εντός του 2018 αναμένεται να ξεκινήσει η παροχή δανείων.

- Ταμείο Εξοικονομώ II (ΤΕΞΟΙΚ II) για παροχή δανείων σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις για ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Το Ταμείο συμμετέχει με πόρους ύψους 68 εκ. € ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης μαζί με τις επιχορηγήσεις έχει φτάσει τα 532 εκ. €

- Ταμείο Υποδομών για την παροχή δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων -ενεργειακής αποδοτικότητας, ΑΠΕ και αστικής ανάπτυξης, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης ύψους 450 εκ. €, εκ των οποίων 200 εκ. € συγχρηματοδοτούμενοι πόροι από το ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020. 

Επιπρόσθετα των δράσεων που αναφέρθηκαν και που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη επιδρώντας θετικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη διαθέσιμη ρευστότητα των επιχειρήσεων, οι ακόλουθες νέες Δράσεις αναμένεται να ανακοινωθούν οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στην τόνωση της επιχειρηματικότητας:

- Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 400 εκ. €. Στόχος της δράσης η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά επενδύοντας στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού, σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και άλλες δαπάνες.

- Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Ιδιωτική Εκπαίδευση, η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των κλάδων.

- Ενισχύω - Επιβραβεύω νια τη δημιουργία απασχόλησης, για την ενίσχυση της δυναμικής των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της απασχόλησης με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εντός του 2019.

Τα θετικά αποτελέσματα του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού στήριξης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, άρχισαν να διαφαίνονται ήδη, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ «αυξημένες κατά 4% ήταν οι εγγραφές επιχειρήσεων το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017. Ειδικότερα, από την 1/1/2018 έως τις 30/6/2018 συστάθηκαν 17.018 επιχειρήσεις, έναντι 16.353 που είχαν συσταθεί την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους... Οι διαγραφές στο εξεταζόμενο διάστημα περιορίστηκαν κατά 37%. Συγκεκριμένα, από τις 14.558 επιχειρήσεις που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους το πρώτο εξάμηνο του 2017, φέτος διαγράφηκαν από τα μητρώα του ΓΕΜΗ 9.157 επιχειρήσεις, δηλαδή 5.401 λιγότερες. Οι ενάρξεις για το σύνολο του 2017 αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σχέση με το 2016, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2018 κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 17% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017»Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, «σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, συγκριτικά με το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2017 οι εγγραφές αυξήθηκαν κατά 21,6%, ενώ τα λουκέτα μειώθηκαν κατά 19,2%».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο