Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

Βασικά προϊόντα και υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ σε άτομα με αναπηρία

Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕΕυρωπαϊκή Επιτροπή

Βασικά προϊόντα και υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ: Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ


Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία θα καταστήσει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας δικαιότερης και πιο κοινωνικής Ευρώπης. Μετά τη σημερινή προσωρινή συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να καταστεί πιο προσβάσιμος χώρος διαμονής και εργασίας για τα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, συμφωνήσαμε σχετικά με τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, τερματικά πληρωμής ή τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικό εμπόριο και ορισμένα στοιχεία των υπηρεσιών μεταφορών.Η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα θεσπίζει τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές περισσότερων από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων με αναπηρία. Επίσης, θα καταστεί πιο εύκολο και πιο ελκυστικό για τις επιχειρήσεις να πωλούν προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό.

Με τη συμφωνία της σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή της για την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέρη που συνέβαλαν σ' αυτό το αποτέλεσμα και θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία στις προσπάθειες που κατέβαλαν η αυστριακή προεδρία και οι προηγούμενες προεδρίες για λογαριασμό του Συμβουλίου, καθώς και ο εισηγητής Morten Løkkegaard και οι σκιώδεις εισηγητές για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ελπίζω ότι η παρούσα συμφωνία θα επιβεβαιωθεί γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε πραγματικά τις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών».

Τα επόμενα βήματα

Η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προς έγκριση. Όταν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή θα τεθεί σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συναφθεί με την τελική έγκριση του Συμβουλίου.

Ιστορικό

Περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ υποφέρουν από κάποια αναπηρία σε κάποιον βαθμό. Η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους και τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία. Συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015 προκειμένου να αποφέρει οφέλη τόσο για τα άτομα με αναπηρία όσο και για τις επιχειρήσεις που παράγουν σχετικά προϊόντα και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. Τα άτομα με αναπηρία, καθώς και πολλοί ηλικιωμένοι, θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη προσφορά προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και, ως εκ τούτου, θα είναι σε θέση να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία. Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι σε θέση να πωλούν και να εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να τα προσαρμόζουν σε αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις. Τα εισαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις και απαιτήσεις.

Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ), για παράδειγμα, θα διαθέτουν υποδοχές για ακουστικά κεφαλής, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να κάνουν αναλήψεις μετρητών με την υποστήριξη ηχητικών οδηγιών. Τα πληκτρολόγια θα διαθέτουν ενδείξεις αφής. Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) θα έχουν επίσης οπτικές ειδοποιήσεις (παλλόμενα φώτα), επιπλέον των ηχητικών σημάτων, που θα υποδηλώνουν τα σημεία εισαγωγής των καρτών και εξόδου των χρημάτων.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) περιέχει υποχρεώσεις προσβασιμότητας και κυρώθηκε από την ΕΕ το 2011. Απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομοθεσίας για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Χωρίς δράση εκ μέρους της ΕΕ, κάθε χώρα της ΕΕ θα συνέχιζε να αναπτύσσει διαφορετικούς νόμους κατά την υλοποίηση των υποχρεώσεών της, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό εντός της αγοράς της ΕΕ. Η δράση της ΕΕ στον τομέα αυτόν αποτρέπει τον εν λόγω κατακερματισμό και δημιουργεί περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Διευρύνει τις επιλογές και μειώνει το κόστος των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλωτές και έχει μακροπρόθεσμα δυνητικά θετικό αντίκτυπο στους δημόσιους προϋπολογισμούς μέσω της μείωσης της εξάρτησης των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περισσότερο προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία

Ακολουθήστε την επίτροπο κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter, #EUdisability
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο