Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Paradise Papers: Η Επιτροπή παρακολουθεί τις παράνομες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα σκάφη και τα αεροσκάφηΕυρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Έγγραφα Paradise: Η Επιτροπή παρακολουθεί τις παράνομες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα σκάφη και τα αεροσκάφη


Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ημερήσια διάταξή της για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής στους τομείς των σκαφών και των αεροσκαφών, εφαρμόζοντας διαδικασίες επί παραβάσει για φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται στις βιοτεχνίες αναψυχής της Ιταλίας και της Νήσου Μαν.

Οι διατάξεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, όπως επισημάνθηκαν από τις διαρροές του παρελθόντος «χαρτιά Paradise».

Υπό το πρίσμα των επακόλουθων ερευνών σχετικά με τα θέματα αυτά και τις επαφές με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία για μη επιβολή του σωστού ποσού του ΦΠΑ για τη μίσθωση γιοτ. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία λόγω του παράνομου συστήματός της εξαιρέσεων για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία χαρτοσήμων στα ευρωπαϊκά ύδατα. Τέλος, αποστέλλεται στο Ηνωμένο Βασίλειο επιστολή προειδοποίησης σχετικά με τις πρακτικές αθέμιτου ΦΠΑ της Νήσου του Μαν όσον αφορά την προμήθεια και τη χρηματοδοτική μίσθωση αεροσκαφών.

Ο Pierre Moscovici, αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, δήλωσε: «Δεν είναι δίκαιο ότι ορισμένα άτομα και εταιρείες μπορούν να αποφύγουν να μην πληρώσουν το σωστό ποσό ΦΠΑ για προϊόντα όπως τα σκάφη και τα αεροσκάφη. τα πλοία και τα αεροσκάφη είναι σαφώς αντίθετα με τους κοινούς συμφωνημένους φορολογικούς κανόνες μας και στρεβλώνουν σε μεγάλο βαθμό τον ανταγωνισμό στον τομέα των θαλάσσιων και των αεροπορικών μεταφορών. Με αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να περιορίσει τους κανόνες που προσπαθούν να παρακάμψουν τη νομοθεσία της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς.»Αναλυτικά, οι διαδικασίες παράβασης που ξεκίνησαν σήμερα αφορούν:

- Μειωμένη βάση ΦΠΑ για τη μίσθωση γιοτ που προσφέρεται από τη φορολογική νομοθεσία της Ιταλίας. Οι ισχύοντες κανόνες περί ΦΠΑ της ΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μην φορολογούν τις υπηρεσίες όταν η αποτελεσματική χρήση και απόλαυση του προϊόντος είναι εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, οι κανόνες δεν επιτρέπουν μια γενική κατ 'αποκοπή μείωση χωρίς να αποδεικνύεται η πραγματική χρήση της υπηρεσίας. Η Ιταλία έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις οποίες όσο μεγαλύτερη είναι η βάρκα, τόσο λιγότερη είναι η εκμίσθωση που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα ύδατα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, ένας τέτοιος κανόνας μειώνει σημαντικά τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ.

- Κανόνες ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων σε μηχανοκίνητα σκάφη στην Ιταλία. Οι σημερινοί κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μην φορολογούν τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από εταιρεία ναυσιπλοΐας για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή την πώληση υπηρεσιών θαλάσσιας ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, μια εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει μόνο εάν το πρόσωπο που εκμισθώνει το πλοίο πωλεί τέτοιες υπηρεσίες σε άλλους. Παραβιάζοντας τους κανόνες της ΕΕ, η Ιταλία επιτρέπει στα ναυλωμένα σκάφη αναψυχής όπως τα σκάφη να θεωρούνται ως «εμπορικά» ακόμη και όταν απολαμβάνουν προσωπική χρήση, πράγμα που τους επιτρέπει να επωφελούνται από την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των κινητήρων.

- Καταχρηστικές πρακτικές ΦΠΑ στη Νήσο του Μαν. Ο ΦΠΑ αφαιρείται μόνο για επαγγελματική χρήση. Οι προμήθειες αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης, που προορίζονται ρητά για ιδιωτική χρήση, δεν πρέπει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το ΗΒ δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα κατά των καταχρηστικών πρακτικών ΦΠΑ στη Νήσο του Μαν σχετικά με την προμήθεια και τη μίσθωση αεροσκαφών.

Τα κείμενα του Paradise αποκάλυψαν τη γενίκευση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ναύλου και της αεροπορίας, η οποία διευκολύνεται από εθνικούς κανόνες που δεν συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτές οι παραβάσεις ακολουθούν ένα πρώτο πακέτο παραβάσεων που κινήθηκαν κατά της Κύπρου, της Μάλτας και της Ελλάδας με μειωμένο ΦΠΑ για τη μίσθωση σκαφών και για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε τη διαβεβαίωση από όλα αυτά τα κράτη μέλη ότι θα τροποποιηθεί η νομοθεσία.

Εκτός από τις διαδικασίες επί παραβάσει που δρομολογήθηκαν σήμερα από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε πρόσφατα ότι η επιτροπή TAX3 που θα παρακολουθεί τα έγγραφα παραδειγμάτων θα εξετάσει επίσης αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή πρόκειται να επισκεφθεί τη Νήσο του Μαν το Νοέμβριο.

Ιστορικό

Η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που διατύπωσε η Επιτροπή σχετικά με τον ΦΠΑ στα σκάφη και τα αεροσκάφη, αντίστοιχα. Εάν δεν ενεργήσουν εντός αυτών των δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις αρχές τους.

Εάν η Ιταλία δεν αποφασίσει εντός των επόμενων δύο μηνών σχετικά με την αιτιολογημένη γνώμη που εγκρίθηκε σήμερα σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Από την αρχή της θητείας της η Επιτροπή Juncker βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών και διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Όσον αφορά τον ΦΠΑ, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής επιδιώκουν να θέσουν σε εφαρμογή μια ζώνη ΦΠΑ της ΕΕ που είναι λιγότερο επιρρεπής σε απάτες και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόβλημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ δεν γνωρίζει σύνορα και μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά μόνο μέσω μιας συντονισμένης και κοινής προσπάθειας των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες

- Σχετικά με τις βασικές αποφάσεις του πακέτου παραβάσεων του Νοεμβρίου 2018, βλέπε το πλήρες MEMO / 18/6247.

- Σχετικά με τη γενική διαδικασία παραβίασης, βλέπε MEMO / 12/12.

- Σχετικά με τη διαδικασία παράβασης της ΕΕ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο