Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών-Φοροτεχνικών Ν. Χανίων - Το νέο ΔΣ και οι εκλεγμένοι
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΣ
 
Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου με σκοπό την ανάδειξη Δ.Σ - Ελεγκτικής Επιτροπής - Αντιπροσώπων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - Αντιπροσώπων Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Χ. ενώ ακολούθησε ολοκληρωμένη συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα.

Για την επόμενη τριετία, ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται από τους κάτωθι:Για το Δ.Σ:

Πρόεδρος : Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος :  Μαργιολάκης Νεκτάριος
Γραμματέας : Μπαρκούρας Γεώργιος
Ταμίας : Παυλιδάκης Γεώργιος
Μέλος : Σγουράκη Ευφροσύνη

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Αρχοντάκης Χαράλαμπος
Πετράκης Νικόλαος
Τσιριντουλάκης Ανδρέας

Για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε ως αντιπρόσωποι:

Κελάκης Μιχαήλ
Μαργιολάκης Νεκτάριος
Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος
Τσιριντουλάκης Ανδρέας

Για το Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Χ ως αντιπρόσωποι:

Κελάκης Μιχαήλ
Μαργιολάκης Νεκτάριος
Σγουράκη Ευφροσύνη
Τσιριντουλάκης ΑνδρέαςΜ  ε   ε  κ  τ  ί  μ  η  σ  η
εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων

Ο Πρόεδρος
Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος 
Μαργιολάκης Νεκτάριος

Ο Γενικός Γραμματέας
Μπαρκούρας Γεώργιος

Ο Ταμίας
Παυλιδάκης Γεώργιος

Το Μέλος
Σγουράκη Ευφροσύνη


https://www.taxheaven.gr