Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Γ. Πιτσιλής: Τι ανέφερε για τους λογιστές και τα μέτρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ

«Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως επικεφαλής της Φορολογικής Διοίκησης της χώρας, είχα δεσμευτεί προς όλους εσάς ότι θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία ώστε, τόσο να αντιμετωπίζουμε τα όποια ζητήματα προκύπτουν στην καθημερινότητα, όσο και να συζητάμε πάνω στις προκλήσεις, οι οποίες έρχονται.

Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πολύ απλά, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για το νόμο 4557/2018, που αντικατέστησε τον 3691/2008.

Ήρθε, λοιπόν, ο νομοθέτης, και επικαιροποίησε το συγκεκριμένο πλαίσιο, με τη βοήθεια και της οδηγίας 2015/849/ΕΕ, την οποία και ενσωμάτωσε.

Η συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα γίνεται, διότι η ΑΑΔΕ είναι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία:

α) εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών και των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και των ιδιωτών ελεγκτών,
β) μεσιτών ακινήτων για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ (ανεξάρτητα αν το ποσό αυτό αφορά σε αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου)
γ) εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ (ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες)

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μέχρι τώρα εκδώσει δύο εγκυκλίους και δύο αποφάσεις:

1) ΠΟΛ.1189/2018: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

2) ΠΟΛ.1201/2018: Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΔΚ 139 Α΄/30-7-2018) «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

3) ΠΟΛ.1200/2018: Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018.

4) ΠΟΛ.1204/2018: Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.

Στο site της ΑΑΔΕ, υπάρχει ειδική κατηγορία με τίτλο “Ξέπλυμα Χρήματος”, όπου μπορείτε να βρείτε αποφάσεις, εγκυκλίους και ο,τιδήποτε άλλο σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα.

Τι είναι λοιπόν αυτό, το οποίο ελέγχουμε:

- Εάν έχουν ληφθεί μέτρα δέουσας επιμέλειας κατά τη διενέργεια συναλλαγών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με τους πελάτες τους,

- Εάν αποστέλλονται αναφορές προς την Αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί στον πελάτη,

- Εάν φυλάσσονται αρχεία και στοιχεία

- Εάν τηρούνται εσωτερικές διαδικασίες

Η μη τήρηση όλων αυτών των υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσουμε ελέγχους, απευθυνόμαστε σε εσάς, που αποτελείτε τα συλλογικά όργανα, τα οποία εκπροσωπούν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ τη συνεργασία και τη συνδρομή σας δεδομένη, στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των μελών σας για τις υποχρεώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Διότι, το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, ο στόχος της ΑΑΔΕ δεν είναι να επιβάλει ποινές και πρόστιμα.

Ο στόχος μας είναι οι περιπτώσεις αυτές να μειώνονται και να αυξάνεται η συμμόρφωση των ελεγχομένων.

Και πιστεύω ότι η μεταξύ μας συνεργασία και η διαρκής ενημέρωση των μελών σας θα βοηθήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό να αυξήσουμε τη συμμόρφωση και να περιορίσουμε τα φαινόμενα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες.

Κι αυτό, γιατί – όπως επισημάνθηκε και στην έκθεση «Εκτίμηση εθνικού κινδύνου για την παγκοσμιοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών - τα οικονομικά εγκλήματα, η απάτη και η διαφθορά λόγω της πολυπλοκότητάς τους καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολα στον εντοπισμό και τη διερεύνησή τους με συνέπεια να έχουν αρνητική επίπτωση στην οικονομία.

Έρευνες κατά την τελευταία πενταετία έδειξαν ότι σε οργανισμούς και επιχειρήσεις υπάρχει μια αύξηση σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας που δυσχεραίνει την ελληνική επιχειρηματικότητα και υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Σε μια περίοδο, λοιπόν, όπου ο μέσος Έλληνας πολίτης και οι επιχειρήσεις έχουν σηκώσει το βάρος όλων των μέτρων στην περίοδο της κρίσης και από τους οποίους ζητάμε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, είναι χρέος όλων μας να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαταστήσουμε το αίσθημα δικαίου, που χάνεται, όταν ο φορολογούμενος νιώθει ότι κάποιοι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι μέσα σε καθεστώς παρανομίας.

Για το σκοπό αυτό, θα ήθελα να μας αποστείλετε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου παρατηρήσεις, απορίες και σχόλια, που έχετε, πάνω στις αποφάσεις και εγκυκλίους, τις οποίες έχουμε ήδη εκδώσει.

Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε ορισμένες πόλεις της χώρας και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητά σας.

Τέλος, παρακαλώ όπως κάθε φορέας μας υποδείξει έναν εκπρόσωπό του, με τον οποίο θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία οι υπηρεσίες μας.

Σας ευχαριστώ».


Ετικέτες για αναζήτηση μαύρο χρήμα ξέπλυμα ΑΑΔΕ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο