Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Eξι μέτρα του ΙΚΑ κατά της εισφοροδιαφυγής

ΣTH λήψη έξι μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής προχωρεί το ΙΚΑ. Ο διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μέργος επισήμανε χθες στη Συνδιάσκεψη Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες με τίτλο: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση - ΙΚΑ» ότι το 23% του κρατικού προϋπολογισμού αφορά το Iδρυμα και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του είναι ίσες με το 30% των φορολογικών εσόδων του κράτους. Παράλληλα, τόνισε ότι η ένταξη των ασφαλιστικών ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν η μεγαλύτερη και δυσκολότερη από τις μέχρι σήμερα εντάξεις ταμείων, αποτελώντας το μεγάλο γεγονός του 2008 για το Iδρυμα.

Eξι μέτρα του ΙΚΑ κατά της εισφοροδιαφυγής              

ΣTH λήψη έξι μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής προχωρεί το ΙΚΑ. Ο διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μέργος επισήμανε χθες στη Συνδιάσκεψη Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες με τίτλο: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση - ΙΚΑ» ότι το 23% του κρατικού προϋπολογισμού αφορά το Iδρυμα και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του είναι ίσες με το 30% των φορολογικών εσόδων του κράτους. Παράλληλα, τόνισε ότι η ένταξη των ασφαλιστικών ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν η μεγαλύτερη και δυσκολότερη από τις μέχρι σήμερα εντάξεις ταμείων, αποτελώντας το μεγάλο γεγονός του 2008 για το Iδρυμα.

Ειδικότερα, το ΙΚΑ για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού εισφοροδιαφυγής προχωρεί στην υλοποίηση 6 συγκεκριμένων μέτρων, που επιγραμματικά είναι:

- Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων μέσω διασταύρωσης στοιχείων του ΟΠΣ

- Αποτελεσματικότερη οργάνωση των υποκαταστημάτων

- Ταχύτερη είσπραξη των οφειλομένων

- Αύξηση των επιτόπιων ελέγχων

- Αναδιοργάνωση της ΕΥΠΕΑ (ειδικών υπηρεσιών ελέγχου των επιχειρήσεων για ασφαλιστικά θέματα)

- Αναδιάρθρωση των ΤΔΕ (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές).

Εξειδικεύοντας τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχει, ο κ. Μέργος ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή της υλοποίησης του νέου ασφαλιστικού νόμου, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προσανατόλισαν τις ενέργειές τους προς την ομαλή καταβολή των συντάξεων χωρίς οποιαδήποτε δυσλειτουργία, την εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων των υπό ένταξη ταμείων με τα αντίστοιχα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την οργάνωση και στελέχωση των νέων υποκαταστημάτων που συστάθηκαν και θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων ταμείων και την ομαλή μετακίνηση του προβλεπόμενου προσωπικού από τα υπό ένταξη ταμεία στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Οι ενέργειες απέδωσαν και συνεχίζουν να αποδίδουν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις και δυσμενείς αλλαγές στους ασφαλισμένους, ο νέος νόμος να λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός επιτάχυνσης των απαιτούμενων ενεργειών εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αντιμετωπίζει επιτυχώς τη μεγάλη πρόκληση της βιωσιμότητας, της διεύρυνσης και της ανάπτυξής του, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, και κυρίως την αξιοπρέπεια των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, που απαιτούν ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα».

Από την άλλη, ο διοικητής του ΙΚΑ παραδέχτηκε ότι σε αρκετά υποκαταστήματα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό και ότι σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις χρειάζονται βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι βασικός στόχος είναι η απόκτηση ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ασφαλιστικού συστήματος και θα εργάζεται σε εγκαταστάσεις και χώρους σύγχρονους και λειτουργικούς. Ο στόχος αυτός, σύμφωνα με τον κ. Μέργο, θα επιτευχθεί μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, με την επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης των επιτυχόντων από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και με τη βελτιστοποίηση της κατανομής του προσωπικού στα υποκαταστήματα σύμφωνα με τις πραγματικές τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Η διοίκηση του Ιδρύματος προχωρεί στην υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του και την αύξηση της αποδοτικότητάς του μέσα από 5 κύριους άξονες:

Πρώτον , αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΙΚΑ, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησής του.

Δεύτερον , ολοκλήρωση του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) στις 31/12/2009 γνωστού και ως στόχου 1/1/2010.

Τρίτον , λειτουργία του Κ.ΑΝ. από τον Μάιο του 2007 και επιτυχής απονομή προσωρινών συντάξεων σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών.

Τέταρτον , διαγωνισμός για τη μηχανογράφηση των φαρμάκων και πιλοτική εφαρμογή της μηχανογράφησης των νοσοκομειακών δαπανών στα διαγνωστικά κέντρα.

Πέμπτον , αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

 
Πηγή Express
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο