Φορολοταρία: Τα αποτελέσματα της 20ης κλήρωσης
Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η

(ΠΟΛ 1161/ΦΕΚ/3657/Β/17.10.2017)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ

20η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018

Δείτε τον κατάλογο ή κατεβάστε τον από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


https://www.taxheaven.gr