Δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ2018 ορίζεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) για έξοδα κηδείας, ανεξάρτητα από το αν καταβάλλονται υποχρεωτικά ή όχι, αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών και δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος.

Δείτε την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018/21-09-2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr