Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης νομικού προσώπου χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση


Με μια πρόσφατη απόφασή της η Δ.Ε.Δ., ακύρωσε πρόστιμο 500,00 €, το οποίο επιβλήθηκε σε επιχείρηση λόγω υποβολής εκπρόθεσμης 2ης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, από την εκκαθάριση της οποίας δεν διαφοροποιήθηκε το χρεωστικό ποσό της αρχικής δήλωσης.


Τα βασικά Σκεπτικά της Δ.Ε.Δ.:

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)»:
«2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)
β) Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (παρ. 1 περ. β' και γ')
Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (άρθρο 54 παρ. 1 περ. β'), καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ' ), επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, και πεντακόσιων (500) ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (περ. β' και γ' της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις περ. β', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 54) 
..................
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση «εκ' παραδρομής».

Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή της υπ’ αριθμ ......../06-07-2015 πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, με την υπ’ αριθμ ...... /27-12-2017 δεύτερη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, του προσφεύγοντος, δεν δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη, δεν έχει επέλθει ουδεμία μεταβολή στη φορολογητέα ύλη, αλλά ούτε και τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενό της. Αντίθετα δηλώνεται μόνο ο κωδικός 652 και συγκεκριμένα συμπληρώνεται η ένδειξη «όχι» (υπάγεστε στην παρ. 2 άρθρου 58 ν. 4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016) η συμπλήρωση του οποίου με την ένδειξη όχι δεν ασκεί καμία επιρροή στην εκκαθάριση της δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων σε σχέση με την πρώτη.

Επειδή,
συνεπώς, στην υπό κρίση περίπτωση, δεν πρόκειται ούτε για την κατ’ άρθρο 54§1 περ. β' του Ν. 4174/2013 εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την παραπάνω έννοια, ήτοι με την έννοια της επαύξησης ή μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης του προσφεύγοντος, αλλά ούτε και για την κατ' άρθρο 54§1 περ. α' εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα (όπως είναι λ.χ. οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών- προμηθευτών, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κλπ.).

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτ    /21-02-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της ..........επιχείρησης...

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο