Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση αριθμού παροχής ρεύματος


Μια ακόμη θετική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από τη Δ.Ε.Δ. σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε πρόστιμο 100,00 ευρώ το οποίο επιβλήθηκε σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον κωδικό 206 του εντύπου Ε1.

Τα σημαντικότερα σκεπτικά της ΔΕΔ:

Επειδή, εξάλλου, στην παράγραφο 3 του με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 και ημερομηνία 11/12/2014 εγγράφου του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)», ορίζεται ότι «3. Επομένως, τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στην δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον τύπο και το περιεχόμενό της.».

Επειδή, ... προσφεύγ.... υπέβαλε εμπροθέσμως, κατά την .../06/2015, μέσω διαδικτύου, την με αριθμό καταχώρησης ........... αρχική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε χρεωστικό ποσό 3.239,09 €.
Την 14/03/2018, ... προσφεύγ    υπέβαλε εκπροθέσμως, μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ..........., την με αριθμό και ημερομηνία καταρώρησης......../14-03-2018 τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε το ίδιο ως άνω χρεωστικό ποσό των 3.239,09 €. Η μεταβολή που επήλθε με την τροποποιητική δήλωση, σε σχέση με την αρχική δήλωση, ήταν ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ....................ρεύματος στον κωδικό 206 του εντύπου Ε1 που μεταβλήθηκε από     29648 σε  26948 (εξαιτίας αναριθμητισμού), για την δηλωθείσα δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία τ... προσφεύγο....... στ... , κείμενη σε ισόγειο, επιφάνειας.....τ.μ. και κυριότητάς τ. κατά ..%. Η εν λόγω μεταβολή στην τροποποιητική δήλωση, δεν συνιστά μεταβολή στην δηλούμενη φορολογητέα ύλη, ούτε δήλωση νέας φορολογητέας ύλης, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση ουσιαστικών στοιχείων της δήλωσης (παράγραφος 3 του με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 και ημερομηνία 11/12/2014 εγγράφου του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών).

Επειδή, εκ της εκπρόθεσμης υποβολής της με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης .........../14-03-2018 τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 τ... προσφεύγο ........... , η οποία ήταν χρεωστική, δεν στοιχειοθετείται
διαδικαστική παράβαση του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), περί εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης, που να επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 περίπτωση β) του ίδιου νόμου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου...... Ενδικοφανούς Προσφυγής

-----------

Υπενθυμίζεται ότι με παρόμοιες αποφάσεις της η Δ.Ε.Δ. έχει κρίνει ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται το πρόστιμο της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για ορισμένες περιπτώσεις:

Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων που εκδόθηκαν καθυστερημένα

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

Εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για διαγραφή συζύγου

■ Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο