Οι τελευταίες τροποποιήσεις σε δύο καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούνται η δεύτερη Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ’’ και η δεύτερη Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δείτε τις νέες αποφάσεις 93319/7.9.2018 και 93321/7.9.2018 όπως και τις κωδικοποιημένες αποφάσεις 35976/29.3.2018 και 137926/2017 από το αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr