Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Στο ΚΕΑΟ η είσπραξη των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και ΠεριθάλψεωςΜε την απόφαση 40860/3387/2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π), σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων αυτών από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.(ν.δ. 356/1974).

Για την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της 40860/3387/2018 συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται στην αριθ. Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών» σε συνδυασμό με το αρθ. 31 της υπ΄ αρ. Φ20155/25187/Δ16.624/2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π».

Η διαδικασία είσπραξης, ενημέρωσης, ηλεκτρονικής διαχείρισης κ.λπ. των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της 40860/3387/2018, εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, γίνεται σύμφωνα με την αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με τις εξής επισημάνσεις:

α) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής από τον ΕΔΟΕΑΠ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των προθεσμιών που προβλέπει η αρ. αριθ.Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από την οριστικοποίηση του τίτλου που προβλέπεται από την παρ. 4 του αρθ. 31 της Φ20155/25187/Δ16.624/2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π».

β) κατά τον διαχωρισμό των οφειλών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π και τον προσδιορισμό των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψιν και τα κριτήρια που προτείνει το Δ.Σ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π στο Κ.Ε.Α.Ο.

Τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης είναι αυτά που καθορίζονται και εφαρμόζονται από το Κ.Ε.Α.Ο. σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. vii του κεφ 2.3 της παρ. Γ του αρ.3 του ν. 4336/2015.

Τα κριτήρια για τον διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς ορίζονται στο άρθρο 108 του ν. 4387/2016 και την υπ’ αριθμ. Φ.80000/32195/364/8.11.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για τη διασταύρωση των στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4488/2017.

Η απόδοση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π των εισπράξεων των απαιτήσεων του από το Κ.Ε.Α.Ο διενεργείται κάθε μήνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο (Φ10021/7131/374/26.3.2015).

Η αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη είσπραξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, με αναλογική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013.


Ετικέτες για αναζήτηση οφειλές ΚΕΑΟ απαιτήσεις ΕΔΟΕΑΠ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο