Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Πόσο θα ελαφρυνθούν οι ελ. επαγγελματίες από τη μείωση των εισφορών - Αναλυτικοί πίνακες

 


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ (Δείτε εδώ σχετικά) οι ασφαλιστικές εισφορές των ελ. επαγγελματιών θα μειωθούν (σε ό,τι αφορά στην εισφορά σύνταξης 20%) κατά 35%, ήτοι από 20% που ισχύει σήμερα η εισφορά θα διαμορφωθεί στο 13%. Σε συνδυασμό με το 6,95% της εισφοράς υπέρ υγείας το συνολικό ποσοστό εισφορών για τους ελ. επαγγελματίες θα διαμορφωθεί στο 19,95%. Ας δούμε πως αποτυπώνεται η μείωση αυτή στο έτος 2019 και ποιο θα είναι το ποσό που θα επωφεληθούν ανά κλιμάκιο εισοδήματος.


Η πραγματική μεσοσταθμική μείωση των εισφορών δεν ξεπερνάει το 25%, ωστόσο δεν είναι αμελητέα στα μεσαία και μικρά εισοδήματα.

Η συνολική επιβάρυνση μετά από την επιβολή των εισφορών αλλά και των φόρων (φόρου εισοδ., εισφ. αλληλεγγύης, τέλους επιτηδ.) διαμορφώνεται ως εξής:

 


 

2019   2019 Νέο Διαφορά ποσοστό
Κέρδη προ εισφορών Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρά κέρδη   Κέρδη προ εισφορών Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρά κέρδη    
5.000,00 1.895,35 3.104,65   5.000,00 1.895,35 3.104,65 0,00 0,00%
7.000,00 1.895,35 5.104,65   7.000,00 1.895,35 5.104,65 0,00 0,00%
8.000,00 2.156,00 5.844,00   8.000,00 1.895,35 6.104,65 -260,65 -12,09%
9.000,00 2.425,50 6.574,50   9.000,00 1.895,35 7.104,65 -530,15 -21,86%
10.000,00 2.695,00 7.305,00   10.000,00 2.028,00 7.972,00 -667,00 -24,75%
11.000,00 2.964,50 8.035,50   11.000,00 2.230,80 8.769,20 -733,70 -24,75%
12.000,00 3.234,00 8.766,00   12.000,00 2.433,60 9.566,40 -800,40 -24,75%
13.000,00 3.503,50 9.496,50   13.000,00 2.636,40 10.363,60 -867,10 -24,75%
14.000,00 3.773,00 10.227,00   14.000,00 2.839,20 11.160,80 -933,80 -24,75%
15.000,00 4.042,50 10.957,50   15.000,00 3.042,00 11.958,00 -1.000,50 -24,75%
16.000,00 4.312,00 11.688,00   16.000,00 3.244,80 12.755,20 -1.067,20 -24,75%
17.000,00 4.581,50 12.418,50   17.000,00 3.447,60 13.552,40 -1.133,90 -24,75%
18.000,00 4.851,00 13.149,00   18.000,00 3.650,40 14.349,60 -1.200,60 -24,75%
19.000,00 5.120,50 13.879,50   19.000,00 3.853,20 15.146,80 -1.267,30 -24,75%
20.000,00 5.390,00 14.610,00   20.000,00 4.056,00 15.944,00 -1.334,00 -24,75%
22.000,00 5.929,00 16.071,00   22.000,00 4.461,60 17.538,40 -1.467,40 -24,75%
24.000,00 6.468,00 17.532,00   24.000,00 4.867,20 19.132,80 -1.600,80 -24,75%
26.000,00 7.007,00 18.993,00   26.000,00 5.272,80 20.727,20 -1.734,20 -24,75%
30.000,00 8.085,00 21.915,00   30.000,00 6.084,00 23.916,00 -2.001,00 -24,75%
35.000,00 9.432,50 25.567,50   35.000,00 7.098,00 27.902,00 -2.334,50 -24,75%
40.000,00 10.780,00 29.220,00   40.000,00 8.112,00 31.888,00 -2.668,00 -24,75%
45.000,00 12.127,50 32.872,50   45.000,00 9.126,00 35.874,00 -3.001,50 -24,75%
50.000,00 13.475,00 36.525,00   50.000,00 10.140,00 39.860,00 -3.335,00 -24,75%
55.000,00 14.822,50 40.177,50   55.000,00 11.154,00 43.846,00 -3.668,50 -24,75%
60.000,00 16.170,00 43.830,00   60.000,00 12.168,00 47.832,00 -4.002,00 -24,75%
65.000,00 17.517,50 47.482,50   65.000,00 13.182,00 51.818,00 -4.335,50 -24,75%
70.000,00 18.865,00 51.135,00   70.000,00 14.196,00 55.804,00 -4.669,00 -24,75%
75.000,00 18.953,90 56.046,10   75.000,00 14.262,84 60.737,16 -4.691,06 -24,75%
80.000,00 18.953,90 61.046,10   80.000,00 14.262,84 65.737,16 -4.691,06 -24,75%
85.000,00 18.953,90 66.046,10   85.000,00 14.262,84 70.737,16 -4.691,06 -24,75%

 2019   2019 Νέο
Κέρδη προ εισφορών Ποσοστό επιβαρ. στο εισόδημα   Ποσοστό επιβαρ. στο εισόδημα
5.000,00 103,98%   103,98%
7.000,00 71,86%   71,86%
8.000,00 70,02%   63,70%
9.000,00 68,78%   57,83%
10.000,00 67,79%   55,59%
11.000,00 66,98%   54,85%
12.000,00 66,31%   54,23%
13.000,00 65,74%   53,71%
14.000,00 65,25%   53,26%
15.000,00 64,82%   52,87%
16.000,00 64,45%   52,67%
17.000,00 64,20%   52,49%
18.000,00 64,03%   52,33%
19.000,00 63,87%   52,19%
20.000,00 63,73%   52,06%
22.000,00 63,49%   51,84%
24.000,00 63,29%   51,66%
26.000,00 63,12%   51,85%
30.000,00 63,71%   52,86%
35.000,00 64,74%   53,80%
40.000,00 65,51%   55,07%
45.000,00 66,93%   56,61%
50.000,00 68,28%   57,84%
55.000,00 69,42%   59,64%
60.000,00 71,09%   61,16%
65.000,00 72,49%   62,45%
70.000,00 73,70%   63,56%
75.000,00 72,00%   62,77%
80.000,00 70,40%   62,01%
85.000,00 69,07%   61,44%Η πραγματική μεσοσταθμική μείωση των επιβαρύνσεων δεν ξεπερνάει το 13% (φόροι και εισφορές).

Στον τελευταίο πίνακα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι διαφορές στις επιβαρύνσεις φόρων και εισφορών από το 2014 έως το 2019, με βάση τους συντελεστές φόρων και εισφορών που ίσχυσαν στο κάθε έτος.

Για την κατάρτιση του πίνακα αυτού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος, στους συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης καθώς επίσης, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό από την 1.1.2017, αλλά επίσης και οι αλλαγές στη βάση του υπολογισμού των εισφορών για το 2018 και το 2019.


Διαφορά επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014  
 
Καθαρά κέρδη προ εισφορών 2015 2016 2017 2018 2019 2019 (νέο)
5.000,00 0,00 -39,03 -1.699,72 -1.699,72 -1.699,72 -1.699,72
7.000,00 0,00 -119,03 -1.779,72 -1.779,72 -1.779,72 -1.779,72
8.000,00 0,00 -159,03 -1.819,72 -1.819,72 -1.616,41 -1.819,72
9.000,00 0,00 -199,03 -1.859,72 -1.729,98 -1.446,20 -1.859,72
10.000,00 0,00 -239,03 -1.899,72 -1.591,30 -1.275,99 -1.796,25
11.000,00 0,00 -279,03 -1.939,72 -1.452,62 -1.105,78 -1.678,07
12.000,00 0,00 -319,03 -1.781,54 -1.313,95 -935,57 -1.559,88
13.000,00 0,00 -359,03 -1.611,33 -1.175,26 -765,36 -1.441,70
14.000,00 0,00 -399,03 -1.441,12 -1.036,59 -595,15 -1.323,51
15.000,00 0,00 -439,03 -1.270,91 -897,91 -424,94 -1.205,33
16.000,00 0,00 -479,03 -1.100,70 -751,86 -254,73 -1.070,54
17.000,00 -38,93 -627,32 -1.060,25 -725,98 -205,06 -1.064,56
18.000,00 -41,93 -655,32 -900,04 -580,34 -28,78 -938,84
19.000,00 -44,93 -683,32 -739,83 -434,70 147,50 -813,11
20.000,00 -47,93 -711,32 -579,62 -289,06 323,78 -687,39
22.000,00 -53,93 -767,32 -259,20 2,22 676,34 -435,95
24.000,00 -59,93 -823,32 61,22 293,49 1.028,90 -184,50
26.000,00 -131,85 -905,47 167,32 369,32 1.161,71 -81,55
30.000,00 -155,85 -665,47 972,70 1.214,09 2.014,50 693,84
35.000,00 0,00 -272,79 1.979,43 2.270,04 3.203,86 1.663,08
40.000,00 0,00 502,21 3.010,52 3.405,50 4.393,20 2.811,68
45.000,00 0,00 1.365,01 4.309,44 4.827,64 5.855,44 4.159,59
50.000,00 0,00 2.590,01 5.608,37 6.249,77 7.391,78 5.507,50
55.000,00 509,76 3.236,97 6.430,21 7.309,94 8.366,05 6.623,51
60.000,00 559,76 4.061,97 7.621,33 8.679,00 9.831,11 7.930,16
65.000,00 609,76 4.886,97 8.812,46 10.048,05 11.296,18 9.236,81
70.000,00 659,76 5.726,60 10.003,58 11.417,11 12.761,24 10.543,46
75.000,00 709,76 6.626,60 11.099,01 12.786,15 13.628,47 11.400,21
80.000,00 759,76 7.526,60 11.549,01 14.155,21 14.453,47 12.236,26
85.000,00 809,76 8.426,60 11.999,01 15.294,16 15.294,16 13.136,26Σε σχέση με το 2014 και μετά την αύξηση των φόρων, αλλά και των εισφορών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ωφελημένοι είναι οι ελ. επαγγελματίες με εισόδημα έως 26.000 ευρώ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο