Μη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ μεταξύ 15:00 - 16:00 λόγω συντήρησης
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Μη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) μεταξύ 15:00 – 16:00 λόγω συντήρησης.


https://www.taxheaven.gr