Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• Είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί με ενδικοφανή προσφυγή η αντικειμενική αξία ακινήτου για σκοπούς ΕΝΦΙΑ, εάν ο φορολογούμενος αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομολογία του (ΣτΕ 1357/2018), ο φορολογούμενος πρέπει να προβάλει, με συγκεκριμένο ισχυρισμό, ότι η εφαρμοσθείσα τιμή ζώνης είναι (ουσιωδώς) μεγαλύτερη από την πραγματική αγοραία τιμή του ακινήτου του, καθώς και να διατυπώσει συγκεκριμένο αίτημα ως προς το ύψος στο οποίο πρέπει να καθοριστεί η επίμαχη αγοραία αξία. Οι ισχυρισμοί πρέπει μάλιστα να συνοδεύονται από έγγραφα στοιχεία τεκμηρίωσης, δεδομένου ότι, σε τέτοια περίπτωση, αντικείμενο της διοικητικής (ενδικοφανούς) διαδικασίας και της αντίστοιχης διοικητικής δίκης είναι ο προσδιορισμός της αμφισβητούμενης αγοραίας αξίας του ακινήτου και, συνακόλουθα, του ΕΝΦΙΑ ο οποίος αναλογεί κατά τον νόμο στην αξία αυτή.

• Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στον ΦΠΑ δικαιούνται έκπτωση του ΦΠΑ των εισροών (δηλαδή δαπανών) που συνδέονται με την υπαγόμενη στον ΦΠΑ οικονομική δραστηριότητα. Το δικαίωμα αυτό συντρέχει ακόμη κι αν οι εισροές πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης, στον βαθμό βέβαια που ανάγονται στο χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η εκπρόθεσμα δηλωθείσα ημερομηνία έναρξης εργασιών, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας (ΠΟΛ.1155/2018).

• Μέχρι το τέλος του 2018 παρατάθηκε η επιβολή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (κατά 30%) στα εξής νησιά: Λέσβο, Κω, Χίο, Σάμο και Λέρο. Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2018 είχε καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής στη Λήμνο, την Ικαρία, σε όλα τα Δωδεκάνησα πλην Κω και Λέρου, καθώς και σε μία σειρά από μικρότερα νησιά του Αιγαίου. Έτσι, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ προβλέπεται μόνο στα νησιά με σημαντικές προσφυγικές ροές.

• Με χαρτόσημο 3,6% και όχι ΦΠΑ επιβαρύνεται η «εύλογη αμοιβή» που λαμβάνουν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας. Η «εύλογη αμοιβή» αναφέρεται στα δικαιώματα που εισπράττονται επί των πωλήσεων μαγνητοφώνων και παρόμοιων συσκευών εγγραφής ήχου ή/και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων, κενών υποθεμάτων δεδομένων και λοιπών τεχνικών μέσων αναπαραγωγής πνευματικών έργων, που πραγματοποιούνται από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των εν λόγω συσκευών και τεχνικών μέσων, υπέρ των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.(ΠΟΛ.1161/2018)

• Σε χαρτόσημο 3,6% υπάγεται και το «δικαίωμα παρακολούθησης» που λαμβάνουν οι δημιουργοί, όντας εκτός πεδίου ΦΠΑ. Το δικαίωμα παρακολούθησης αποτελεί για τον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου τέχνης το ανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο μεταξύ ζώντων δικαίωμα είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε μεταπώλησης του εν λόγω έργου, μετά την πρώτη μεταβίβασή του από τον δημιουργό ή για λογαριασμό του, εφόσον στη μεταπώληση συμμετέχουν, ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοι δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος έργων τέχνης.(ΠΟΛ.1161/2018)
Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό δεν χωρεί. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τον πωλητή και προβλέπεται από τον νόμο αναλόγως της τιμής πώλησης του έργου.

• Δεν θεωρούνται δικαιώματα (royalties) οι πληρωμές σε αλλοδαπή επιχείρηση, έναντι υπηρεσιών πιστοποίησης βιομηχανικού ή άλλου είδους εξοπλισμού, αναφορικά με την πλήρωση των προδιαγραφών (τεχνικών, περιβαλλοντικών, ασφάλειας κ.λπ.) που τίθενται από αρμόδιες αρχές άλλης χώρας, με βάση τις γενικές προβλέψεις της πρότυπης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι ελληνική εταιρεία, κατ’ αρχήν δεν πρέπει να προχωρεί σε παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων στις σχετικές πληρωμές (ΠΟΛ.1079/2018).

• Οι πληρωμές για αμοιβές που αφορούν τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής τους (Ελλάδα ή εξωτερικό), υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, είτε αυτός είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είτε όχι. (ΠΟΛ.1120/25.4.2014)

• Επίσης, οι παραπάνω πληρωμές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει τη φορολογική του κατοικία σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε. ή ΕΟΧ), όταν την αμοιβή τη λαμβάνει η μόνιμη εγκατάσταση (υποκατάστημα) που έχει στην Ελλάδα.

• Από τη στιγμή όμως που η επιβολή της συγκεκριμένης παρακράτησης περιορίζεται ουσιαστικά μόνο σε εισόδημα που καταβάλλεται σε μη κατοίκους, η συμβατότητα της ρύθμισης αυτής με την Πρότυπη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ, η οποία επιτάσσει η φορολογία που επιβάλλεται στη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί η επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος να μην είναι λιγότερο ευνοϊκή από τη φορολογία των επιχειρήσεων του κράτους αυτού με τις ίδιες δραστηριότητες, συζητείται.

Πηγή: Grant Thornton
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο