ΠΝΠ για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιάΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 με τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Μεταξύ άλλων στην ΠΝΠ αναφέρεται και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για  τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

------
Άρθρο Τρίτο
Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8: «7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.».
----

Δείτε την ΠΝΠ στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr