Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ

 

Με αφορμή ερωτήματα από φορείς εκτός Ε.Φ.Κ.Α. και διαμαρτυρίες ασφαλισμένων τους για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 άρθρου 36 του ν.4387/2016, με τη νέα εγκύκλιο Φ.80000/οικ.34136/2065/2018 γίνονται γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4277/1962, κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους του ενός φορείς ασθένειας. Μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. όλοι οι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί ασφάλισης ασθένειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του ν.4387/2016 εντάχθηκαν από 1/1/2017 σε έναν κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.

Στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εντάχθηκαν οι ακόλουθοι οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας: Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι ανωτέρω νοούνται ως φορείς ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 3 του ν,3232/2004, το οποίο συμπλήρωσε το άρθρο 14 του ν. δ/τος 4277/1962.

Συνεπώς, οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στους ανωτέρω φορείς, μετά τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς αυτούς για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρούμενοι από την καταβολή εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α. (ως μισθωτοί ή ως μη μισθωτοί) για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (δεδομένου ότι οι ανωτέρω φορείς δεν έχουν υπαχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές σε είδος) και για παροχές σε χρήμα από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Στην περίπτωση που οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) υπάγονται συγχρόνως στον ΕΦΚΑ και σε φορέα, κλάδο, τομέα ή λογαριασμό ασθένειας μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, έχουν δικαίωμα επιλογής του φορέα που επιθυμούν να ασφαλιστούν.

Ειδικότερα,

1. Αν είχαν επιλέξει, πριν τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., να υπάγονται στην ασφάλιση ενός από τους ανωτέρω φορείς, μετά τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς αυτούς εξαιρούμενοι της ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α.

2. Στην περίπτωση που υπαχθούν συγχρόνως μετά την 1/1/2017 σε φορέα εντός και σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α., εξαιρούνται της υπαγωγής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α. και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε αυτόν, κατόπιν αίτησής τους.

Τέλος, με την αριθ. Φ.10070/οικ. 23637/977/8.8.2016 εγκύκλιο έγινε ενημέρωση, ότι οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) οι οποίοι συγχρόνως υπάγονται λόγω απασχόλησης ή ως συνταξιούχοι σε φορέα εντός του Ε.Φ.Κ.Α. και σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. και είχαν επιλέξει ή θα επιλέξουν την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α., ως απασχολούμενοι συνταξιούχοι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα που είχαν επιλέξει, εξαιρούμενοι από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του Ε.Φ.Κ.Α. και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω το Υπ. Εργασίας παρακαλεί, να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.4277/1962 και της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 προκειμένου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι στους ανωτέρω φορείς να εξαιρούνται από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α., και της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στον Ε.Φ.Κ.Α. Στην περίπτωση που ήδη έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη στον Ε.Φ.Κ.Α. και βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στους ανωτέρω φορείς, οι εισφορές επιστρέφονται στους δικαιούχους ή συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4488/2017 και της αριθ. Δ.15/Δ΄/12061/293/2018 υπουργικής απόφασης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο