Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών - Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματοςΤροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»·

Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών. Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος.Με την υπόψη τροπολογία:

1. Καταβάλλονται εφεξής, μειωμένες σε ποσοστό 60% οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές για τα μέλη, τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή (σήμερα η καταβολή των ανωτέρω συντάξεων αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών).


Η ισχύς της εν λόγω διάταξης ξεκινά από 13.05.2016.

2. Διευρύνονται οι περιπτώσεις χορήγησης του εξωϊδρυματικού επιδόματος που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, με την καταβολή αυτού και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με τις παθήσεις της τετραπληγίας και παραπληγίας.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ....
Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

Δεδομένης της ιδιαίτερης θέσης που επιφυλάσσει ο νομοθέτης στις συνταγματικώς κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τα μέλη των οποίων επιλέγονται για συγκεκριμένη    θητεία,    και με κριτήρια επαγγελματικής και επιστημονικής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, κρίνεται απαραίτητη η παροχή κινήτρων σε πρόσωπα κοινής αποδοχής που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αναλαμβάνουν τις εν λόγω εξέχουσας σημασίας και συνταγματικής περιωπής θέσεις. Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι σε περίπτωση που τέτοιες θέσεις αναληφθούν από συνταξιούχους, επέρχεται περιστολή της σύνταξής τους κατά 60%, κατ' αντιστοιχία με τους αναλαμβάνοντες εργασία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των εν λόγω προσώπων.

Άρθρο...
Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος

Σύμφωνα με την πάγια διαμορφωθείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το εξωιδρυματικό επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 δικαιούνται εκτός από τα Άτομα με Αναπηρία που πάσχουν από τις αναφερόμενες στις εν λόγω διατάξεις παθήσεις, και όσοι πάσχουν από παθήσεις που επιφέρουν την ίδια με αυτές αναπηρία (ενδεικτικά: ΣτΕ 2820/2015 1435/2011, 4003, 1341/2009, 234/2007), ακόμα και αν η ασθένειά τους δεν εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων περί παραπληγίας (ν.1140/1981, ν,.2042/1992, ν.3518/2006). Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι υπηρεσίες δεν εφαρμόζουν την πάγια νομολογία του ΣτΕ με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός Ατόμων με Αναπηρία να στερούνται το συγκεκριμένο επίδομα, παρότι οι παθήσεις που φέρουν έχουν τα ίδια συμπτώματα με τους δικαιούχους, ή να αναγκάζονται να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να αναγνωριστεί το δικαίωμά τους αυτό. Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της αρχής της ισότητας, με όρους χρηστής διοίκησης, όπως αυτή έχει ερμηνευθεί από την προαναφερθείσα νομολογία, και επιπλέον δεν επιβαρύνεται εφεξής η Διοίκηση με περιττά δικαστικά έξοδα και το πρόσθετο διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η εμπλοκή της στους εν λόγω δικαστικούς αγώνες, οι οποίοι έχουν πάντοτε θετική έκβαση για τους διοικούμενους. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η ύπαρξη ρητής νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται με όρους ισότητας από την Πολιτεία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο....
Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα μέλη, τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους».

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 13.05.2016.

Άρθρο...
Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος

Το εξωϊδρυματικό επίδομα που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), χορηγείται όχι μόνον σε όσους πάσχουν από τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τετραπληγίας και παραπληγίας, αλλά και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυτές οι παθήσεις, μορφή αναπηρίας.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο