Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΠΟΛ-ΕΛΕΠΑ: Απάντηση επί εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Αγ. Παρασκευής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.)
ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΕΠΑ)


Κάνιγγος 27, τηλ. 38 10 081- 38 02 923 - 38 35 093 , ΦΑΞ 33 06 776 - ΑΘΗΝΑ
E-mail: [email protected] , [email protected]  Web Site: www.pol.org.gr, www.elepa.gr

Αρ. Πρωτ.: 277
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018

Προς:
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Υπόψη κας. Κριτικού Α.
mail: [email protected]
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Υπουργό Εργασίας κα  Αχτσιόγλου Ε.
Τηλ. 210 3368252, φαξ: 2103244377, e-mail:[email protected]

Θέμα: «Απάντηση επί της άποψης της Υπηρεσίας για την εργατική διαφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 98/27-03-2018»

Θεωρούμε επιβεβλημένη την απάντησή μας στην εκφρασμένη εγγράφως άποψη της υπηρεσίας σας επί του συγκεκριμένου θέματος, καθώς αυτή αναφέρεται σε συγκεκριμένο νόμο που ορίζει με σαφή περιγραφή συγκεκριμένα ζητήματα. Η άποψή σας όμως κάθε άλλο παρά συμβαδίζει με τον νόμο 1264/1982, αλλά αντιθέτως θέτει εμπόδια στην εφαρμογή του μέσα στους χώρους εργασίας. Για τους λόγους που θα αναλύσουμε στο παρόν, εκφράζουμε την απορία και την ανησυχία μας για την συγκεκριμένη τοποθέτησή σας με την οποία ερμηνεύετε αυθαίρετα τον νόμο 1264/1982.

Συγκεκριμένα:

1. Στο Άρθρο 16 παρ. 2 αναφέρεται ότι «Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συμφωνούν ο κάθε εργοδότης και η διοίκηση του σωματείου». Η υπηρεσία σας εκφράζει την αυθαίρετη άποψή της ότι πρέπει ο συνδικαλιστικός φορέας να έχει μέλη σε κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση για να αναρτά ανακοινώσεις στους πίνακες.

2. Στο Άρθρο 16 παρ. 4 αναφέρεται ότι «Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά από αίτησή τους τουλάχιστο μια φορά το μήνα και να μεριμνά για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζομένους ή την οργάνωσή τους». Και εδώ η Υπηρεσία σας  διανθίζει το άρθρο με την αυθαίρετη κρίση ότι πρέπει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν επαρκή αριθμό μελών στην επιχείρηση.

3.  Στο Άρθρο 16 παρ. 4 αναφέρεται ότι «Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6». Και επιπλέον στο άρθρο 6 παρ. 1 αναφέρεται « ….. Ο χρόνος αυτός είναι εκείνος που στη διάρκειά του ο εργαζόμενος δεν οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη».  
 
Στα συγκεκριμένα σημεία η υπηρεσίας σας εμμένει αυθαίρετα και υπέρ του δέοντος στον αριθμό των μελών ή όχι που θα πρέπει να έχει ένα σωματείο σε μία επιχείρηση προκειμένου να ασκεί την δραστηριότητα του έτσι όπως αναφέρεται στον 1264/1982. Όμως ο συγκεκριμένος νόμος πουθενά δεν αναφέρει πόσα μέλη πρέπει να έχει ένα σωματείο, πόσο μάλλον ένα κλαδικό, προκειμένου  να ασκεί την νόμιμη δράση του.  

Επίσης ο νόμος αναφέρει ότι η διανομή των εντύπων θα πρέπει να γίνεται εντός του χώρου εργασίας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο σημείο. Επομένως, η υπόδειξη από πλευρά σας για την μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης, άλλα και του παραδείγματος που χρησιμοποιείτε, μόνο ατυχές μπορεί να χαρακτηριστεί αφού τα σωματεία κατά την διάρκεια περιοδειών δεν έχουν σκοπό να προκαλέσουν προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων, πόσο μάλλον να υποκλέψουν απόρρητα επιχειρησιακά έγραφα.

Όσο αφορά στην έκκληση σας σχετικά με το περιεχόμενο των ανακοινώσεων (τι θα γράφεται και σε ποιο ύφος), θυμίζουμε ότι πουθενά δεν αναφέρεται από τον νόμο 1264/1982 και αποτελεί αυθαίρετη από πλευρά σας ερμηνεία. Η έκκληση σας αυτή μόνο επικίνδυνη μπορεί από την πλευρά μας να χαρακτηριστεί αφού:

1) Η ανάδειξη από πλευράς του σωματείου ενός θέματος που μπορεί να αφορά τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε ένα εργασιακό χώρο, μπορεί να θεωρηθεί συκοφαντία από τον αντίστοιχο εργοδότη.

2) Τα σωματεία από την φύση τους δεν περιορίζονται μόνο σε «αμιγώς» εργασιακά θέματα, αλλά οργανώνουν την πάλη των εργαζόμενων για μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως φορολογικό, υγεία, παιδεία κ.λ.π. που αφορούν συνολικά την ζωή τους που με την σειρά τους θα πρέπει να αναδεικνύονται στους εργαζόμενος μίας επιχείρησης.

Ζητήματα που όμως, σύμφωνα με την δική σας υποκειμενική και αυθαίρετη ερμηνεία μπορεί να χαρακτηριστούν ως έκνομα.

4. Στο Άρθρο 17 αναφέρεται (αντιγράφεται πλήρες) «1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπρόσωπους των δευτεροβαθμίων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων. 2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει: α. Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. β. Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβαθμίων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 μέρες το μήνα και έως 15 για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. γ. Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρεις μέρες αν είναι λιγότερα. δ. Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν. 3. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε 30 μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων και στο 1/3 του αναφερομένου στα εδαφ. β' και γ' χρόνου προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης. 4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση εκτός από το δικαίωμα λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο. Οι ασφαλιστικές εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους. 5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς η Επιτροπή του άρθρου 15 αυτού του Νόμου».

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σαν Υπηρεσία πού ακριβώς αναφέρεται ότι το δικαίωμα των συνδικαλιστικών αδειών των νόμιμα εκλεγμένων συνδικαλιστών κατοχυρώνεται και ασκείται μόνο όταν ο δικαιούχος συνδικαλιστής προειδοποιεί τον εργοδότη του, όπως αναφέρετε με την αυθαίρετη ερμηνεία που δίνετε.

Το συγκεκριμένο άρθρο αναλύει πλήρως το δικαίωμα στην άδεια για συνδικαλιστικούς λόγους και συμπληρώνεται επακριβώς με το άρθρο 6 του Ν. 2224/1994. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται ότι οι νομίμως εκλεγμένοι συνδικαλιστές πρέπει να προειδοποιούν τον  εργοδότη τους προκειμένου να ασκήσουν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.

Η απάντηση που εγγράφως μας αποστάλθηκε αποτελεί υπέρβαση του εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου υπέρ των εργοδοτών.

Σας καλούμε να αναιρέσετε την παραπάνω άποψη και να συμβαδίσετε με τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982.

Απαιτούμε το συγκεκριμένο έγγραφο να αποτελέσει μέρος του Δελτίου με αριθμό 98.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Οι Πρόεδροι                                                                                      

Ελισάβετ Ζαμπέτα   
Κώστας Δράκος            

Οι Γεν. Γραμματείς
Μιχάλης Χασιώτης 
Αλεξάνδρα Καπαρού
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο