Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Η Επιτροπή προτείνει 1,26 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος ΑλληλεγγύηςΒρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2018

Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020, ύψους 1,26 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθούν οι δυνατότητες που προσφέρει.

Το νέο πρόγραμμα θα δώσει σε τουλάχιστον 350.000 νεαρούς Ευρωπαίους τη δυνατότητα να στηρίξουν, το διάστημα 2021-2027, κοινότητες που έχουν ανάγκη, μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα σηματοδοτεί την εδραίωση του Σώματος για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο.

Ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων, Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε: «Η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των νέων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Γι΄ αυτόν το λόγο αυξήσαμε σημαντικά τα χρηματοδοτικά μέσα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.»

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε τα εξής: «Με αυτή την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενισχύσει την αλληλεγγύη και να ισχυροποιήσει τη θέση των νέων. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να εξελιχθεί σε μια μεγάλη κοινότητα ατόμων και οργανώσεων έτοιμη να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη σε κάθε σημείο της ηπείρου μας και πέρα από αυτή, βοηθώντας στην οικοδόμηση ανθεκτικών και συνεκτικών κοινωνιών. Οι νέοι, από την πλευρά τους, θα κερδίσουν δεξιότητες, θα δημιουργήσουν νέες φιλίες και θα νοιώσουν έντονα τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος.»

Η Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, σχολίασε: «Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία,, η πρόταση αυτή παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη προσέγγιση και τελικά μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής στους συμμετέχοντες, που επιθυμούν να καλύψουν είτε θέση εθελοντισμού είτε θέση εργασίας.».

Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στα επιτεύγματα του Σώματος κατά τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του και δημιουργεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τους νέους που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Δραστηριότητες εθελοντισμού προς στήριξη των δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός της ΕΕ: η ενσωμάτωση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αυτού του καθιερωμένου μηχανισμού της ΕΕ για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, που μέχρι στιγμής λειτουργούσε υπό την ονομασία EU Aid Volunteers (εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ), θα δημιουργήσει ευκαιρίες εθελοντισμού και εκτός της ΕΕ και θα συμπληρώσει τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα το Σώμα Αλληλεγγύης για συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες εθελοντισμού, σε κατάρτιση ή σε εργασία σε έναν τομέα αλληλεγγύης, στην Ευρώπη ή εκτός αυτής.
  • Στοχευμένα μέτρα: σε αυτά συγκαταλέγονται η πρόσθετη χρηματοδότηση ή πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες μικρότερης διάρκειας ή εντός της χώρας του ενδιαφερομένου ώστε, για παράδειγμα, να διευκολυνθεί η συμμετοχή μειονεκτούντων νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Επόμενα βήματα

Για να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό οι πόροι της ΕΕ να παράγουν αποτελέσματα στην πράξη, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία επί του συνολικού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομεακών προτάσεων.

Οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την υλοποίηση του πρώτου έτους του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Ιστορικό

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανήγγειλε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα προσφέρει στους νέους ηλικίας 18 - 30 ετών την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε όλη την ΕΕ και εκτός αυτής. Αφότου ξεκίνησε η λειτουργία του, στις 7 Δεκεμβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει δεχτεί ως μέλη πάνω από 64.000 νέους, και από αυτούς σχεδόν 5.000 έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους.

Κατά το πρώτο στάδιο, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, κινητοποιήθηκαν οκτώ διαφορετικά προγράμματα με στόχο την προσφορά εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για να εξοπλιστεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με δικό του χρηματοδοτικό μηχανισμό και νομικό πλαίσιο. Η πρόταση αυτή συζητείται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν περαιτέρω η συνοχή και ο αντίκτυπος του Σώματος. Ο προϋπολογισμός ύψους 376,5 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης την περίοδο 2018-2020 θα δώσει τη δυνατότητα σε 100.000 νεαρούς Ευρωπαίους να στηρίζουν κοινότητες και να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους μέχρι το τέλος του 2020.

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δεσμεύεται να τηρεί αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας μπορεί να προτείνει έργα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα αναλάβουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ στα κράτη μέλη και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020: ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020

Ενημερωτικό δελτίο: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον: το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης επί το έργον

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την κατάργηση του [κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (EΕ) αριθ. 375/2014 (COM (2018) 440/2)

Διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Ιστότοπος σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο