Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΠΟΦΕΕ: Ενδεικτικός χειρισμός της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑΑθήνα, 4 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενδεικτικός χειρισμός της εκκαθάρισης των Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ


Λόγω των πολλών ερωτημάτων που έχουν προκύψει, παραθέτουμε έναν ενδεικτικό τρόπο αντιμετώπισης της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ έτους 2017 για να προχωρήσουν οι Συνάδελφοι σε ομαλή υποβολή των Ε3. Αρκετοί έγκριτοι Συνάδελφοι έχουν ήδη πάρει θέση στο θέμα τόσο μέσω σεμιναρίων όσο και εγγράφως.

Περιπτωσιολογία:

• Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ 2017 πχ. εντός του 2017 εμπρόθεσμα, έστω 10.000€ και εκκαθάριση αυτών στο ποσό των 7.000€ (επιστροφή ή συμψηφισμός 3.000€). Γίνεται αφαιρετική εγγραφή των 3.000€ στο 2017 και εκπίπτονται φορολογικά οριστικά για το 2017 οι 7.000€. Δεν υπάρχει «διαφορά βάσεων» και δεν συμπληρώνεται πίνακας Ε.

 
 
•Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ 2017 πχ. εντός του 2018 εκπρόθεσμα έστω 10.000€ καταχώριση στο έτος 2017 και εκκαθάριση αυτών στο ποσό των 7.000€ (επιστροφή ή συμψηφισμός 3.000€). Γίνεται αφαιρετική εγγραφή των 3.000€ στο έτος 2017 αλλά εκπίπτονται φορολογικά οι 7.000€ το έτος 2018 μέσω πίνακα Ε διότι έχουμε «διαφορά βάσεων» και συμπληρώνεται ο πίνακας Ε.


 
•Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 π.χ. 10.000€ από τις οποίες οι 5.000€ πληρώθηκαν εμπρόθεσμα στο έτος 2017, και οι 5.000€ εκπρόθεσμα στο έτος 2018, άρα καταχώριση των ποσών εντός του έτους 2017 και εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών στο ποσό των 7.000€ (επιστροφή ή συμψηφισμός). Γίνεται αφαιρετική εγγραφή των 3.000€ στο έτος 2017 για λόγους συμφωνίας με την εκκαθάριση. Οπότε εκπίπτονται φορολογικά για το 2017 οι 5.000€, ενώ μεταφέρονται σαν προσωρινή διαφορά για το 2018 το υπόλοιπο των 2.000€ (εκπρόθεσμη καταβολή 5.000€ μείον 3.000€) μέσω πίνακα Ε λόγω «διαφοράς βάσεων».


 
•Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 π.χ. 10.000€ από τις οποίες οι 1.000€ πληρώθηκαν εμπρόθεσμα στο έτος 2017, οι 4.000€ εκπρόθεσμα μέσα στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του έτους 2018 (πριν την εκκαθάριση), και υπήρχε οφειλή 5,000€. Η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μείωσε το ποσό των καταβλητέων εισφορών στις 7.000€. Οπότε το υπόλοιπο των 2.000€ που οφείλονται το κατανείμει σε 5 δόσεις. Οι οποίες αν καταβληθούν εμπρόθεσμα εκπίπτουν στο έτος 2017. Έτσι έχουμε το παράλογο να μην εκπίπτουν οι πληρωμές που έγιναν στο πρώτο τρίμηνο του 2018 ενώ οι πληρωμές τις εκκαθάρισης που θα γίνουν τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο να εκπίπτουν κανονικά.


 
Πρόταση για τα παραπάνω

Εδώ η άποψη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι ότι θα έπρεπε για λόγους χρηστής διοίκησης να εκπίπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ στο έτος που πληρώθηκαν, δηλ. το 2017 οι 10.000€ (θέλει νομοθετική ρύθμιση ή απόφαση) και η διαφορά να συμψηφιζόταν με ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018 (ακόμα και αν ήταν αρνητικό ποσό) για τον λόγο ότι μπορεί αυτά τα χρήματα, (3.000€ στο παράδειγμα) να επιστραφούν αλλά μπορεί και να καθυστερήσουν ή να συμψηφιστούν οπότε στην ουσία τιμωρείται αυτός που πλήρωσε στην ώρα του. Εξάλλου η όλη διαδικασία υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λειτούργησε προϋπολογιστικά για πρώτη φορά και με έσοδα του 2015, η δε εκκαθάριση τους καθυστέρησε υπερβολικά.

•Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ έστω το έτος 2017 10.000€ και εκκαθάριση 12.000€ τα 2.000€ πληρωτέα σε 5 δόσεις.

Εκπίπτεται φορολογικά το ποσό των 10.000€, εφόσον έχει πληρωθεί ολόκληρο εμπρόθεσμα, εντός του 2017 αλλιώς το εκπρόθεσμο ποσό μεταφέρεται για έκπτωση το 2018 με συμπλήρωση αντίστοιχα πίνακα Ε.

Το επιπλέον ποσό των 2.000€ της εκκαθάρισης θα γίνει εγγραφή στο έτος 2017 με την αίρεση της εμπρόθεσμης καταβολής όλων των δόσεων. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα έστω και μία δόση πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση μετά το τέλος πληρωμής των δόσεων το Σεπτέμβριο με αναμόρφωση μέσω πίνακα Ε’ και με απαράδεκτο πρόστιμο 250€ η 500€ ανάλογα το είδος των βιβλίων. Αυτά με όσα ισχύουν σήμερα.

α) Αν καταβληθούν εμπρόθεσμα όλες οι δόσειςΠροσοχή χρειάζεται σε τυχόν πληρωμή του συνόλου των δόσεων, ή κάποιων από αυτών, όλων μαζί, ώστε να χαρακτηρισθεί εμπρόθεσμη η πληρωμή τους πριν την υποβολή των δηλώσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της εκκαθάρισης του ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι δόση εκκαθάρισης ή τρέχουσα οπότε μπορεί να δημιουργηθούν θέματα εκπρόθεσμης πληρωμής λόγω ενιαίας ταυτότητας πληρωμής που τηρεί ο ΕΦΚΑ.

β) Αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις


 
Πρόταση για τα παραπάνω

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει σαν λύση στην περίπτωση αυτή να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμη καταβολή ολόκληρο το ποσό της εκκαθάρισης, ανεξαρτήτως τι θα γίνει με την πληρωμή των δόσεων, για τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε.

Με το νέο Ε3 και όλα τα παραπάνω το καλύτερο είναι – επιτέλους – να καταργηθεί το πρόστιμο όλων των ειδών των τροποποιητικών δηλώσεων όταν υπάρχει εμπρόθεσμη αρχική δήλωση (εισοδήματος, πληροφοριακών, φόρου διαμονής και ότι άλλο καινούργιο έρχεται) που χρόνια ζητάει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αλλά και όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς.

Επίσης θετικό θα ήταν για όλους τους εμπλεκόμενους ο περιορισμός, όσο γίνεται περισσότερο της υποβολής αμέτρητων τροποποιητικών δηλώσεων, άλλωστε η αρχή έγινε πρόσφατα με την απόφαση μιας κατηγορίας αναδρομικών συνταξιούχων και την οποία χαιρέτησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Πέραν των παραπάνω προτάσεων με το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο θεωρούμε ότι η προτεινόμενη λύση είναι η ενδεδειγμένη και σε κάθε περίπτωση η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει ότι καλό και πρέπον θα ήταν για όλα τα παραπάνω να πάρει θέση η Α.Α.Δ.Ε., διότι ήδη υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις. Σημαντικό είναι και το θέμα των κατηγοριών που δεν έχουν εκκαθαριστεί ήδη (μισθωτοί κλπ.) όπου και εκεί θα δημιουργηθεί θέμα υποβολής τροποποιητικών για ακόμα μια φορά.

Ο παραπάνω χειρισμός είναι ενδεικτικός και ΟΧΙ δεσμευτικός, αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Φ.Κ.Α. για το 2017 και οι Συνάδελφοι πρέπει να παρακολουθούν για έκδοση εγκυκλίου με τυχόν θέση που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. επί του πολύ σημαντικού αυτού προβλήματος. Οι προσπάθειές μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν συζητάμε το σωστό ή το λάθος αλλά να εκδοθεί ξεκάθαρη εγκύκλιος από την Α.Α.Δ.Ε.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο