Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Εξοικονόμηση κατά 19,5% των δαπανών από την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

New Page 1

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξοικονόμηση κατά 19,5% των δαπανών από την πλήρη λειτουργία  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Το 2017 αποτέλεσε ορόσημο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα καθώς συνέπεσε με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60 000 ευρώ.

Η ανωτέρω ολοκλήρωση καθώς και η έναρξη λειτουργίας του συστήματος - προϊόν  συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών - αποτέλεσαν την κορύφωση μιας τριετούς προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας στο χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα καθώς ήρθε να προστεθεί στο υφιστάμενο ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσιών και Προμηθειών. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΗΔΗΣ εδραιώνεται πλέον ως ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος - σημείο αναφοράς - για τις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, το ΕΣΗΔΗΣ είναι ένα εξ ορισμού δυναμικό σύστημα το οποίο εξελίσσεται διαρκώς (διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, προσαρμογές, επεκτάσεις) τόσο συναρτήσει των αναγκών όσο και των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο δεδομένων και ευρύτητα χρήσης (ΟΠΣ) της χώρας και σημαντικό πυλώνα του ψηφιακού χάρτη της χώρας.  

Τα βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ:

• Εκσυγχρονισμός του χώρου των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος της διαφάνειας της εξοικονόμησης πόρων και κυρίως της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Αυτοματοποίηση, επιτάχυνση, απλούστευση, τυποποίηση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μείωση   κόστους συμμετοχής  στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις.

Υποστήριξη, εφαρμογή και δυνατότητα χρήσης νέων μοντέλων και πρακτικών

– Συμφωνίες - Πλαίσιο

– Ηλεκτρονικές δημοπρασίες Δημοσίων Συμβάσεων        

– Ανταγωνιστικός διάλογος

– Δυναμικά Συστήματα Αγορών

– Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων

Πλήρης διαφάνεια και δημοσιότητα των διαδικασιών, βελτίωση της επικοινωνίας, ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων.

– Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

–  Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο σε όλους

– Κάθε πολίτης είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει ποιος αγόρασε, τι, από ποιόν και σε ποιες τιμές.

– Δικαιώματα άμεσης πρόσβασης των ελεγκτικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και του Συνηγόρου του Πολίτη.

– Παροχή αξιόπιστων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων σε κάθε αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Η μέχρι σήμερα (Απρίλιος 2018) χρήση του συστήματος σε αριθμούς:

ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

17.218 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 8,9 δισ. ευρώ)

51.360 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές

15.548 εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς (Μηνιαίος μέσος αριθμός συμμετοχής οικονομικών φορέων (υποβολή προσφοράς): 903 οικον. φορείς (+10,3% σε σχέση με 2016)

1.283 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ

8.000 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι

• 7.000 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων

Εξοικονόμηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό: 19,5% έναντι 9,5% για το 2016 και 8,4% για το 2015 (τα ανωτέρω ποσοστά εκτιμώνται σε μείωση δαπάνης κατά περίπου 190, 46 και 25 εκατ. Ευρώ αντιστοίχως)

Διαγωνισμοί στο ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2014-2017 (πλήθος και εκτιμώμενη αξία)

ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα

1.350 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 1,9 δισ. ευρώ)

10.828 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές

3.143 χρήστες φορέων του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ

423 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ

2.889 χρήστες οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων)

700 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι

550 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων        

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (2017)

Είδος

Προϋπολογισμός

(Ευρώ)

Αξία κατακύρωσης

(Ευρώ)

Ποσοστό

εξοικονόμησης

Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις

1.076.760

299.100

72%

Υλικά  αγγειοπλαστικής

3.458.000

997.633

71%

Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις

20.893.680

6.229.412

70%

Διάφορα φάρμακα

783.310,97

245.429,05

69%

Διάφορα φάρμακα

6.781.649,12

2.618.028,46

61%

Φανέλες

366.000

208.000

43%

 

Από το Γραφείο Τύπου


Ετικέτες για αναζήτηση δημόσιο ΕΣΗΔΗΣ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο