Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: Φθηνές μεταφορές ποσών ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση και πιο συμφέρουσες μετατροπές συναλλάγματος

Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: φθηνές μεταφορές ποσών ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση και πιο συμφέρουσες μετατροπές συναλλάγματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να καταστούν φθηνότερες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.

Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη της ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό. Όλες οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ που πραγματοποιούνται σε ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ θα χρεώνονται τώρα το ίδιο –με μικρά ή μηδενικά τέλη– με τις εγχώριες πληρωμές στο τοπικό επίσημο νόμισμα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες σε νόμισμα διαφορετικό από το δικό τους.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Με τη σημερινή πρόταση παρέχουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατοίκους της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να κάνουν διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων σε ευρώ, με το ίδιο κόστος που θα είχε μια συναλλαγή στη χώρα τους.» Η σημερινή πρόταση θα επιβάλει επίσης την υποχρέωση πλήρους διαφάνειας κατά τη μετατροπή των νομισμάτων όταν οι καταναλωτές πληρώνουν με κάρτα σε χώρα η οποία δεν έχει το ίδιο νόμισμα με το δικό τους.»

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ αποκομίζουν ήδη τα οφέλη από τις πολύ χαμηλές χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ, χάρη στον κανονισμό για τις διασυνοριακές πληρωμές του 2001. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ. Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ όταν ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό, θέτοντας τέλος στο υψηλό κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών σε ευρώ εντός της ΕΕ.

Ειδικότερα, η σημερινή πρόταση προβλέπει ότι τα τέλη που χρεώνονται για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα είναι τα ίδια με αυτά που χρεώνονται για ισοδύναμες εγχώριες πληρωμές στο τοπικό νόμισμα. Με τον τρόπο αυτό, τα τέλη θα μειωθούν σε λίγα ευρώ ή ακόμα και σε λεπτά του ευρώ. Για παράδειγμα, μια διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης σε ευρώ (EUR) από τη Βουλγαρία θα κοστίζει το ίδιο με μια μεταφορά πίστωσης σε βουλγαρικά λέβα (BGN). Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, δεδομένου ότι τα τέλη για μια απλή μεταφορά πίστωσης μπορεί να είναι υπέρογκα σε ορισμένα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ (μέχρι 24 ευρώ για μεταφορά 10 ευρώ!). Τα σημερινά υψηλά τέλη αποτελούν εμπόδιο για την ενιαία αγορά, καθώς υψώνουν φραγμούς στις διασυνοριακές δραστηριότητες των νοικοκυριών (αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλη ζώνη νομίσματος) και στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Οι φραγμοί αυτοί δημιουργούν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ, αφενός, των κατοίκων της ζώνης του ευρώ που κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων του ενιαίου νομίσματος και, αφετέρου, των ατόμων που κατοικούν εκτός της ζώνης του ευρώ, τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν φτηνές συναλλαγές μόνο στη χώρα τους.

Η σημερινή πρόταση θα επιφέρει επίσης διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που αφορούν διαφορετικά νομίσματα της Ένωσης. Σήμερα, οι καταναλωτές συνήθως δεν ενημερώνονται και δεν γνωρίζουν το κόστος μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει τη μετατροπή νομισμάτων. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση θα επιβάλει την υποχρέωση να ενημερώνονται πλήρως οι καταναλωτές για το κόστος μιας μετατροπής νομίσματος προτού πραγματοποιήσουν μια τέτοια πληρωμή (π.χ. με την κάρτα τους στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ είτε για πληρωμή με κάρτα σε σημείο πώλησης ή στο διαδίκτυο). Θα είναι έτσι σε θέση να συγκρίνουν το κόστος των διαφορετικών επιλογών μετατροπής ώστε να κάνουν την πλέον συμφέρουσα επιλογή. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τις πρακτικές δυναμικής μετατροπής νομισμάτων –όταν δηλαδή πληρώνουν στο εξωτερικό στο νόμισμα της χώρας τους– και ζητούν την απαγόρευσή τους, αφού διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές ζημιώνονται στις περισσότερες υποθέσεις που εξετάστηκαν. Λόγω της έλλειψης των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με την πλέον συμφέρουσα επιλογή, οι καταναλωτές κατευθύνονται συχνά με αθέμιτο τρόπο προς την επιλογή του πιο δαπανηρού τρόπου μετατροπής νομισμάτων. Θα ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να συντάξει το αναγκαίο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο για την εφαρμογή αυτής της ενισχυμένης διαφάνειας.

Αυτή η νομοθετική πρόταση θα υποβληθεί τώρα για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Ιστορικό

Μια βασική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ είναι η οικοδόμηση μιας βαθύτερης και πιο δίκαιης ενιαίας αγοράς, η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους, τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα σε μια οικονομία με ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ύψους 15 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η ενιαία αγορά έχει επίσης ως στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε καλύτερα προϊόντα και σε χαμηλότερες τιμές, χάρη στην αύξηση του ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει πολλά μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαίων καταναλωτών και για την προστασία τους στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: η οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών παρέχει σε όλους τους κατοίκους της ΕΕ πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό· η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια των πληρωμών· και ο κανονισμός για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) που πρότεινε η Επιτροπή θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες επιλογής σε όσους αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους. Τον Μάρτιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης το οποίο καθορίζει μια στρατηγική για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τώρα τις δύο πρώτες δράσεις αυτού του σχεδίου δράσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της διαφάνειας και των χρεώσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές: οι διασυνοριακές πληρωμές είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο φέρνοντας πιο κοντά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι περιορισμοί και οι υπέρογκες χρεώσεις που επιβαρύνουν τις διασυνοριακές πληρωμές αποτελούν εμπόδιο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Για να προετοιμάσει αυτές τις τροποποιήσεις στον κανονισμό 924/2009, η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2017 με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη του στόχου της μείωσης του κόστους των διασυνοριακών πληρωμών στην ΕΕ. Στις απαντήσεις τους στη δημόσια διαβούλευση, όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές ή επιχειρήσεις) ανέφεραν τα υψηλά τέλη που καταβάλλουν για τις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας στα τέλη που τους χρεώνονται. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υπογράμμισαν τη διαφορά μεταξύ, αφενός, των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε ευρώ με αυτοματοποιημένη επεξεργασία (των οποίων δηλαδή η διεκπεραίωση γίνεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) και, αφετέρου, της πολύ λιγότερο αποτελεσματικής, και επομένως πιο δαπανηρής, διεκπεραίωσης των πληρωμών σε άλλα νομίσματα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο