Ειδήσεις Επισημάνσεις

(Upd) - Υποβολή δηλώσεων, καταβολή φόρων και εισφορών με προθεσμίες που εκπνέουν την 30η Μαρτίου 2018Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Ι. Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, κ.λπ. και Α.Π.Δ.


Φέτος, η 31η Μαρτίου 2018 συμπίπτει με ημέρα αργίας, συνεπώς οι υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη συγκεκριμένη ημέρα μετατίθενται για την επόμενη εργάσιμη, ήτοι την 2α Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα δεν μετατίθεται, συνεπώς οι σχετικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018.
  

Παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικές υποχρεώσεις:

Υποβολή έως την 30η Μαρτίου 2018
Υποβολή έως τις 2 Απριλίου2018
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων (εκτός μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων)
Βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα (σε φ.π. από ν.π. ή ν.ο. με διπλογραφικά βιβλία), τόκους, δικαιώματα φορ. έτους 2017* Τέλη συνδρομητών
  Δήλωση φόρου διαμονής
  Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ) έτους 2017
  Πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης
  Δηλώσεις πλοίων
  Δήλωση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)


*Σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων υπενθυμίζουμε ότι, για όσα αρχεία υποβληθούν μετά τις 30.3.2018 και 29.6.2018 αντίστοιχα, αλλά μέχρι και τις 31.12.2018, δεν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) [Δείτε εδώ την σχετική επισήμανση του κόμβου].

- Για την υποβολή των δηλώσεων δείτε το άρθρο με όλες τις προθεσμίες μηνός Μαρτίου εδώΙΙ. Καταβολή φόρων και εισφορών

Σχετικά με την καταβολή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω δηλώσεων (καθώς και άλλων υποχρεώσεων π.χ. πληρωμές δόσεων ρύθμισης κλπ) ισχύουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:


Πίνακας με ενδεικτικές υποχρεώσεις καταβολής φόρου και εισφορών

Καταβολή έως την 30η Μαρτίου 2018
Καταβολή έως τις 2 Απριλίου 2018
Καταβολή έως 3 Απριλίου 2018 (προσοχή: Δείτε την ΠΟΛ. 1061/2018)
Φ.Π.Α. (προσοχή: Έως 3.4.2018 - Δείτε την  ΠΟΛ. 1061/2018
Παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ., μερισμάτων, κ.λπ.)
Ασφαλιστικών εισφορών * Τέλος συνδρομητών
  Φόρος διαμονής
  Φόρος πλοίων
  Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

*Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα όπως επίσης και ο Φ.Π.Α. (Δείτε την ΠΟΛ. 1061/2018)

ΙΙΙ. Τι ισχύει για την τραπεζική αργία και πως επηρεάζει όλες τις παραπάνω πληρωμές

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τραπεζών ισχύουν τα εξής:

Ανακοίνωση Τράπεζας Πειραιώς

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εορτής του Πάσχα των καθολικών, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 02 Απριλίου, θα εκτελεστούν την Τρίτη 03 Απριλίου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη.Οι μεταφορές εντός Πειραιώς και οι μισθοδοσίες θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 03 Απριλίου. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30 Μαρτίου και τη Δευτέρα 02 Απριλίου.

 

Ανακοίνωση Τράπεζας Alphabank

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή, 30 Μαρτίου και η Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 έχουν ορισθεί ως ειδικές τραπεζικές αργίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Για το λόγο αυτό:
μεταφορές σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών του εσωτερικού και του εξωτερικού που θα καταχωρούνται στο διάστημα από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου  έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, προς εκτέλεση εντός του ως άνω διαστήματος, θα εκτελεσθούν τη Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018,πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, θα έχουν ημερομηνία εκτελέσεως τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.Κανονικά θα εκτελούνται άμεσες και μεταχρονολογημένες μεταφορές μεταξύ λογαριασμών Alpha Bank, καθώς και πληρωμές καρτών εκδόσεως Alpha Bank.

 

Aνακοίνωση Τράπεζας Eurobank

ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή 30.03.2018 και η Δευτέρα 02.04.2018 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005), ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών (σύστημα TARGET2).

Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εργάσιμες για το Προσωπικό της Τράπεζας, ωστόσο δε θα διενεργούνται συναλλαγές με ημερομηνία αξίας από 30.03.2018 έως και 02.04.2018.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30.03.2018 και την Δευτέρα 02.04.2018.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την 30η Μαρτίου 2018, αλλά και την 2α Απριλίου 2018, θα εμφανισθούν στα συστήματα των τραπεζών τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. με ανακοίνωσή του επισήμανε τα εξής (δείτε και εδώ):

«Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α ανακοινώνει ότι, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι εισφορές και δόσεις ρύθμισης με καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής 30/3/2018 και 2/4/2018 θα αποσταλούν στον Ε.Φ.Κ.Α. την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018. Όλες οι ανωτέρω πληρωμές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Αντίστοιχα, οι εντολές άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018».


Το υπ.Οικονομικών από την πλευρά του, αρχικά με ανακοίνωσή του την Πέμπτη 29 του μηνός επισήμανε τα εξής:

«Υπογράφτηκε η απόφαση από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (Παρασκευή 30/03 και Μ. Δευτέρα 02/04, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005) παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Μ. Τρίτη 03/04).
Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.»

Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ. 1061/2018.


IV. Συμπεράσματα

i. Για τις ασφαλιστικές εισφορές δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα όσα ίσχυαν τους προηγούμενους μήνες και εφόσον η καταβολή τους πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη (σ.σ. 30η Μαρτίου 2018) θα εμφανισθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. στις 3 Απριλίου, αλλά θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη.

ii. Οι υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30η Μαρτίου 2018 και την 2α Απριλίου, παρατείνονται έως τις 3 Απριλίου  σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1061/2018


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο