Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Γιώργος Χριστόπουλος: Σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο, την Τετάρτη 14, Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Μαρτίου

Τι θα συζητήσει με τους συναδέλφους του Λ/ΦΣυνεχίζει τα επίκαιρα φορολογικά σεμινάρια, ο έγκριτος φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος, και συνεργάτης του κόμβου Taxheaven, που και φέτος βρίσκεται κοντά στους συναδέλφους Λογιστές –φοροτεχνικούς, με την υπογραφή της έγκριτης συγγραφικής και διδακτικής εμπειρίας, αλλά και μέσα από τη μάχιμη καθημερινότητα του επαγγέλματος στα πλαίσια της δοκιμασμένης  πρακτικής, που θέλει να ακούει και να συζητεί μαζί τους με την ίδια επαγγελματική γλώσσα, ότι πιο πρακτικό και επίκαιρο  χρειάζονται στην καθημερινότητα της δουλειάς τους.

Τρεις ακόμη προορισμοί - η Πάτρα, ο Πύργος και το Αγρίνιο- στο φορολογικό οδοιπορικό του, όπου προσκεκλημένος από το 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του ΟΕΕ, που σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει τα παρακάτω 5ωρα επιμορφωτικά σεμινάρια:

• Πάτρα στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» (Αγίου Ανδρέου 16) την Τετάρτη 14/03/2018 και ώρα από 16:00 έως 21:00

• Πύργος στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Μανωλοπούλου 31) την Πέμπτη 15/03/2018 και ώρα από 16:00 έως 21:00.

• Αγρίνιο στην αίθουσα συνεδρίων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 και Σμύρνης) την Παρασκευή 16/03/2018 και ώρα από 16:00 έως 21:00.

Με επιλεγμένη θεματολογία σε συνεργασία, με  τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Κουτρουμάνη και τα μέλη του Δ.Σ., στα μέτρα της επικαιρότητας και των πρακτικών αναγκών των μελών του (Λογιστών - Φοροτεχνικών), ο Γιώργος Χριστόπουλος, θα αναλύσει την ύλη του σεμιναρίου από τη σκοπιά του  διαλόγου, με τους συναδέλφους Λ/Φ. Πιο κάτω παραθέτουμε την ανακοίνωση με την αναλυτική θεματολογία:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση - επιμόρφωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Πάτρα, στον Πύργο και στο Αγρίνιο, τρία ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα:

« Εξετάζοντας το νέο έντυπο Ε3 – 30 σημεία SOS, τα βήματα στην προετοιμασία για το κλείσιμο χρήσης 2017 - Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων – Σύντομη ανασκόπηση του 2017 με τα κυριότερα γεγονότα στο φορολογικό τοπίο »

Αναλυτική θεματολογία:
 
→ Ιδού το νέο ΕΝΤΥΠΟ Ε3:
- Από την πρακτική και επιστημονική ματιά του μάχιμου Λ/Φ
- Η δομή και η λειτουργικότητά του με πρακτική άσκηση συμπλήρωσής του και συμπλήρωσης της δήλωσης στο έντυπο Ν, για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

→ 30 ΣΗΜΕΙΑ SOS: τα βήματα στην προετοιμασία για το κλείσιμο της χρήσης 2017  
- Εργασίες τέλους χρήσης με βάση τα ΕΛΠ σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
- Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2017
- Βήμα -βήμα οι λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων (λογιστικών και φορολογητέων) σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον  Ν. 4308/2014 Ε.Λ.Π
- Προθεσμίες Γενικών Συνελεύσεων και υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.

→ Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων:
- Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
- Είδη φορολογικών ελέγχων - έλεγχος από το γραφείο ή επιτόπιος
- Τι πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση και ο Λογιστής για τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο.
-Επανέλεγχος πότε προβλέπεται ( «νέα στοιχεία» → «συμπληρωματικά στοιχεία»)
- Ποινολόγιο - Όλες οι νέες ρυθμίσεις ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις και τη μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων με τους νόμους 4509/2017 και 4512/2018
- Παραγραφή
- Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου – Η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά
- Παραδείγματα -Ασκήσεις

→ Σύντομη ανασκόπηση και επισήμανση σημαντικών θεμάτων:
- Πως θα δηλώσουμε και πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2017 με βάση τις χωριστές κατηγορίες - πηγές. Κλίμακες - Συντελεστές Φορολογίας 2017
- Οι νέες ρυθμίσεις για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας,
- Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες με έμφαση στις ασφαλιστικές εισφορές και στη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές νομικών προσώπων.
-Άλλα πρακτικά θέματα για την υποχρέωση αναμόρφωσης των δαπανών με διάκριση σε μόνιμες  και  προσωρινές.
- Αγρότες: σχετικά με τις προϋπόθεσες για την τήρηση βιβλίων ή απαλλαγή και τον τρόπο φορολόγησης σε σχέση με το αφορολόγητο.

Εισηγητής:

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος με συγγραφική και διδακτική εμπειρία – Μέλος της ΣτΑ του Ο.Ε.Ε. - Πρώην καθηγητής ΤΕΙ.

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 5 ωρών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 12/03/2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 12/03/2018, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Τα σεμινάρια διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), από τις 05/03/2018 έως τις 12/03/2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610221645.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr)

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο ή στο FAX 2610273767 και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι σχετικές σημειώσεις του σεμιναρίου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο