Ειδήσεις Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Η ΕΕ προσθέτει τις Μπαχάμες, τις Παρθένους Νήσους των ΗΠΑ και τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις στους φορολογικούς παραδείσουςΟ ευρωπαϊκός κατάλογος των μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών σε θέματα φορολογίας έχει αναπροσαρμοστεί με βάση:

- δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις καταχωρισμένες δικαιοδοσίες ·
- αξιολόγηση των δικαιοδοσιών για τις οποίες δεν είχε ακόμη ληφθεί απόφαση εισαγωγής.

Έχουν γίνει επίσης κινήσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας στη διαδικασία εισαγωγής.


Στις 13 Μαρτίου 2018, το Συμβούλιο απέσυρε από τον κατάλογο το Μπαχρέιν, τα νησιά Μάρσαλ και την Αγία Λουκία και πρόσθεσε τις Μπαχάμες, τον Άγιο Χριστόφορο και το Νέβις και τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ.

Ο κατάλογος της ΕΕ αποσκοπεί στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της φορολογίας παγκοσμίως, με τη μεγιστοποίηση των προσπαθειών για την αποτροπή της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής. Καταρτίστηκε το 2017 παράλληλα με τις εργασίες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.

"Είμαι ευτυχής που βλέπω περισσότερες δικαιοδοσίες που απαριθμήσαμε τον Δεκέμβριο δεσμευόμενοι να μεταρρυθμίσουν τις φορολογικές τους πολιτικές με τρόπο που θα θεραπεύσει τις ανησυχίες μας", δήλωσε ο Βλάντιλαβ Γκόρανοφ, Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. "Καλούμε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον κατάλογο να πράξουν το ίδιο, και σε όλους εκείνους που έχουν ήδη αναλάβει δεσμεύσεις για την έγκαιρη υλοποίησή τους. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε τη βέλτιστη φορολογική διαφάνεια παγκοσμίως.", ανέφερε.Τρεις δικαιοδοσίες αφαιρέθηκαν

Ο κατάλογος της ΕΕ περιέχεται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου στις 5 Δεκεμβρίου 2017. Το παράρτημα ΙΙ παραθέτει ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής τους πολιτικής και οι οποίες υπόκεινται σε στενή παρακολούθηση.

Δεδομένου ότι ο κατάλογος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 5 Δεκεμβρίου 2017, το Μπαχρέιν, οι Νήσοι Μάρσαλ και η Αγία Λουκία ανέλαβαν δεσμεύσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της ΕΕ. Με βάση την εκτίμηση των εν λόγω δεσμεύσεων από εμπειρογνώμονες, το Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει τις τρεις δικαιοδοσίες από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ.

Η εφαρμογή των δεσμεύσεών τους θα παρακολουθείται προσεκτικά.

Τρεις δικαιοδοσίες προστέθηκαν

Κατά την πρώτη δημοσίευση του καταλόγου, το Συμβούλιο συμφώνησε να διεξαγάγει ανασκόπηση των φορολογικών συστημάτων των δικαιοδοσιών της Καραϊβικής που επλήγησαν από τους τυφώνες τον Σεπτέμβριο του 2017. Η διαδικασία ξεκίνησε εκ νέου τον Ιανουάριο του 2018, όταν οι επιστολές εστάλησαν ζητώντας δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της ΕΕ . Οι Μπαχάμες, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις και οι Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ προστίθενται στον κατάλογο (Παράρτημα I) ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να αναλάβουν δεσμεύσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο ως απάντηση σε όλες τις ανησυχίες της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει την Ανγκουίλα, την Αντίγκουα και τη Μπαρμπούντα, τις Βρετανικές Παρθένοι Νήσους και τη Δομίνικα στο παράρτημα ΙΙ. Αυτό δικαιολογείται από δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από την ΕΕ. Αυτές οι δεσμεύσεις αξιολογήθηκαν από εμπειρογνώμονες της ΕΕ και η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται προσεκτικά.

Η διαδικασία συνεχίζεται όσον αφορά την όγδοη δικαιοδοσία της Καραϊβικής, τα νησιά Τερκς και Κάικος, από την οποία επιδιώκεται δέσμευση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο έως τις 31 Μαρτίου 2018 για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της ΕΕ.

Διαφάνεια

Από τη στιγμή που ο κατάλογος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2017, έγιναν κινήσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι δικαιοδοσίες τρίτων χωρών αρχικά περιοριζόταν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων Ι και ΙΙ. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2018, η ομάδα εργασίας που ήταν υπεύθυνη για τη διαδικασία εισαγωγής ("ομάδα κωδίκων συμπεριφοράς") ζήτησε να δημοσιευθούν όλες οι επιστολές της για την ανάληψη δεσμεύσεων στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου. Στις 6 Μαρτίου, μια συλλογή αυτών των επιστολών εκδόθηκε ως δημόσιο έγγραφο.

Επιπλέον, οι δεσμεύσεις που λαμβάνουν επιστολές από δικαιοδοσίες τρίτων χωρών δημοσιεύονται μόλις εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους για δημοσίευση. Και ετοιμάζεται μια ειδική ιστοσελίδα του Συμβουλίου στον κατάλογο της ΕΕ.

Εννέα δικαιοδοσίες παραμένουν

Οι αποφάσεις της 13ης Μαρτίου 2018 λήφθηκαν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, χωρίς συζήτηση.

Ως αποτέλεσμα, 9 χώρες εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΕΕ: ​​Αμερικανικές Σαμόα, Μπαχάμες, Γκουάμ, Ναμίμπια, Παλάου, Σαμόα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ.

Αυτές περιλαμβάνουν 6 από τις αρχικές 17, καθώς και τρεις από τις δικαιοδοσίες της Καραϊβικής. (Οκτώ από τα αρχικά 17 είχαν διαγραφεί στις 23 Ιανουαρίου 2018.)

Ενώ ο κατάλογος πρόκειται να αναθεωρηθεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ο «κώδικας δεοντολογίας» μπορεί να συστήσει οποιαδήποτε ενημέρωση ανά πάσα στιγμή.

Οι δικαιοδοσίες που παραμένουν στον κατάλογο ενθαρρύνονται έντονα να προβούν στις αλλαγές που τους ζητούνται. Η φορολογική τους νομοθεσία, οι πολιτικές και οι διοικητικές πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα ή μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εκκρεμούσες δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αμυντικά μέτρα. Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την κατάργηση.


Ετικέτες για αναζήτηση offshore φορολογικοί παράδεισοι taxheaven


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο