Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Αναζήτηση δημοτικών τελών από τη μισθώτρια ακινήτου μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Αναζήτηση δημοτικών τελών από τη μισθώτρια ακινήτου μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Περιγραφή

Ο Συνήγορος παρεμβαίνει στις περιπτώσεις βεβαίωσης των οφειλών του μισθωτή από δημοτικά τέλη σε βάρος του κυρίου του ακινήτου, επισημαίνοντας ότι η ενεργοποίηση της επικουρικής ευθύνης του ιδιοκτήτη ή νομέα του ακινήτου πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον κατά την τεκμηριωμένη κρίση της δημοτικής αρχής, η βεβαίωση και η είσπραξη των τελών από το μισθωτή είναι δυσχερής. Το ζήτημα αναδείχθηκε πρόσφατα εκ νέου στην Ειδική Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου» (Ιανουάριος 2018).

1. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Ευανθία Μπενέκου

Ο Δήμος Καλλιθέας αναζήτησε από την ιδιοκτήτρια καταστήματος ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, τα οποία, ωστόσο, αφορούσαν χρονική περίοδο κατά την οποία το κατάστημα ήταν μισθωμένο. Η μίσθωση προέκυπτε τόσο από το μισθωτήριο συμβόλαιο, όσο και από τα αρχεία της  .Ε.Η., καθώς η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στο όνομα της μισθώτριας.

Ο Συνήγορος επισήμανε στο $ήμο ότι τα δημοτικά τέλη βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, συνεπώς αν ο υπόχρεος είναι ο μισθωτής, βαρύνουν το μισθωτή, ο οποίος είναι και ο πραγματικός χρήστης των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.

Τόνισε, επίσης, ότι σύμφωνα με τη νομολογία, η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι επικουρική και τα τέλη αναζητούνται από αυτόν μόνο αν η βεβαίωση και η είσπραξή τους από το μισθωτή αποδειχτεί δυσχερής.

Τέλος, ο Συνήγορος ζήτησε από το $ήμο να αναζητήσει την πραγματική υπόχρεο, δηλαδή τη μισθώτρια και να μην επιβαρύνει την ιδιοκτήτρια του ακινήτου παρά μόνο εφόσον εξαντλήσει κάθε προσπάθεια αναζήτησης της μισθώτριας, τα στοιχεία της οποίας του ήταν γνωστά.

Μετά από την ανωτέρω παρέμβαση, ο  ήμος Καλλιθέας ενημέρωσε το Συνήγορο ότι μετέφερε και αναζητεί την οφειλή από τη μισθώτρια του καταστήματος.

Πληροφορίες: 2131306670, 2131306712, email: [email protected]

2. Έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη


27 Οκτωβρίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 2****/****/2017
Πληροφορίες: Ευανθία Μπενέκου (τηλ.:2131306831)
Προς Δήμο Καλλιθέας
1. Διεύθυνση    Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Ταμειακή    Υπηρεσία Ματζαγριωτάκη 76 ΤΚ 176 76 Καλλιθέα

Θέμα: Αναζήτηση δημοτικών τελών από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α), διερευνά την υπ'αρ.φακ. 2****0/01.08.2017 αναφορά της κυρίας ******** (ΑΦΜ *********) με αντικείμενο τη σε βάρος της βεβαίωση δημοτικών τελών για μισθωμένο ακίνητο.

Πρόκειται για οφειλές ύψους 465,12 ευρώ (ανείσπρακτα τέλη περιόδου από 27.02.2013 έως 21.07.2014) που αφορούν κατάστημα της ιδιοκτησίας της επί της οδού ********** και της γνωστοποιήθηκαν με την υπ'αρ. 20****/****..2017 Ατομική Ειδοποίηση. Η κα ***** διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι τα δημοτικά τέλη αναζητούνται από την ίδια, δεδομένου ότι το ακίνητο κατά το επίμαχο διάστημα ήταν μισθωμένο. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει τόσο από το μισθωτήριο συμβόλαιο της 26ης Νοεμβρίου 2012, όσο και από τις καταστάσεις της Δ.Ε.Η. που προσκομίστηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, από την 1η.12.2012 το κατάστημα μίσθωνε η ******* (ΑΦΜ *********) στο όνομα της οποίας ήταν και η υπ'αρ.********** παροχή.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του Ν. 25/75 και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του Ν. 1080/80, σύμφωνα με τις ειδικές τους διατάξεις καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 43 β του Ν. 3979/2011, βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς αν ο υπόχρεος είναι ο μισθωτής, βαρύνουν το μισθωτή.

Βέβαια, το άρθρο 4 του Ν. 429/1976 προβλέπει οτι το ποσό των δημοτικών τελών «δύναται να βεβαιούμαι και εισπράττεται κατά την κειμένην νομοθεσίαν και εις βάρος του κυρίου ή νομέως του ακινήτου κατά τον χρόνον γενέσεως της οφειλής". Ωστόσο, έχει κριθεί νομολογιακά ότι δεν θεσπίζεται αυτοτελής και ισότιμη φορολογική υποχρέωση του κυρίου ή νομέως αλλά καθιερώνεται η δυνατότητα επιδιώξεως της πληρωμής των εν λόγω τελών και από τον κύριο ή νομέα του ακινήτου, μόνο εφόσον κατά την κρίση της δημοτικής αρχής και των διοικητικών δικαστηρίων η βεβαίωση και είσπραξη των τελών από το μισθωτή είναι δυσχερής (ΣτΕ 1147/1991,697,1241/1992)

Κατά συνέπεια, ο Δήμος σας θα πρέπει να έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την είσπραξη των οφειλών από την αρχική υπόχρεο σε εξόφληση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και να έχει αποδειχθεί η είσπραξη δυσχερής, για να δύναται νομίμως να στραφεί κατά της ιδιοκτήτριας του ακινήτου. Άλλωστε τα στοιχεία της μισθώτριας του ακινήτου σας είναι γνωστά, συνεπώς ο Δήμος, βάσει του νόμου και με τα στοιχεία που διαθέτει, μπορεί να προβεί σε βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών σε βάρος της μισθώτριας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί προκειμένου να αναζητήσετε τα οφειλόμενα ποσά από τη μισθώτρια, καθώς και αν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια όχλησής της, χορηγώντας μας ταυτόχρονα και αντίγραφα των σχετικών ατομικών ειδοποιήσεων.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί της αναφοράς.

Με εκτίμηση

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο